Szűkítés


Kiválasztott Címke

szeptember

Minden Címke 521


Jelenleg 4 bejegyzés található szeptember cimkével

Államtudományi intézetet hozna létre az NKE

  • dsc 1500 2
  • dsc 1460 2
  • dsc 1516 2
  • dsc 1523 2
  • dsc 1552 2
  • dsc 1553 2
  • dsc 1616 2
 • Előző
 • Következő

 „A Jó Állam Kutatóműhely célkitűzése, szellemisége illeszkedik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem azon törekvéséhez, hogy elmélyítse az államtudományokhoz kapcsolódó kutatásokat és hozzájáruljon a Jó Állam, a jó közigazgatás és a közszolgálathoz kapcsolódó ismeretek bővítéséhez és azok gyakorlatba történő átültetéséhez„ –  mondta Dr. Kaiser Tamás, az NKE Jó Állam Kutatóműhelyének vezetője a Nemzeti közszolgálati Egyetem Ludovika Főépületében megrendezett, a kutatóműhely által készített „A Jó Állam mérhetősége” című tanulmánykötet bemutatóján. A kötet Dr. Kaiser Tamás és Dr. Kis Norbert, az NKE továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettesének szerkesztésében jelent meg az ÁROP – 2.2.21-001 „Tudásalapú közszolgálati előmenetel” című projekt keretében. Kaiser Tamás elmondta, hogy előreláthatólag jövő év tavaszára elkészül a Jó Államról szóló első jelentés.

Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora az eseményen arról beszélt, hogy a Jó Állam Kutatóműhely az egyetemen belül egy projekt alapon működtetett tudós közösség. Az intézmény rektora előadásában utalt arra, hogy fő célkitűzésük, -  amelyet az egyetem négy fenntartó minisztere is támogat, -  hogy a Jó Állam Kutatóműhely egy állandó szervezeti egységgé váljon az egyetemen. Patyi András hozzáfűzte, hogy a közeljövőben döntés születhet egy államtudományi intézet létrehozásáról, amelynek az oktatás és a képzésfejlesztés mellett elsősorban a kutatás, illetve a kutatásszervezés lenne a feladata.

Dr. Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára a Jó Állam mérhetősége című tanulmánykötetet bemutató hozzászólásában felidézte a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program alapján, 2010-ben megkezdett közigazgatási átszervezés eredményeit. Ezek közül kiemelte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozását is, amelyben olyan komplex, az államtudományok és az állam működtetésével kapcsolatos képzés valósul meg, amelyre korábban nem volt példa. A tanulmánykötet bemutatása kapcsán az államtitkár elmondta, hogy az egyik legfontosabb mérőszám az ügyféli elégedettség és az emberek akkor bíznak az államban, illetve a kormányzatban, ha biztonságban érzik magukat, ha az állam meg tudja védeni őket. Kovács Zoltán hozzáfűzte, hogy az NKE Jó Állam Kutatóműhelyétől elsősorban azt várják, hogy segítse a felesleges szabályok és feladatok kivezetését a jogrendszerből. 

Az eseményen „A Hatékony közszolgálat és jó közigazgatás – nemzetközi és európai dimenziók” című kötetet Prof. Dr. Torma András, a Miskolci Egyetem rektora mutatta be, aki elmondta, hogy a mű alapkérdése az, hogy összehangolható-e az államra háruló feladatok sokszínűsége az egyre csökkenő forrásokkal.

A rendezvényen a Good Governance (Jó Kormányzás) című angol nyelvű kötetről annak szerkesztője, Kaiser Tamás beszélt a résztvevőknek. Elmondta, hogy többféle jó kormányzás létezik ágazatonként, szakpolitikánként, döntéshozatali szintenként, sőt nemzeti, illetve nemzetközi dimenziónként változó tartalommal. 

Az esemény zárásaként Szentkirályi-Szász Krisztina vezérigazgató asszony mutatta be a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadót. A kiadó vezetője elmondta, hogy a gondozásukban megjelent és az előzőekben bemutatott kötetetek jól szemléltetik azt, hogy a jó állam nem egyenlő a jó közigazgatással.  Szerinte az alapvető kérdés az, hogy mekkora a bizalom a lakosság és a közigazgatás, illetve a közigazgatás és a politika között. Emellett szólt arról is, hogy számtalan olyan kötetet jelentettek meg, amelyek hasznosak lehetnek a közszolgálati szereplők számára és kiemelte, hogy 2014-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel együtt hatvan kötetet készít el a kiadó.

A tanulmánykötet az ÁROP – 2.2.21-001 „Tudásalapú közszolgálati előmenetel” című uniós projekt keretében jött létre. 


Kínai nyelvvizsga központ lehet az NKE-n

  • Kínai nyelvvizsgaközpont lehet az NKE
  • Kínai nyelvvizsgaközpont lehet az NKE
  • Kínai nyelvvizsgaközpont lehet az NKE
  • Kínai nyelvvizsgaközpont lehet az NKE
  • Kínai nyelvvizsgaközpont lehet az NKE
 • Előző
 • Következő
Akkreditált kínai nyelvvizsgaközpont jöhet létre hamarosan a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Várhatóan ez is része lesz egy újabb kínai társintézménnyel készülő együttműködési megállapodásnak - derült ki a Pekingi Nyelvi és Kulturális Egyetem küldöttségével, az NKE Ludovika Főépületében folytatott szeptember 19-i tárgyalásokon. A HSK a világon a legelterjedtebb kínai nyelvvizsgáztatási rendszer, amely Kína saját fejlesztésű nyelvvizsgarendszere.
 
A megbeszéléseken felvetődött az a lehetőség is, hogy Konfuciusz Intézetet hozzanak létre a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ehhez a kínai partner támogatásáról biztosította az NKE-t. Oktatók, hallgatók és kutatók cseréjét is felvetette Dr. Kis Norbert továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettesnek Li Yuming professzor, a Pekingi Nyelvi és Kulturális Egyetem szenátusának elnöke a kínai felsőoktatási intézmény részéről, akik közalkalmazottak, köz- és kormánytisztviselők esetleges kínai továbbképzését is felajánlották a tárgyalás során. 
 
Kis Norbert a megbeszéléseken elmondta: a Konfuciusz Intézet létrehozásának gondolata nagy megtiszteltetés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem számára. Az egyetem a lehetőségét a Fenntartói Testülettel közösen mérlegeli majd. Kis Norbert szerint az NKE felelőssége, hogy a magyar diplomaták megismerjék Kínát, az NKE ezen a téren is szeretne együttműködni a kínai társintézménnyel. Például szívesen fogadnak kínai szakembereket is a távol-keleti nyelv oktatására.
 
Li Yuming kínai látogatásra hívta az NKE delegációját, ahol a tervek szerint a két egyetem közötti konkrét együttműködési megállapodást is aláírják majd. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiemelt figyelmet fordít a Kínával kapcsolatos oktató- és kutatómunkára, ezen belül a kínai nyelv oktatására is, amit bizonyít, hogy az intézmény rendelkezik speciálisan Kínával foglalkozó szervezeti egységgel. Félévenként több mint száz itteni hallgató tanul kínai nyelvet, folytat Kínával kapcsolatos egyéb stúdiumokat.
 
Minden évben többen, idén 16-an tanulnak az NKE hallgatói közül Kínában, egyéves ösztöndíjjal. Közülük tavaly ketten éppen a Pekingi Nyelvi és Kulturális Egyetemen folytattak tanulmányokat.  Idén októberben ünnepeljük a magyar-kínai diplomáciai kapcsolatfelvétel 65. évfordulóját. Magyarország az elsők között ismerte el a Kínai Népköztársaságot és vette fel vele a diplomáciai kapcsolatot. Az NKE kiterjedt kínai kapcsolatokkal rendelkezik, számos kínai egyetemmel, kutatóintézettel folytat együttműködést. Ilyen a Minzu Egyetem, a Kelet-Kínai Jog- és Politikatudományi Egyetem, a Kínai Népi Rendőrségi Egyetem, a Kínai Kormányzati Akadémia, a Kínai Hadtudományi Akadémia és a Peking Egyetem.
Cimkék: szeptember, 2014

A tudomány szolgálatában

  • PhD Évnyitó
  • PhD Évnyitó
  • PhD Évnyitó
  • PhD Évnyitó
  • PhD Évnyitó
  • PhD Évnyitó
  • PhD Évnyitó
  • PhD Évnyitó
  • PhD Évnyitó
  • PhD Évnyitó
  • PhD Évnyitó
  • PhD Évnyitó
 • Előző
 • Következő

A tudomány önálló műveléséhez képességekre, megfelelő hozzáállásra valamint alázatra, szorgalomra és módszerekre van szükség. Jó hozzáállásra és érdeklődésre csak olyanok tudnak nevelni, akik saját maguk is rendelkeznek ezekkel a képességekkel - mondta köszöntőjében Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, az intézmény doktoranduszai számára rendezett tanévnyitón. A Ludovika Campus dísztermében tartott ünnepségen az NKE rektora a kitűnő tudományszervező, Magyary Zoltán gondolatait idézte a résztvevőknek: „A tudományos kutatás és a felsőoktatás az egyes tudósoknak a legszemélyesebb munkája, van azonban a tudományos munkának számos olyan feltétele, amit azok egyenként nem tudnak maguk számára megszerezni, hanem csak együttes munkával, szervezettség erejével biztosíthatnak maguknak.”

Az ünnepi köszöntőt a doktoranduszok fogadalomtétele követte, majd az intézmény három doktori iskolájának vezetői tájékoztatták a résztvevőket a képzésekről. Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes, a Hadtudományi Doktori Iskola vezetője előadásában a többi között a magyar hadtudomány kialakulásának, fejlődésének fontosabb állomásait ismertette.

Prof. Dr. Haig Zsolt ezredes, a Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője tájékoztatójában elmondta: a doktorandusz hallgatóktól azt várják el, hogy olyan munkák, értekezések szülessenek a műszaki tudományok eredményeit felhasználva, amelyeket a későbbiekben hatékonyan tudnak majd alkalmazni a katonai, a rendvédelmi vagy akár a katasztrófavédelmi területen.

Prof. Dr. Bukovics István, a Közigazgatás-tudományi Doktori iskola vezetője előadásában értékelte a doktori iskola eddigi tevékenységét. Beszédében kiemelte, hogy a képzés mellett a hallgatók közreműködésével konferenciákat szerveztek, tudományos programokban vettek részt, amelyek közül kiemelte a Jó Állam Kutatóműhely programot. Bukovics István hozzáfűzte, hogy nagy hangsúlyt fektettek a szakmai és tudományos kapcsolatok kiépítésére. Ennek köszönhető a Kúriával kötött együttműködési megállapodás is, amely lehetővé teszi, hogy a doktorandusz hallgatók ott töltsék gyakornoki idejüket.  

Kiss Dávid, a Doktorandusz Önkormányzat elnöke beszédében arra helyezte a hangsúlyt, hogy miként segítheti az önkormányzat a doktorandusz hallgatókat a tanulmányaik során, ahol egyik kiemelkedő feladatuk a hallgatók érdekeinek képviselete. Kiss Dávid hozzáfűzte, a Doktorandusz Önkormányzat elsődleges célja az egyetem szellemiségével összhangban az, hogy közelebb hozzák egymáshoz a három hivatásrend képviselőit.

A rendezvényen Prof. Dr. Kovács László ezredes, a HHK tudományos dékánhelyettese ismertette a doktori képzés lényegét és beszélt a publikációs lehetőségekről is. A doktori képzés hat félévből áll, ahol graduális képzésben kell részt venniük a hallgatóknak, akiknek meg kell írni az értekezést és ezzel párhuzamosan kutatásokat is folytatnak. A saját kutatási témák feltárása, illetve a publikációk azok, amelyek „előre viszik” a doktori képzést- fűzte hozzá a dékánhelyettes.

Az ünnepségen felszólalt Prof. Dr. Vastag Gyula, az első Magyary Chair is, aki előadásában utalt arra, hogy szükség van a nemzetközi megmérettetésre, kell egy tudományterület, amelyet a magunkénak vallunk. Szerinte nagy szükség van a gyakorlati tudásra és tapasztalatra.

Prof. Dr. Padányi József dandártábornok, megbízott tudományos rektorhelyettes zárszavában elmondta, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetése leginkább abban tud segíteni a doktoranduszoknak, hogy megteremti azokat a feltételeket, amelyek mellett már csak arra kell koncentrálniuk a hallgatóknak, ami a dolguk, vagyis kutassanak, tanuljanak, publikáljanak.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem három doktori iskolájában összesen 99 doktorandusz hallgató kezdi meg a tanévet, közülük négyen külföldi állampolgárok.


"Minden elsős tarsolyában ott van a marsallbot."

  • Tanévnyitó 2014
  • Tanévnyitó 2014
  • Tanévnyitó 2014
  • Tanévnyitó 2014
  • Tanévnyitó 2014
  • Tanévnyitó 2014
  • Tanévnyitó 2014
  • Tanévnyitó 2014
  • Tanévnyitó 2014
  • Tanévnyitó 2014
  • Tanévnyitó 2014
 • Előző
 • Következő
Jövő év elejétől önálló karon folytatódnak a nemzetközi képzések, ez a Nemzeti Közszolgálati Egyetem most induló, harmadik teljes tanévének egyik legnagyobb újdonsága. A 2012. január 1-én létrejött intézményben több, mint 2200 hallgató kezdi meg tanulmányait, összesen pedig mintegy 7000-en vesznek részt a most kezdődő tanévben az egyetem képzésein. 
 
A marsallbot mindannyiuk tarsolyában ott van - szólt az elsősökhöz Prof. Dr. Patyi András rektor, az egyetem szeptember 8-i tanévnyitó ünnepségén. A tanulmányaikat most megkezdők tarsolyába értékeket és tudást szeretne helyezni az egyetem - folytatta Patyi András. "A tarsolyt kinyitni azonban csak önök tudják" - tette hozzá. Az innen kikerülő szakemberek életpályája záloga lesz az állam ügyei jó intézésének - mondta ünnepi beszédében a rektor, aki Démokritosz ókori filozófus szavait idézte: “az államügyeket kell legfontosabbnak tartani minden egyéb között, hogy jól intéztessenek (…). Hiszen a jól kormányzott állam a legnagyobb mentsvár, s ebben minden benne van: ha ez egészséges, akkor minden egészséges – ha viszont ez tönkremegy, minden tönkremegy.”
 
Patyi András emlékeztetett: az államszervező erő hazánkban 2010-ig "lankadni látszott". Az állam szerepének és működésének újragondolásában megnyilvánuló építkezés egyik lépcsőfokaként jött létre az államtudományok komplex művelésére alapított Nemzeti Közszolgálati Egyetem. "Lakjuk, használjuk és szeretjük" a Ludovikát, de egy épület önmagában még soha, sehol nem termett egyetemet - utalt a rektor az intézmény idén tavasszal birtokba vett központjára. Az egyetem szellem, tudás és erények ésszerűen elosztott és szervezett halmaza. Az egyetem feladata megfelelni a mai kor legnagyobb kihívásának, mely a rektor szerint nem más, mint a nemzetközi dimenziók helyes kezelése és megértése. A nyitott gazdaságú, nyersanyagszegény, külpolitika-függő Magyarország számára olyan tudás megszerzése, mely az államot és a nemzetet segíti abban, hogy helyt álljon - jelölte meg az intézmény legfőbb feladatát Patyi András. 
 
Az ünnepségen felszólaló Hende Csaba honvédelmi miniszter arról beszélt az elsősöknek, hogy aki a bűvös kockát profin ki tudja rakni, az egyetlen pillantással felméri nemcsak a játék adott pillanatban elfoglalt helyzetét, de előre látja a következő nyolc forgatást is. Így azok, akik jól értik az állam működését, egy-egy intézkedés hatását nemcsak a saját területükön, de másutt is, sok lépéssel előre, meglehetős pontossággal meg tudják tervezni. Fontos - tette hozzá a miniszter -, hogy amikor majd "egyszerre kell mozdulni", mindenki pontosan tudja a helyét és szerepét abban a nagy rendszerben, amit közszolgálatnak nevezünk. Korunk egyik legbonyolultabb Rubik kockája az ukrán válság kérdésköre – értékelt Hende Csaba. 
 
Az elsősökhöz szólva elmondta: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóira nehezebb feladat vár, mint más egyetemre járó társaikra. Az NKE hallgatói ugyanis részt fognak venni a szakirányuk által elvárt szocializációs folyamatokban is. Hende Csaba megköszönte a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre járó hallgatóknak, hogy egy egész nemzet szolgálatára szegődtek. A Ludovika szellemisége alkalmas arra - tette hozzá -, hogy minden, a magyar közszolgálatban dolgozó ember vezérelve legyen: a hazáért mindhalálig. 
 
A tanévnyitón az elsős hallgatók ünnepélyes fogadalmat tettek, majd elismerések átadására is sor került. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gyűrűje kitüntetést Simonné dr. Berta Krisztina, a Belügyminisztérium európai és nemzetközi helyettes államtitkára vehette át. Az Egyetemért Emlékérem elismerésben részesült Prof. Dr. Gazdag Ferenc, tanszékvezető egyetemi tanár, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Nemzetközi- és Biztonsági Tanulmányok Intézetének vezetője. Magántanári címet kapott Bába Iván és Babos Tibor ezredes. A tanévnyitón adták át az Egyetem jó tanulója, jó sportolója címet is. Ezt idén Sárfi Tamás hadnagy, harcművész, idén végzett had-és biztonságtechnikai mérnök szakos hallgató vehette át. 
 
A 2014-15-ös tanév egyik legfontosabb újdonsága, hogy az eddig karközi szervezetként működő Nemzetközi Intézetből önálló kar születik, ide csoportosítanak át minden nemzetközi képzést. A 2015. február elején induló új kar a diplomataképzésnek is helyt fog adni a tervek szerint. A Ludovika Campus fejlesztésének részeként nemrégiben elkezdődött egy hatszáz fős kollégium építése, és tervben van egy új oktatási épület létrehozása, valamint egy sportközpont kialakítása is, ahol sportcsarnok, uszoda, lőtér és kültéri sportpályák is lesznek. Patyi András a Magyar Távirati Irodának nyilatkozva az induló tanévvel kapcsolatban arról is beszélt, hogy hosszútávon a Ludovika nehezen képzelhető el katonák nélkül, a későbbiekben ezért a honvédtisztjelöltek képzése is újra a Ludovika Akadémián folytatódhatna. Ehhez azonban néhány technikai problémát még meg kell oldani, hiszen a honvédtisztek képzésének speciális követelményei vannak, melyek egyelőre még csak az egyetem Hungária körúti kampuszán, a Zrínyi Laktanyában állnak rendelkezésre.
 
Az idei tanév újdonsága a nemzetközi közszolgálati mesterszak, amely az állammal kapcsolatos nemzetközi munkakörök mesterszintű ellátására készít fel, valamint most startol az új közigazgatás-szervező szak is. Ezek mellett a továbbképzési palettán is több új szakirány jelenik meg. Ilyen például a közmédia vezetőinek bevonásával kidolgozott közszolgálati média és kommunikáció szak, amely jövő februárban, valamint a protokoll és közszolgálati kommunikáció szakirányú szak, amely már most októberben indul.
 
Az MTI által, a tanévkezdés kapcsán készített cikket itt olvashatja:
 
 
 
 
 
Cimkék: szeptember, 2014