Anne- Elisabeth Courrier 2007 óta karunk oktatója. Kezdetben a francia partnerkapcsolatok kiépítésében segédkezett, majd az oktatási és kutatási tevékenységbe is bekapcsolódott. Oktatási tevékenysége keretében francia közjogi kurzust tartott francia nyelven és Erasmus oktatást angol nyelven. Kutatási tevékenysége révén több publikáció is született magyar, francia és angol nyelven. Tevékenységét mindig aktívan, ellenszolgáltatás nélkül végzi Karunkon, melynek elismeréseként Magyary Zoltán Díjban részesült. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Kovács Sándor ny. r. ezredes

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Kovács Sándor ny. r. ezredes mesteroktatói címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat