2017/12. heti hírlevél

Egyetemi hírek

Megtartotta akadémiai székfoglalóját az NKE professzora

Az európai gazdasági növekedési modell kifulladásának vagyunk szemtanúi, amely magát az uniós integrációs folyamatot is veszélyezteti - hangzott el a Prof. Dr. Halmai Péter akadémiai székfoglaló előadásában, a Magyar Tudományos Akadémián. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője szerint párhuzamosan futó, hazai és nemzetközi strukturális reformprogramokra van szükség, hogy elkerüljük a korszakos stagnálás időszakát.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/03/22/megtartotta-akademiai-szekfoglalojat-az-nke-professzora

Pénzügyőrök mindennapjai

Dr. Szabó Andrea ezredes, tanszékvezető egyetemi docens vezette be a pénzügyőrök mindennapjaiba a Ludovika Szabadegyetem hallgatóságát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem előadás-sorozatán. A téma aktualitását az éppen 150 évvel ezelőtt alapított Magyar Királyi Pénzügyőrségre történő emlékezés adja. A Rendészettudományi Kar tanszékvezetője különböző történeti távlatokon átívelően nyújtott betekintést a pénzügyőrség történelmébe, fejlesztéseibe, átalakításaiba, valamint a pénzügyőri szakma évszázados hagyományaiba.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/03/22/penzugyorok-mindennapjai

Az előadásról készült felvétel: https://www.youtube.com/watch?v=7CpfzJGkPp0

Egy szövetség erejét mindig az emberek adják

Szemléletváltásra, rugalmasságra és összehangoltságra van szükség ahhoz, hogy a NATO megfelelően tudja kezelni a modern biztonsági kihívásokat – mondta március 22-én, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadásában Manfred Nielsen tengernagy, a NATO Transzformációs Parancsnokságának parancsnokhelyettese.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/03/23/egy-szovetseg-erejet-mindig-az-emberek-adjak

A női jogegyenlőségért a gazdasági döntéshozatal terén

„Az Európai Uniós nagyvállalkozások igazgatótestületeit a nemek közötti egyensúly tartós és nyilvánvaló hiánya jellemzi, a státusz-inkonzisztencia kézzelfogható, az Európai Unió Bizottsága ezt az alulreprezentáltságot kifejezetten elszalasztott lehetőségként minősíti az uniós humántőke kiaknázása szempontjából, amely miatt az egész gazdaságra kiható pozitív externáliák vesznek el” - mondta Dr. Borbás Beatrix, akinek a „Felelős társaságirányítás és női participáció a gazdasági döntéshozatalban, Európában és Magyarországon, elméletben és gyakorlatban” című tanulmánya alapján tartott „A női jogegyenlőségért a gazdasági döntéshozatal terén” című workshopot és szakmai ülést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Bővebben: http://akk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/esemenyek_-konferenciak/2017/03/23/a-noi-jogegyenlosegert-a-gazdasagi-donteshozatal-teren

Víz Világnapi rendezvénysorozat a Víztudományi Karon

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán a március a Víz Világnapjáról szól, amelyre több programmal is készülnek. A rendezvénysorozat első állomásaként a környék óvodásai a „Varázs Tanoda” elnevezésű program keretében látogattak el a Víztechnológiai Oktatóbázis laboratóriumába.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/03/22/viz-vilagnapi-rendezvenysorozat-a-viztudomanyi-karon

Ha március, akkor a víz világnapja!

Big deal - hallom csendes, némi keserédes sóhajtással számos honi kollégámtól a tavaly novemberi sikeres Budapesti Víz Világtalálkozó (BVV) után. „Szép, szép, ám itt állunk lepusztulva a mi kis magyar víztudományunkkal hajdani dicsőségünk porló romjain, s alig történik valami a helyzet javítására - teszi hozzá a pesszimistábbja. - Mi lesz a szakmával és a hazával, ha ez így megy tovább?"

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/03/22/ha-marcius_-akkor-a-viz-vilagnapja

A legsikeresebb program a magyar közigazgatásban

A kormányablak-rendszer felállítása és az ügyintézési kultúra bevezetése a magyar közigazgatás fejlesztésének legsikeresebb és legemblematikusabb programja a rendszerváltás óta - fogalmazott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem  nemzetközi és továbbképzési rektorhelyettese pénteken Veszprémben, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósított kormányablak ügyintézői képzés ünnepélyes oklevélátadóján. 

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/03/17/a-legsikeresebb-program-a-magyar-kozigazgatasban

EU Karriernap a Ludovikán

A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar EU-s Karriernapot tartott a Ludovikán. Az érdeklődők az unió különböző intézményeit és felvételi rendszerét ismerhették meg. Az EU-s szerveknél szolgálatot teljesítő diplomaták tartottak előadást a hallgatók számára az uniós karrierútról, valamint a különböző diplomáciai életpályákról.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/03/21/eu-karriernap-a-ludovikan

Újabb egyetemi tanárok az NKE-n

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem három oktatóját is egyetemi tanárrá nevezte ki Áder János. Dr. Fantoly Zsanettet, Dr. Kóródi Gyulát és Dr. Horváth Attilát az emberi erőforrások minisztere javaslatára március 20. napjával nevezte ki egyetemi tanárrá a köztársasági elnök.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/03/20/ujabb-egyetemi-tanarok-az-nke-n-1

ENSZ-missziót modelleznek a Fourlog 2017 gyakorlaton

Ausztriában, Magyarországon és Csehországban folyik a Fourlog 2017 logisztikai kiképzési gyakorlat. A magyarországi szakasz március 20-án, hétfőn fejeződött be Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/03/21/ensz-missziot-modelleznek-a-fourlog-2017-gyakorlaton

A Közpénzügyi Akadémia fókuszában az önkormányzati gazdálkodás

Az önkormányzatok gazdálkodása és finanszírozási rendszere” címmel tartotta meg előadását Dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár a Közpénzügyi Akadémia keretei között. A Nemzetgazdasági Minisztérium kincstári gazdálkodásért felelős vezetője részletesen kitért az állam és az önkormányzatok között végbement feladatmegosztás módjára, az önkormányzatok költségvetés készítési, és iparűzési adó rendszerének jellemzőire.

Bővebben: http://akk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/esemenyek_-konferenciak/2017/03/22/a-kozpenzugyi-akademia-fokuszaban-az-onkormanyzati-gazdalkodas

A LOCKED SHIELDS gyakorlat főpróbája zajlott a HHK-n

2017. március 15-16-án voltak, akik munkával emlékeztek meg a forradalom és szabadságharc eseményeiről. Ekkor zajlott ugyanis a tallinni NATO Kibervédelmi Kiválósági Központ (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) által szervezett „Locked Shields” kiberbiztonsági gyakorlat főpróbája, ún. „Test Run”-ja, amelyen magyar részről a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökség felkérésére a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai üzemeltető alapszak, negyedéves, informatikai specializáción tanuló honvédtisztjelöltekből és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Crysys Lab szakértőiből álló közös csapat vett részt.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/03/21/a-locked-shields-gyakorlat-foprobaja-zajlott-a-hhk-n

A rendőri jövőkutatás aktuális kérdéseiről

Dr. habil Boda József ny. nb. vezérőrnagy, dékán meghívására bemutatkozó látogatásra érkezett a Rendészettudományi Karra Susan Ostrobinski FBI, SSA, az ILEA (International Law Enforcement Academy) igazgatója és a Nemzetközi Oktatási Központ delegációja.

Bővebben: http://rtk.uni-nke.hu/karunkrol/hirek/2017/03/22/a-rendori-jovokutatas-aktualis-kerdeseirol

Vízfüggöny - Kortárs Képzőművészeti Kiállítás

A Víztudományi Kar Kortárs Galériájában 2017. március 17-én, VÍZFÜGGÖNY címmel nyílt meg Kántor József képzőművész kiállítása. A kiállítási anyag, látványos és egyedi hangulatot teremt a Kar közösségi terében, ahol a különleges tervezésű textil zászlók kiállításra kerültek.

Bővebben: http://vtk.uni-nke.hu/hirek/2017/03/21/vizfuggony-kortars-kepzomuveszeti-kiallitas

Pályázati felhívás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pályázatot hirdet megvédett doktori disszertációk átiratának monográfiaként történő megjelentetésére.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/03/21/palyazati-felhivas-3

Szenátusi hírek

2017. március 22-én ülésezett az Egyetem Szenátusa, s az alábbi döntéseket hozta:

1.       napirendi pont: A Szenátus Dr. Nagy Juditnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi rektorhelyettesi (magasabb vezetői) beosztására benyújtott pályázatát szakmailag megfelelőnek értékelte és támogatta a Fenntartói Testület elé terjesztését.

2.       napirendi pont: A Szenátus Prof. Dr. Kis Norbertnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar dékáni (magasabb vezetői) beosztására benyújtott pályázatát szakmailag megfelelőnek értékelte és támogatta a Fenntartói Testület elé terjesztését.

3.       napirendi pont: A Szenátus Dr. Bíró Tibornak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar dékáni (magasabb vezetői) beosztására benyújtott pályázatát szakmailag megfelelőnek értékelte és támogatta a Fenntartói Testület elé terjesztését.

4.       napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással döntött egyetemi címek adományozásáról az alábbiak szerint:

a)       A Szenátus az Egyetem Kiváló Oktatója posztumusz címet adományozott Dr. Back András részére.

b)      A Szenátus magántanári címet adományozott Dr. Szlávik Lajos részére.

5.       napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással döntött a katasztrófavédelem alapképzési szak, valamint a védelmi igazgatási alap- és mesterképzési szakok szakfelelőseinek, továbbá a védelmi igazgatási alap- és mesterképzési szakok katasztrófavédelmi szakiránya felelőseinek megbízásáról az alábbiak szerint:

a)    A Szenátus a katasztrófavédelem alapképzési szak szakfelelősének, Dr. habil. Endrődi Istvánnak a szakfelelősi megbízását visszavonta, egyúttal a szak szakfelelőseként 2017. április 1-től Dr. habil. Vass Gyulát bízta meg.

b)    A Szenátus a védelmi igazgatási alapképzési szak szakfelelősének, Dr. habil. Grósz Zoltánnak a szakfelelősi megbízását visszavonta, egyúttal a szak szakfelelőseként 2017. április 1-től Dr. habil. Kátai-Urbán Lajost bízta meg.

c)    A Szenátus a védelmi igazgatási alapképzési szak katasztrófavédelmi szakirány szakirány-felelősének, Dr. habil. Grósz Zoltánnak a szakirány-felelősi megbízását visszavonta, egyúttal a szakirány szakirány-felelőseként 2017. április 1-től Dr. habil. Vass Gyulát bízta meg.

d)    A Szenátus a védelmi igazgatási mesterképzési szak szakfelelősének, Dr. habil. Grósz Zoltánnak a szakfelelősi megbízását visszavonta, egyúttal a szak szakfelelőseként 2017. április 1-től Dr. habil. Restás Ágostont bízta meg.

e)    A Szenátus a védelmi igazgatási mesterképzési szak katasztrófavédelmi szakirány szakirány-felelősének, Dr. habil. Grósz Zoltánnak a szakirány-felelősi megbízását visszavonta, egyúttal a szakirány szakirány-felelőseként 2017. április 1-től Dr. Schweickhardt Gotthilffot bízta meg.

6.       napirendi pont: A Szenátus elfogadta az Államtudományi és Közigazgatási Kar dékánjának 2016. évről szóló beszámolóját.

7.       napirendi pont: A Szenátus elfogadta a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánjának 2016. évről szóló beszámolóját.

8.       napirendi pont: A Szenátus elfogadta a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánjának 2016. évről szóló beszámolóját.

9.       napirendi pont: A Szenátus elfogadta a Rendészettudományi Kar dékánjának 2016. évről szóló beszámolóját.

10.   napirendi pont: A Szenátus elfogadta a DÖK elnökének 2016. évről szóló beszámolóját.

11.   napirendi pont: A Szenátus elfogadta az EHÖK elnökének 2016. évről szóló beszámolóját.

Egyetemi programok és konferenciák

Katonai vezetők a magyar hadtörténelemben – A vezetés sajátosságai missziós területen

Időpont: 2017. március 23., 14:15

Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/03/23/katonai-vezetok-a-magyar-hadtortenelemben-a-vezetes-sajatossagai-misszios-teruleten

Egyetem Napja

Időpont: 2017. március 28. 08:00

Helyszín: Ludovika főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/03/28/egyetem-napja

Egyetemi és Rendészeti Terepfutó Bajnokság

Időpont: 2017. március 29., 12:00

Helyszín: Rendészettudományi Kar (1121 Budapest, Farkasvölgyi u. 12)

Bővebben: http://rtk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/03/29/egyetemi-es-rendeszeti-terepfuto-bajnoksag

Víz Világnapi rendezvénysorozat - Közös Mérőgyakorlat

Időpont: 2017. március 30., 8:00-15:00

Helyszín: Víztudományi Kar (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.)

"Vizek és talajok műanyagszennyezése – időzített bomba?" c. konferencia

Időpont: 2017. április 4., 13:00

Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi-terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/04/_vizek-es-talajok-muanyagszennyezese-idozitett-bomba-_-c_-konferencia

Előadás: Prof. Dr. Sallai János - A vasfüggöny története

Időpont: 2017. április 4., 16:00

Helyszín: Szolnok Városi Kollégium (Szolnok, Baross u. 68.)

Ludovika Szabadegyetem VIII. előadás

Dr. Balla József r. alezredes: Biometrikus adatok a rendészeti célú személyazonosításban

Időpont: 2017. április 4., 18:00

Helyszín: Ludovika főépület, II. előadó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

I. Rendészettudományi házi konferencia

Időpont: 2017. április 5., 9:00

Helyszín: Rendészettudományi Kar (1121 Budapest, Farkasvölgyi u. 12)

Bővebben: http://rtk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/05/i_-rendeszettudomanyi-hazi-konferencia

Ludovika Szabadegyetem IX. előadás

Dr. Regényi Kund Miklós ezredes: Korszerű lövészfegyverek alkalmazása a modern hadviselésben

Időpont: 2017. április 11., 18:00

Helyszín: Ludovika főépület, II. előadó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Ludovika Szabadegyetem X. előadás

Dr. Ujházi Lóránd: A Magyar Katolikus Egyház szerepvállalása a migrációs válság kezelésében a vatikáni bevándorlási politika fényében

Időpont: 2017. április 25., 18:00

Helyszín: Ludovika főépület, II. előadó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

VIII. Önkormányzati Vagyongazdálkodási konferencia

Időpont: 2017. április 28., 8:30

Helyszín: Ludovika főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Bővebben: http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/28/viii_-onkormanyzati-vagyongazdalkodasi-konferencia

Országos Fenntarthatósági Szakmai Nap 2017

Időpont: 2017. május 25., 9:00

Helyszín: Ludovika főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Bővebben: http://fenntarthato.uni-nke.hu/esemenyek_-rendezvenyek/2017/05/25/orszagos-fenntarthatosagi-szakmai-nap-2017

Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek

Pályázati felhívás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pályázatot hirdet megvédett doktori disszertációk átiratának monográfiaként történő megjelentetésére.

A pályázat benyújtására jogosult minden olyan természetes személy, aki doktori fokozatát 2014-ben vagy azt követően szerezte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem valamely doktori iskolájában, vagy más felsőoktatási intézményben, de a pályázat benyújtásakor oktatói, kutatói vagy adminisztratív munkakörben, foglalkoztatási jogviszonyban áll a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel.

A pályázat benyújtása folyamatos.

A pályázattal kapcsolatos részletes információk az alábbi linken találhatók:

http://uni-nke.hu/egyetem/egyeb-palyazatok/doktori-disszertaciok-megjelentetese

Konferencia felhívás: International Student Conference on Environment and Sustainability

A kínai Tongji University konferenciát hirdet egyetemi hallgatók számára.

Időpont: 2017. június 2-7.

Helyszín: Tongji University, Shanghai

Regisztrációs határidő: 2017. április 15.

További részletek: http://sustainability.uni-nke.hu/main_page/calls-and-proposals

Johannes Rau ösztöndíj felhívás

A Német és Nemzetközi Pártjogi és Pártkutatói Intézet (Institut für Deutsches und Internationales Parteienrecht und Parteienforschung - PRuF) vezetésével a düsseldorfi főkonzulátus az észak-rajna-vesztfáliai oktatásért, tudományért és kutatásért felelős minisztériummal és a düsseldorfi Heinrich Heine egyetemmel együttműködésben ösztöndíj pályázatot hirdet doktorandusz hallgatóknak és fiatal kutatóknak.

Az ösztöndíjprogram célja a közép- és kelet-európai demokráciák erősítése. Az ösztöndíj keretein belül a hallgatóknak lehetősége nyílik a PRuF intézetben egy saját demokráciakutatási projektet megvalósítani, mindemellett egy három hónapos szakmai gyakorlaton keresztül betekintést nyernek a tartományi parlament és képviselői munkájába.

2017 nyarától három új ösztöndíj válik elérhetővé, az ösztöndíjas időszak tényleges kezdetének meghatározása a jelölttel közösen történik.

Jelentkezési határidő: 2017. március 31.

Pályázhatnak:

§  magasan képzett, kiemelkedő tanulmányi átlaggal és felsőfokú német nyelvtudással rendelkező hallgatók az alábbi területekről: jogtudomány, politikatudomány, szociológia

További információk: pályázati kiírás

Erasmus+ pályázati felhívás: Stratégiai partnerségek, Tudásszövetségek, Kapacitásépítés, Jean Monnet tevékenységek

Az Európai Bizottság közzétette felhívását a 2017-es pályázati határidőkkel az alábbi tevékenységekre:

-       2. kulcstevékenység (KA2):

·         Stratégiai partnerségek, határidő: 2017. március 29.

A pályázatot benyújtani kívánó szervezeti egységeknek a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda felé kell jelezniük pályázati szándékukat, valamint szintén az NKI tud további információt adni a pályázással kapcsolatban, illetve közreműködni a szükséges dokumentáció aláíratásában.

Kontaktszemély: Szigeti Julianna (, mellék: 20-429)

A teljes pályázati útmutató elérhető az alábbi weboldalon:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/386/09&from=EN

Erasmus+ Programme Guide:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

online verzió:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_en

Versenyjogi pályázati felhívás

„Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” címmel hirdet országos tanulmányi versenyt a Gazdasági Versenyhivatal. A tizennyolcadik alkalommal tartandó megmérettetésen nappali tagozatos, alap-és mesterképzésben résztvevő főiskolai és egyetemi hallgatók egyaránt részt vehetnek.

Pályamunkák leadási határideje: 2017. június 5.

További információk: http://www.uni-nke.hu/hallgatoknak/palyazatok/versenyjog-tanulmanyi-verseny

Részletekről érdeklődni a  e-mail címen lehet.

Publikációs felhívás – Acta Humana- Emberi Jogi Közlemények

A periodika alapítása óta missziójának tekinti azon tudományos értékű publikációk megjelentetését, amelyek az emberi jogok témakörében születnek és elhivatott az Alkotmánybíróság, a Kúria, az Európai Unió Bírósága és az Európa Tanács strasbourgi székhelyű Emberi Jogi Bírósága esetjogának folyamatos bemutatására is. 

Annak érdekében, hogy az emberi jogokban és az emberi jogokról való gondolkodás minél szélesebb körű bemutatását és elemzését megvalósíthassuk, periodikánk az állam közigazgatási, közgazdasági, közpolitikai feladatainak ellátását emberi jogi megközelítésből feltáró, elemző és értékelő tudományos igényű tanulmányokat és publikációkat is megjelentet.  A folyóirat évi hat lapszámmal jelentkezik, angol és magyar nyelvű publikációkkal. 
Amennyiben megjelentetni kívánt kézirata van, kérjük, hogy a horvath.anett@uni-nke.hu e-mail címre juttassa azt el!

Publikációs felhívás – Társadalom és Honvédelem

Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar „Társadalom és Honvédelem” elnevezésű lektorált, nyomtatásban megjelenő, „B” kategóriás tudományos folyóirata folyamatosan várja a hadtudománnyal, valamint a közszolgálati tevékenységekkel, alapvetően alkalmazott társadalomtudományi jellegű elméleti és empirikus kutatási eredményeik nyílt, tudományos és szakmai kérdéseivel, a kutatási és képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témakörökben közölni kívánt elemző műveket, tanulmányokat, cikkeket.

További információ: http://www.tarseshonv.uni-nke.hu

Publikációs felhívás – NBI Nemzetbiztonsági Szemle

Az NKE NBI Nemzetbiztonsági Szemle tudományos online folyóirata 2017-ben is várja a nemzetbiztonság nyílt, tudományos és szakmai kérdéseivel, a nemzetbiztonság kutatási és képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témakörökben közölni kívánt elemző műveket, tanulmányokat, cikkeket.

A kiadvány elérhetősége: http://nbszemle.uni-nke.hu/

Felhívás

Publikációs felhívás – International Journal of Innovative Technologies in Economy (IJITE)

Angol nyelvű publikációs lehetőség, nemzetközileg indexált platformon, összetett marketing és gazdasági témákban.

Bővebben: http://ijite.org/

Kutatói ösztöndíjak Ausztriába

Az OMAA/AÖU Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködések támogatására és ausztriai ösztöndíjas tartózkodásra. 

Pályázati lehetőségek és határidők: http://omaa.hu/hu/sonstige-stipendien/

Pallas Athéné Alapítványok

Figyelmükbe ajánljuk a Pallas Athéné Alapítványok által kínált programokat és ösztöndíjakat az alábbi területeken:

- Társadalomtudományi gondolkodás, interdiszciplináris kutatások - www.padabudapest.hu

- Makroökonómia, pénzügy és ezekhez kapcsolódó módszertan - www.padsbudapest.hu

- Kárpát- medencei magyar nyelvű szakemberképzés - www.padocbudapest.hu

- Geopolitikai és geostratégiai tudásmegosztás - www.pageobudapest.hu

- Gazdasági szakemberképzés Bács- Kiskun megyében - www.padmakecskemet.hu

- Innováció és vállalkozói tudásteremtés - www.padibudapest.hu

Bővebben: http://www.mnb.hu/a-jegybank/pallas-athene-alapitvanyok/a-pallas-athene-alapitvanyok-palyazatai

A felsorolt képzések és pályázatok rövid ismertetése elérhető itt:

http://uni-nke.hu/uploads/media_items/pallas-athene-alapitvanyok.original.pdf

 Hírlevelünk GroupWise levelező kliensre optimalizált. Észrevételeiket, javaslataikat a , megjelentetni kívánt szakmai-tudományos rendezvényükkel kapcsolatos információikat pedig a  elektronikus levélcímre várjuk!

Korábbi és aktuális hírleveleinket megtalálják a http://uni-nke.hu/x/hirlevelek/archivum címen.