Prof. Dr. Kiss György akadémikus

Az elismeréssel szakmai, oktatói és kutatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Közigazgatási és jogtudományi területen szerzett tudásával nagyban hozzájárult a munkajog és a közszolgálati jog oktatási tananyagának kialakításához. Elévülhetetlen érdemei vannak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen akkreditált államtudományi mesterképzés létrehozásában, valamint az egykori Közigazgatás-tudományi Kar Államtudományi és Közigazgatási Karrá alakításában. Számos tudományos publikációjával, folyóiratcikkével, könyvével járul hozzá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.

(rektori döntés alapján 2017. III. 28.)

Prof. Dr. Masát András Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem rektoraként kezdeményezője a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem közötti partnerségi megállapodásnak. A megállapodással lehetőség nyílik az NKE nemzetközi kapcsolatainak erősítésére valamint a két egyetem hallgatói és oktatói közötti kapcsolatrendszer fejlesztésére és kiterjesztésére az állam- és közigazgatás-tudomány oktatásában, kutatásában. (rektori döntés alapján 2016. XI. 8.)
Prof. Dr. Varga Zs. András Az alkotmányjog és a közigazgatási jog területén szerzett tudásával és kutatásaival nagyban hozzájárult a közigazgatási jog egyetemi tananyagának megújításához. Elévülhetetlen érdemei vannak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen akkreditált államtudományi képzés felsőoktatási elfogadásában. Egyetemünk államtudományi egyetemmé válásának szakmai koncepcióját, elképzelését kezdetektől támogatta, mindenkor az egyetemek közötti, a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés megteremtésén fáradozott. A közigazgatási jog oktatásában és a felsőoktatásban végzett tevékenységével, munkásságával kiérdemelte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gyűrűje kitüntetést. (rektori döntés alapján 2016. XI. 8.)
Dr. Bakondi György ny. tű. altábornagy Az adományozott címmel a Katasztrófavédelmi Intézet létrejöttéhez nyújtott támogatásáért fejezzük ki elismerésünket. Személyesen vett részt az intézet és a képzési programok kialakításában. Támogatta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tudományos fokozattal rendelkező munkatársai részmunkakörű egyetemi oktatói alkalmazását, lehetővé téve ezzel a napi szakmai információk folyamatos biztosítását. Hozzájárult a különböző egyetemi rendezvények sikeréhez, a katasztrófavédelem különböző eszközeinek és szervezeteinek rendelkezésre bocsátásával. (rektori döntés alapján 2015.XI. 5.)
Simonné dr. Berta Krisztina Az adományozott kitüntetéssel a tevékenysége és támogatása iránti elismerésünket fejezzük ki, amellyel jelentős mértékben hozzájárult az egyetem hírnevének és tekintélyének növeléséhez. Vezette a jogelőd Rendőrtiszti Főiskola titkárságát, adjunktusként közel 10 évig vett részt a hallgatók oktatásában és nevelésében. A Külügyminisztérium Konzuli Főosztály vezetőjeként megújította a konzuli képzési rendszert. Jelenlegi beosztásában felügyeli a Rendészeti Nemzetközi Oktatási Központ, és ezen keresztül az amerikai-magyar közös irányítás alatt működő ILEA oktatási munkáját. Óraadóként rendszeresen részt vesz az egyetem oktató munkájában, a Nemzetközi Intézet fejlesztésében. (rektori döntés alapján 2014.III.28.)
Kohut Balázs Kohut Balázs a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkáraként vezeti a minisztérium gazdálkodását. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapítása során az első közös költségvetés tervezése és annak a nemzeti költségvetésbe történő integrálásában támogatta az egyetem létrejöttét. Az elmúlt években kiemelt figyelemmel, folyamatosan segíti az egyetem gazdálkodását, a költségvetési változások fenntartói menedzselésével. Közreműködője és kormányzati szintű koordinátora volt az egyetem 2014. évi feladatalapú költségvetése megalkotásának, ami a felsőoktatásban egyedi és jelentős megújulást képvisel.  (rektori döntés alapján 2014.III.28.)
Dr. Kis Norbert

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem előkészítéséért felelős miniszteri biztosként felügyelte és irányította az egyetem alapításának előkészületeit. A Fenntartói Testület megalakulásától 2011. év végéig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot képviselve a testület ügyvivői feladatait is ellátta. Kiemelkedő szerepet játszott a három jogelőd intézmény kölcsönös megismertetésében, a fenntartói elvárások és szándékok rendszerszerű feldolgozásában, az integráció szintjeinek egységes értelmezésében. Az adományozott címmel a tevékenysége és támogatása iránti elismerésünket fejezzük ki, amellyel kiemelkedő mértékben hozzájárult az egyetem hírnevének és tekintélyének kialakításához és növeléséhez.

(rektori döntés alapján 2013.V.27.)
Dr. Fodor Lajos 

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkáraként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásában, a jogelőd intézmények együttműködésének kialakításában és támogatásában, valamint az egyetem működésének megkezdésében végzett elhivatott és magas színvonalú szervezőmunkát. Az adományozott címmel a tevékenysége és támogatása iránti elismerésünket fejezzük ki, amellyel kiemelkedő mértékben hozzájárult az egyetem hírnevének és tekintélyének kialakításához és növeléséhez.

(rektori döntés alapján 2013.V.27.)