2017/25. heti hírlevél

Egyetemi hírek

Elfogadták az államtudományi mesterszak tantervét

Az NKE szenátusa mai ülésén elfogadta a jövő tanévtől induló államtudományi osztatlan mesterképzési szak tantervét. Prof. Dr. Patyi András rektor a szenátusi döntést történelmi pillanatnak nevezte, mivel több mint 70 év után indul újra ez a nagy múltra visszatekintő képzés.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/06/21/elfogadtak-az-allamtudomanyi-mesterszak-tantervet

Az utolsó piknik az RTK-n

Egykori és jelenlegi hallgatók, oktatók, dolgozók, valamint családtagjaik búcsúztatták a Rendészettudományi Kar farkasvölgyi úti bázisát. Az RTK ugyanis hamarosan a Ludovika campusra költözik, ahol modernebb körülmények között folytathatják majd az oktatói-kutatói tevékenységet. Az objektumbúcsúztató pikniken a különböző rendészeti bemutatók és zenés megemlékező műsor mellett a 40 évvel ezelőtt végzettek vehettek át elismerő oklevelet.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/06/21/az-utolso-piknik-az-rtk-n

Nemzetközi kiberbiztonsági csúcstalálkozó az NKE-n

Idén az NKE-n rendezték meg a harmadik International Cyber Summitot, amelynek fő témája a kiberbiztonság és annak háttere, vonzatai voltak. A találkozóra 9 országból több mint 30 szakértő érkezett, hogy tapasztalatot cseréljenek és megosszák egymással tudásukat. A konferenciát a Honvédelmi Minisztérium és az Amerikai Egyesült Államok Európai Parancsnokságának Közös Kiber Központja szervezte.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/06/20/nemzetkozi-kiberbiztonsagi-csucstalalkozo-az-nke-n

A közös agrárpolitikánk: szankciók és arányosság

Közös agrárpolitikából származó kifizetésekről, az uniós joggyakorlatról, valamint a felmerülő szankcionálási és arányossági kérdésekről tartott pódiumbeszélgetést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kara, amelyet az MTA MAB Természeti Erőforrás- és Vidékfejlesztési Munkabizottságával és a CEDR – Magyar Agrárjogi Egyesülettel közösen szervezett az intézmény.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/06/20/a-kozos-agrarpolitikank-szankciok-es-aranyossag

Fogyasztóvédelem: közjog és a magánjog metszetében

A fogyasztóvédelem aktuális kérdéseivel kapcsolatban szervezett konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Civilisztikai Intézete a Ludovika Campuson. A rendezvényen egyaránt részt vettek a terület tudományos és gyakorlati szakemberei, akik előadások és viták alkalmával folytattak diskurzust a fogyasztóvédelem komplex közjogi és magánjogi tudományos kérdéseiről, a fogyasztóvédelemi gyakorlatról és fejlesztési lehetőségekről.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/06/19/fogyasztovedelem-kozjog-es-a-maganjog-metszeteben

Második hely az országos véradó versenyen

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem az ezer és tízezer fő közötti nappali tagozatos hallgatói létszámú kategóriában második helyezést ért el az Országos Felsőoktatási Véradóversenyen.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/06/19/masodik-hely-az-orszagos-verado-versenyen-1

Migrációs konferencián New Yorkban az NKE oktatója

A „World Academy of Science, Engineering and Technology” az ide évben immár 19. alkalommal rendezte meg a bevándorlók és a menekültek jogállásáról, valamint a menekülthelyzethez kapcsolódó jogszabályokról és a migráció következtében az egyes nyugati társadalmakban kialakult helyzetről szóló konferenciát. Az előadók széles spektrumban elemezték és értékelték a migráció következtében bekövetkezett változásokat.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/06/19/migracios-konferencian-new-yorkban-az-nke-oktatoja

Az '56-os vértanúk emléknapja

Nagy Imre egykori miniszterelnökre és mártírtársaira emlékeznek ma Budapesten és az ország több városában, kivégzésük 59. és újratemetésük 28. évfordulóján. A budapesti központi ünnepségen főhajtással és katonai tiszteletadás mellett tartott koszorúzással tisztelegtek Nagy Imre és mártírtársai előtt péntek reggel a Vértanúk terén, az egykori kormányfő szobránál. Az eseményen részt vett Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora is.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/06/16/az-_56-os-vertanuk-emleknapja

Egyiptom az átalakuló Közel-Keleten

A közel-keleti országok államiságának kérdéseivel foglalkozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik, a KÖFOP-programok keretében megalakult kutatócsoportja, amely Egyiptom jelenlegi gazdasági, kulturális, politikai helyzetét mutatta be egy workshop keretében. A rendezvényen elhangzott, hogy hamarosan egy tudományos kötet is megjelenik a témában Gazdik Gyula szerkesztésében.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/06/16/egyiptom-az-atalakulo-kozel-keleten-1

Elfogadhatatlan Oroszország fellépése Ukrajnában

Elfogadhatatlan, ahogy Oroszország fellép Ukrajnával szemben, a nemzetközi közösség tagjainak egységesnek kell maradniuk Moszkvával szemben - hangsúlyozták diplomaták A hibrid hadviselés - veszélyek és kihívások címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett panelbeszélgetésen.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/06/15/elfogadhatatlan-oroszorszag-fellepese-ukrajnaban

Szerethetők-e a robotok?

Az elektronika és az informatika térnyerésével párhuzamosan egyre nagyobb figyelem hárul a különböző kutatásokban a robotok és az emberek közötti kapcsolat vizsgálatára. Ennek humán oldalát világítja meg az a tanulmány, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzora, Ványa László ezredes és kollégája, Kollár Csaba neve fémjelez.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/06/16/szerethetok-e-a-robotok

Szenátusi hírek

2017. június 21-én tartotta ülését az Egyetem Szenátusa, melyen az alábbi döntéseket hozta:

1.  napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Illés Zoltán pályázatát a Gazdasági Hivatal gazdasági főigazgató-helyettesi pozíciójára vonatkozóan.

2.  napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Dobák Imre pályázatát a Nemzetbiztonsági Intézet Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék tanszékvezetői pozíciójára vonatkozóan.

3. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta dr. Hegedüs Judit pályázatát a Rendészettudományi Kar Dékáni Hivatal hivatalvezetői pozíciójára vonatkozóan.

4.  napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta dr. Verhóczki János pályázatát a Rendészettudományi Kar Tanulmányi Osztály osztályvezetői pozíciójára vonatkozóan.

5.  napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Zachar Péter Krisztián pályázatát a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék egyetemi docensi pozíciójára vonatkozóan.

6.  napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Szegedi László pályázatát a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Köz- és Magánjogi Tanszék adjunktusi pozíciójára vonatkozóan.

7.  napirendi pont: A Szenátus az előterjesztésben foglaltak szerint döntött a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról azzal, hogy a Kiberbűnözés Elleni Tanszék 2017. szeptember 1-jei hatállyal létesüljön. A Szervezeti és Működési Szabályzat további módosításai a Fenntartói Testület jóváhagyását követően lépnek hatályba.

8. napirendi pont: A Szenátus az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta az Egyetem államtudományi képzési területhez tartozó alapképzései ajánlott tanterveinek az Egyetemi Közös Modul tekintetében történő módosítását, és felhatalmazza a képzéseket gondozó oktatási szervezeti egységeket, – a karokat és a karhoz nem tartozó intézeteket – hogy a módosításokat az ajánlott tanterveken vezessék át. A módosítások a 2017/2018. tanévtől alkalmazandóak.

9. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztésben foglaltak szerint – döntött az Államtudományi osztatlan mesterképzési szak ajánlott tantervének elfogadásáról.

10. napirendi pont: A Szenátus döntött a közgazdálkodás és közpolitika mesterszak szakindításáról az alábbiak szerint:

a)    A Szenátus – az előterjesztésben foglaltak szerint – döntött a közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak indításáról, továbbá felhatalmazta a rektort, hogy – a Fenntartói Testület jóváhagyását követően – a szakindítási kérelmet megküldje az Oktatási Hivatalnak.

b)    A Szenátus a közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak szakfelelőseként Dr. habil. Nyikos Györgyi egyetemi docens bízta meg.

11. napirendi pont: A Szenátus döntött a Víztudományi Kar ajánlott tanterveinek módosításáról az alábbiak szerint:

a)    A Szenátus – az előterjesztésben foglaltak szerint – döntött az építőmérnöki alapszak ajánlott tantervének módosításáról.

b)    A Szenátus – az előterjesztésben foglaltak szerint – döntött a környezetmérnöki alapszak ajánlott tantervének módosításáról.

12. napirendi pont: A Szenátus döntött a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar ajánlott tanterveinek módosításáról az alábbiak szerint:

a)    A Szenátus – az előterjesztésben foglaltak szerint – döntött a Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzési szak ajánlott tantervének módosításáról.

b)    A Szenátus – az előterjesztésben foglaltak szerint – döntött a Nemzetközi igazgatási alapképzési szak ajánlott tantervének módosításáról.

c)    A Szenátus – az előterjesztésben foglaltak szerint – döntött a Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai mesterképzési szak ajánlott tantervének módosításáról.

d)    A Szenátus – az előterjesztésben foglaltak szerint – döntött a Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak ajánlott tantervének módosításáról.

13.  napirendi pont: A Szenátus az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta a Felvételi Szabályzat módosítását. A módosítást:

a)    az alap- és mesterképzések tekintetében először a 2018. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban,

b)    a szakirányú továbbképzések esetében a folyamatban lévő felvételi eljárásban is alkalmazni kell.


Egyetemi programok és konferenciák

Magyar-Vietnámi befektetési együttműködés: jogi, igazgatási és politikai kérdések

Időpont: 2017. június 26., 9:30

Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/26/magyar-vietnami-befektetesi-egyuttmukodes-jogi_-igazgatasi-es-politikai-kerdesek

Az államelmélet alapkérdései I.

Időpont: 2017. június 29., 9:30

Helyszín: Államtudományi és Közigazgatási Kar, dékáni tárgyaló (1118 Budapest, Ménesi út 5.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/29/az-allamelmelet-alapkerdesei-i_

Oklevélátadó Ünnepség - Rendészettudományi Kar

Időpontok: 2017. június 29., 13:00 óra, 15:00 óra, valamint július 6., 10:00 és 12:00 óra

Helyszín: Ludovika főépület, Szent László Kápolna (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Oklevélátadó Ünnepség – Katasztrófavédelmi Intézet

Időpontok: 2017. június 29., 10:00 óra 

Helyszín: Ludovika főépület, Szent László Kápolna (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Identity crisis in Italy – international workshop

Időpont: 2017. június 30., 9:30

Helyszín: Olasz Kultúrintézet Budapest (1088 Budapest, Bródy Sándor utca 8.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/30/identity-crisis-in-italy-international-workshop

Oklevélátadó Ünnepség - Víztudományi Kar

Időpont: 2017. június 30., 10:00 óra

Helyszín: Víztudományi Kar (6500 Baja)

Választás és demokrácia - tudományos tanácskozással egybekötött alakuló ülés

Időpont: 2017. június 30., 14:00

Helyszín: Ludovika főépület, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/30/valasztas-es-demokracia-tudomanyos-tanacskozassal-egybekotott-alakulo-ules

RTK Tisztavató ünnepség

Időpont: 2017. július 1., 9:00

Helyszín: Budai Vár, Kapisztrán tér

Oklevélátadó Ünnepség – Nemzetbiztonsági Intézet

Időpont: 2017. július 5., 10:00 óra

Helyszín: Ludovika főépület, Szent László Kápolna (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Oklevélátadó Ünnepség – Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

Időpont: 2017. július 8., 10:00 óra

Helyszín: Ludovika főépület, Szent László Kápolna (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Oklevélátadó Ünnepség – Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Időpont: 2017. július 7., 09:00 óra és augusztus 18., 10:00 óra

Helyszín: Ludovika főépület, Szent László Kápolna (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Oklevélátadó Ünnepség - Államtudományi és Közigazgatási Kar

Időpont: 2017. július 15., 10:00 óra és 14:00 óra

Helyszín: Budapesti Kongresszusi Központ (1123 Budapest, Jagelló út 1-3.)

 

Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek

Élvonal – Kutatói Kiválósági Program

Az „Élvonal – Kutatói Kiválósági Program” a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő kiváló – a felhívásban részletezett ismérvek alapján a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe (tudományterületük felső 10%-ába) tartozó – kutatók célzott támogatásával ösztönzi, hogy a kutatás nemzetközi élvonalában szakterületük formálóiként, iskolateremtő vezető kutatóként ígéretes kutatási projektjeik megvalósításával hozzájáruljanak Magyarország fejlett országokhoz történő felzárkózásához.

A KKP_17 pályázati felhívásra kizárólag alapkutatási projektekkel lehet pályázni, tematikus megkötés nélkül, amennyiben a pályázó életrajza és kutatási terve a felhívásban foglaltaknak megfelel. Azok a pályázók esélyesek a támogatás elnyerésére, akik az elmúlt öt évben nemzetközileg is számon tartott kimagasló tudományos eredményeket értek el, és kutatási tervük alapján a következő öt évben is reális esélyük van hasonló világszínvonalú teljesítményre.

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása elektronikus úton, az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehetséges a Pályázati útmutatóban leírt módon, legkésőbb 2017. szeptember 5-én 16.00 óráig. Benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus benyújtási határidőig a kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelyhez a postai úton benyújtandó dokumentumokat eredeti aláírásokkal és bélyegzővel ellátva legkésőbb 2017. szeptember 12-i feladási határnappal megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. A pályázatok személyes benyújtására, valamint kizárólag elektronikusan történő benyújtásra nincs lehetőség.

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani.

További részletek: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2017/elvonal-kutatoi-kivalosagi-program/kkp-17

A Belügyminisztérium pályázati felhívása PhD hallgatók számára

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem PhD hallgatói számára a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2017/2018. tanévre. A költségátvállalás célja a belügyi tudományos kutatói utánpótlás biztosítása a PhD (doktori) tudományos fokozat megszerzésének elősegítése útján.

A pályázat benyújtásának határideje 2017. szeptember 04.

A pályázati kiírásról bővebb információ: http://www.bm-tt.hu/assets/letolt/palyazat/2017/bttphd.pdf

A Belügyi Tudományos Tanács tudományos pályázati felhívása

A Belügyi Tudományos Tanács tudományos, szakmai pályázatot hirdetett meg Az új évezred kihívása – Digitális, infokommunikációs képességek címmel. A pályázat meghirdetésével a Belügyi Tudományos Tanács célja írásra serkenteni mindazokat, akik valamilyen módon érintettek a pályázatban dokumentált témakörökben. A feladat tanulmányok, innovációs javaslatok megírása „e-közigazgatás” és „kritikus információs infrastruktúra” témakörökben. Pályázni egyénileg és csoportosan is lehet.

A pályázat benyújtásának határideje 2017. október 15.

A pályázati kiírásról bővebb információ: http://www.bm-tt.hu/assets/letolt/palyazat/2017/btttudpalya.pdf

Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati felhívás

A Program célja a tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán- és itthon tartása, illetve az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése. A program keretében a kiváló, kutatási tevékenységet végző felsőoktatási hallgatók (alapképzés, mester /osztatlan/ képzés, doktori képzés), doktorjelöltek, fiatal oktatók, kutatók 5 havi, illetve 10 havi ösztöndíjban részesülnek, a fogadó felsőoktatási intézmények pedig a saját nyertes pályázóik ösztöndíj összegének 40%-a mértékében kutatási-működési támogatást kapnak. A hallgatók, doktorjelöltek és fiatal oktató-kutatók - támogatott célcsoporttól függően - 75.000 - 350.000 forint/hó nettó támogatásban részesülnek.

Az ösztöndíjakat az oktatásért felelős miniszter adományozza.

A pályázati kiírásról bővebb információ: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-uj-nemzeti-kivalosag-program-2017-2018-tanevi-palyazati-kiirasai

Pályázati felhívás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pályázatot hirdet megvédett doktori disszertációk átiratának monográfiaként történő megjelentetésére.

A pályázat benyújtására jogosult minden olyan természetes személy, aki doktori fokozatát 2014-ben vagy azt követően szerezte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem valamely doktori iskolájában, vagy más felsőoktatási intézményben, de a pályázat benyújtásakor oktatói, kutatói vagy adminisztratív munkakörben, foglalkoztatási jogviszonyban áll a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel.

A pályázat benyújtása folyamatos.

A pályázattal kapcsolatos részletes információk az alábbi linken találhatók:

http://uni-nke.hu/egyetem/egyeb-palyazatok/doktori-disszertaciok-megjelentetese

Publikációs felhívás – Acta Humana- Emberi Jogi Közlemények

A periodika alapítása óta missziójának tekinti azon tudományos értékű publikációk megjelentetését, amelyek az emberi jogok témakörében születnek és elhivatott az Alkotmánybíróság, a Kúria, az Európai Unió Bírósága és az Európa Tanács strasbourgi székhelyű Emberi Jogi Bírósága esetjogának folyamatos bemutatására is. 

Annak érdekében, hogy az emberi jogokban és az emberi jogokról való gondolkodás minél szélesebb körű bemutatását és elemzését megvalósíthassuk, periodikánk az állam közigazgatási, közgazdasági, közpolitikai feladatainak ellátását emberi jogi megközelítésből feltáró, elemző és értékelő tudományos igényű tanulmányokat és publikációkat is megjelentet.  A folyóirat évi hat lapszámmal jelentkezik, angol és magyar nyelvű publikációkkal. 
Amennyiben megjelentetni kívánt kézirata van, kérjük, hogy a horvath.anett@uni-nke.hu e-mail címre juttassa azt el!

Publikációs felhívás – Társadalom és Honvédelem

Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar „Társadalom és Honvédelem” elnevezésű lektorált, nyomtatásban megjelenő, „B” kategóriás tudományos folyóirata folyamatosan várja a hadtudománnyal, valamint a közszolgálati tevékenységekkel, alapvetően alkalmazott társadalomtudományi jellegű elméleti és empirikus kutatási eredményeik nyílt, tudományos és szakmai kérdéseivel, a kutatási és képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témakörökben közölni kívánt elemző műveket, tanulmányokat, cikkeket.

További információ: http://www.tarseshonv.uni-nke.hu

Publikációs felhívás – NBI Nemzetbiztonsági Szemle

Az NKE NBI Nemzetbiztonsági Szemle tudományos online folyóirata 2017-ben is várja a nemzetbiztonság nyílt, tudományos és szakmai kérdéseivel, a nemzetbiztonság kutatási és képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témakörökben közölni kívánt elemző műveket, tanulmányokat, cikkeket.

A kiadvány elérhetősége: http://nbszemle.uni-nke.hu/

Felhívás

Publikációs felhívás – International Journal of Innovative Technologies in Economy (IJITE)

Angol nyelvű publikációs lehetőség, nemzetközileg indexált platformon, összetett marketing és gazdasági témákban.

Bővebben: http://ijite.org/

Kutatói ösztöndíjak Ausztriába

Az OMAA/AÖU Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködések támogatására és ausztriai ösztöndíjas tartózkodásra. 

Pályázati lehetőségek és határidők: http://omaa.hu/hu/sonstige-stipendien/

Pallas Athéné Alapítványok

Figyelmükbe ajánljuk a Pallas Athéné Alapítványok által kínált programokat és ösztöndíjakat az alábbi területeken:

- Társadalomtudományi gondolkodás, interdiszciplináris kutatások - www.padabudapest.hu

- Makroökonómia, pénzügy és ezekhez kapcsolódó módszertan - www.padsbudapest.hu

- Kárpát- medencei magyar nyelvű szakemberképzés - www.padocbudapest.hu

- Geopolitikai és geostratégiai tudásmegosztás - www.pageobudapest.hu

- Gazdasági szakemberképzés Bács- Kiskun megyében - www.padmakecskemet.hu

- Innováció és vállalkozói tudásteremtés - www.padibudapest.hu

Bővebben: http://www.mnb.hu/a-jegybank/pallas-athene-alapitvanyok/a-pallas-athene-alapitvanyok-palyazatai

A felsorolt képzések és pályázatok rövid ismertetése elérhető itt:

http://uni-nke.hu/uploads/media_items/pallas-athene-alapitvanyok.original.pdf
Hírlevelünk GroupWise levelező kliensre optimalizált. Észrevételeiket, javaslataikat a , megjelentetni kívánt szakmai-tudományos rendezvényükkel kapcsolatos információikat pedig a  elektronikus levélcímre várjuk!

Korábbi és aktuális hírleveleinket megtalálják a http://uni-nke.hu/x/hirlevelek/archivum címen.