Dr. Simicskó István Az adományozott címmel tudományos és szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Több felsőoktatási intézményben oktatott, munkájával nagyban elősegíti a hallgatók hadtudományi ismereteinek gyarapodását. Kiemelt kormányzati tevékenysége mellett folyamatosan és rendszeresen publikál. Szakterületének elismert képviselője, a nemzetközi kapcsolatok terén végzett hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. 45/2017 (V. 3.) számú szenátusi határozat

Prof. Em. Dr. Szlávik Lajos

Az adományozott címmel kiemelkedő szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Negyven éve foglalkozik hidrológiával, árvízvédelemmel, vízgazdálkodással és vízügytörténettel. Tudásával segített több állami szervezetet és kutatóintézetet is, irányítása alatt több nagy projekt is sikeresen megvalósulhatott. Szakmai munkájának tapasztalatait az oktatásban is kamatoztatta.Az évek során több felsőoktatási intézményben oktatott, számos új tantárgyat bevezetett. Folyamatosan jelen volt a vízügyi szakmai életben, tartotta a kapcsolatot a vízügyi ágazattal, és az onnan jövő észrevételeket, javaslatokat beépítette az oktatásba, ezáltal is javítva, erősítve a végzett hallgatók elhelyezkedési esélyeit.

29/2017. (III. 22.) számú szenátusi határozat

Dr. Orosz Zoltán altábornagy Az adományozott címmel kiemelkedő szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Folyamatosan részt vesz az egyetemi oktatásban és vizsgáztatásban. Elévülhetetlen érdemei vannak a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely és az egyetem közötti együttműködés elmélyítésében. Hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. 114/2016. (X. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Béres János vezérőrnagy

Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.

5/2015. (VI. 10.) számú szenátusi határozat
Dr. Fellegi Tamás
A magántanári címmel az egyetem érdekében végzett szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.
24/2015. (II. 18.) sz. szenátusi határozat
 
Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy
A magántanári címmel az egyetem érdekében végzett szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.
121/2014. (XI. 26.) sz. szenátusi határozat.
Dr. Bába           Iván A magántanári címmel a szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.           79/2014 (VI.30) számú szenátusi határozat
Dr. Babos Tibor         A magántanári címmel a szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.                           79/2014 (VI. 30.) számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Csath Magdolna Dr. Csath Magdolna 2012 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézetének kutatóprofesszora. Kutatási területe a stratégiai menedzsment, a versenyképesség, a változásmenedzsment, az innováció és a globalizáció területei. Széleskörű oktatási tapasztalattal rendelkezik, hazai és külföldi felsőoktatási intézményekben egyaránt. Az egyetemen 2013-ban alakult Jó Állam Kutatóműhely végrehajtó testületének tagja. 165/2013. (XII. 18.) számú szenátusi határozat
Dr. Benkő Tibor vezérezredes Egyetemünk címzetes egyetemi docenseként rendszeresen tart előadásokat, mind az egyetemi, mind pedig a tanfolyami képzési rendszerünkben egyrészt saját kutatási területét, másrészt pedig katonai vezetői, vezérkarfőnöki tapasztalatait átadva. A megújult tisztképzés rendszerének kialakítása során folyamatos támogatást nyújt a hatékonyság és a működőképesség megteremtése és fenntartása érdekében. 103/2013. (VI. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Müller György 2008. évtől dolgozik a KTK-n vezető oktatóként (egyetemi docens). 2009-ben habilitált. Habilitációs tudományos előadásában a 2006-os kormányzati rendszer átalakítását elemezte. Számos cikk szerzője, tudományos munkásságát három monográfia foglalja össze. 2008-an jelent meg első könyve, amely a rendszerváltás utáni kormányzati rendszerekről szól (Kormányról kormányra a rendszerváltás utáni Magyarországon, 2008). A könyv folytatása a 2011-ben megjelent Magyar kormányzati viszonyok, című munkája. Kötetei mind a közigazgatási, mind a jogi, illetve politikatudományi képzés részévé váltak. 47/2013. (III. 28.) számú szenátusi határozat
Dr. Kovács Árpád

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Kovács Árpád magántanári címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat