Dr. Orosz Zoltán altábornagy Az adományozott címmel kiemelkedő szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Folyamatosan részt vesz az egyetemi oktatásban és vizsgáztatásban. Elévülhetetlen érdemei vannak a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely és az egyetem közötti együttműködés elmélyítésében. Hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. 114/2016. (X. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Béres János vezérőrnagy

Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.

5/2015. (VI. 10.) számú szenátusi határozat
Dr. Fellegi Tamás
A magántanári címmel az egyetem érdekében végzett szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.
24/2015. (II. 18.) sz. szenátusi határozat
 
Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy
A magántanári címmel az egyetem érdekében végzett szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.
121/2014. (XI. 26.) sz. szenátusi határozat.
Dr. Bába           Iván A magántanári címmel a szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.           79/2014 (VI.30) számú szenátusi határozat
Dr. Babos Tibor         A magántanári címmel a szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.                           79/2014 (VI. 30.) számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Csath Magdolna Dr. Csath Magdolna 2012 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézetének kutatóprofesszora. Kutatási területe a stratégiai menedzsment, a versenyképesség, a változásmenedzsment, az innováció és a globalizáció területei. Széleskörű oktatási tapasztalattal rendelkezik, hazai és külföldi felsőoktatási intézményekben egyaránt. Az egyetemen 2013-ban alakult Jó Állam Kutatóműhely végrehajtó testületének tagja. 165/2013. (XII. 18.) számú szenátusi határozat
Dr. Benkő Tibor vezérezredes Egyetemünk címzetes egyetemi docenseként rendszeresen tart előadásokat, mind az egyetemi, mind pedig a tanfolyami képzési rendszerünkben egyrészt saját kutatási területét, másrészt pedig katonai vezetői, vezérkarfőnöki tapasztalatait átadva. A megújult tisztképzés rendszerének kialakítása során folyamatos támogatást nyújt a hatékonyság és a működőképesség megteremtése és fenntartása érdekében. 103/2013. (VI. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Müller György 2008. évtől dolgozik a KTK-n vezető oktatóként (egyetemi docens). 2009-ben habilitált. Habilitációs tudományos előadásában a 2006-os kormányzati rendszer átalakítását elemezte. Számos cikk szerzője, tudományos munkásságát három monográfia foglalja össze. 2008-an jelent meg első könyve, amely a rendszerváltás utáni kormányzati rendszerekről szól (Kormányról kormányra a rendszerváltás utáni Magyarországon, 2008). A könyv folytatása a 2011-ben megjelent Magyar kormányzati viszonyok, című munkája. Kötetei mind a közigazgatási, mind a jogi, illetve politikatudományi képzés részévé váltak. 47/2013. (III. 28.) számú szenátusi határozat
Dr. Kovács Árpád

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Kovács Árpád magántanári címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat