2017/41. heti hírlevél

Egyetemi hírek

A migrációs felsőoktatás fél évtizedét értékelték az RTK-n

Migrációs felsőoktatás a rendészettudomány és a közszolgálat szolgálatában címmel rendezett konferenciát a Rendészettudományi Kar (RTK) Bevándorlási és Állampolgársági Tanszéke. Az előadók szóltak a többi között a tanszék tudományos tevékenységéről, a hallgatók tehetséggondozásának eddigi eredményeiről, végül pedig volt hallgatók, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal jelenlegi munkatársai folytattak eszmecserét az RTK-n végzettek karrierlehetőségeiről.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/10/11/a-migracios-felsooktatas-fel-evtizedet-ertekeltek-az-rtk-n

Közös ügyünk: katasztrófavédelem

„A katasztrófavédelmi műveletek tervezése és szervezése” címmel tartott előadást Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A Ludovika Szabadegyetem legutóbbi állomásán a vezérőrnagy bemutatta korunk katasztrófáit és kihívásait, ismertette a katasztrófavédelem szervezetrendszerét, majd kitért az elmúlt évek sikeres katasztrófavédelmi műveleteire is.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/10/11/kozos-ugyunk-katasztrofavedelem

Az amerikai menekültkérdésről másképp

A Marymount University kutatójának előadásával folytatódott az uniós finanszírozású „Szélsőségek, vallási szélsőségek Ludovika Kutatócsoport előadássorozata a Nemzeti közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán. Dr. Joanne Washington „A vallási szervezetek szerepe a fegyveres konfliktusok áldozataival foglalkozó személyek felkészítésében” címmel tartott előadást október 6-án a Zrínyi Campuson.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/10/11/az-amerikai-menekultkerdesrol-maskepp

Képzéssel az európai biztonságért

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem is részt vett az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) által szervezett első közös európai rendészeti mesterképzés megvalósításában. A két éves kurzuson résztvevő huszonhat hallgató az NKE Ludovika Főépületében vehette át oklevelét.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/10/09/kepzessel-az-europai-biztonsagert

Pekingi vendégprofesszor tartott előadást a NETK-n

2017. október 5-én „Vendégprofesszorok az NKE Kína Központban” című rendezvénysorozatunk keretében Dr. Lei Shaohua, a Peking Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Karának oktatója tartott előadást „Decision Making Process in Chinese Government” címmel. Dr. Lei a politikatudományok doktora, a Peking Egyetem Nemzetközi és Stratégiai Tanulmányok Intézetének kutatója.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/10/09/pekingi-vendegprofesszor-tartott-eloadast-a-netk-n

Közös ügyet szolgálunk: a nemzet és a béke javát

A Honvédelmi Minisztérium Katolikus Tábori Püspöksége a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépületének Széchenyi Dísztermében tartotta meg 2017. október 6-án a „Közös küldetésben - Katona és lelkész az ember és a nemzet szolgálatában” című könyv bemutatóját, ezt megelőzően a résztvevők a Szent László Kápolnában tartott szentmisén emlékeztek meg az aradi vértanúkról.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/10/09/kozos-ugyet-szolgalunk-a-nemzet-es-a-beke-javat

A hét hallgatója

A hét hallgatója Bodolai Fanni, az NKE Rendészettudományi Kar harmadéves, határrendészeti szakirányú, végzős hallgatója. Kiváló sporteredményekkel büszkélkedhet, így korosztályos quadrathlon európa- és világbajnok is.

A hét hallgatójáról készült kisfilm megtekinthető itt: https://www.youtube.com/watch?v=nc7NA9fCpu0

Az aradi vértanúkra emlékeztek az NKE-n

Zenés irodalmi műsorral és koszorúzással emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira október hatodikán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/10/06/az-aradi-vertanukra-emlekeztek-az-nke-n-1

Amerikából jöttem…

Hallgatói csereprogram keretében nyerhetett bepillantást az amerikai tisztképzésbe az MH Ludovika Zászlóalj két honvéd tisztjelöltje. Schneider Dorottya és Dékány Gábor a közelmúltban érkezett haza az öthetes tanulmányútról, amelyet az Észak Georgia-i Egyetemen töltöttek el.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/10/06/amerikabol-jottem

Kriminalisztikai továbbképzés a Rendészettudományi Karon

Az első angol nyelvű kriminalisztikai továbbképzés vette kezdetét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen október 2-án a Marymount University szakembereinek jóvoltából. A kurzus annak az együttműködési megállapodásnak az eredményeként jött létre, amelyet 2016-ban írt alá a két intézmény.

Bővebben: http://uni-nke.hu/hirek/2017/10/06/kriminalisztikai-tovabbkepzes-a-rendeszettudomanyi-karon

Önkormányzati rendészeti szakmai nap Budakeszin

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszéke a biztonsági szakirány hallgatói részére önkormányzati rendészeti szakmai napot szervezett Budakeszire.

Bővebben: http://rtk.uni-nke.hu/karunkrol/hirek/2017/10/10/onkormanyzati-rendeszeti-szakmai-nap-budakeszin

Egyetemi programok és konferenciák

A Balkán államainak politikai kihívásai c. rendezvény

Időpont: 2017. október 13., 9:30

Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/13/a-balkan-allamainak-politikai-kihivasai-c_-rendezveny

Gazdaságfejlesztés és közpénzügyek közpolitikai és területi aspektusai – ünnepélyes nyitó konferencia

Időpont: 2017. október 13., 10:00

Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási Épület (1083 Budapest, Üllői út 82.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/13/gazdasagfejlesztes-es-kozpenzugyek-kozpolitikai-es-teruleti-aspektusai-unnepelyes-nyito-konferencia

Prof. Joan Freeman - „When gifted children grow up"

Időpont: 2017. október 16., 15:00

Helyszín: Ludovika főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/16/prof_-joan-freeman-when-gifted-children-grow-up_

Workshop-webinar: Smart home és smart city–újtípusú kihívások

Időpont: 2017. október 16., 17:00

Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási Épület (1083 Budapest, Üllői út 82.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/16/workshop-webinar-smart-home-essmart-city-ujtipusukihivasok

Kormányzási műhelybeszélgetés – Governance workshop II.

Időpont: 2017. október 17., 9:30

Helyszín: Orczy Úti Kollégium (1089 Budapest, Orczy út 1.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/17/kormanyzasi-muhelybeszelgetes-governance-workshop-ii_

Ludovika Szabadegyetem: Dr. Hankiss Ágnes előadása

Időpont: 2017. október 17., 18:00

Helyszín: Ludovika főépület, Egyed István terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/17/ludovika-szabadegyetem-dr_-hankiss-agnes-eloadasa

Mérlegen a Jó állam: a Jó Állam Jelentés 2017 bemutatása és betekintés a speciális jelentések műhelyeibe

Időpont: 2017. október 18., 9.00

Helyszín: Ludovika Főépület, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/18/merlegen-a-jo-allam-a-jo-allam-jelentes-2017-bemutatasa-es-betekintes-a-specialis-jelentesek-muhelyeibe

A gazdasági jogalkotás aktuális kérdései

Időpont: 2017. október 18., 9.30

Helyszín: Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar (9026 Győr, Áldozat u. 12.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/18/a-gazdasagi-jogalkotas-aktualis-kerdesei

A háború fogalma a vallások tanításában

Időpont: 2017. október 19., 9:00

Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, IMO konferenciaterem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/19/a-haboru-fogalma-a-vallasok-tanitasaban

60 év - kihívások és válaszok a magyar közigazgatási eljárásjogban

Időpont: 2017. október 19., 9:00

Helyszín: Ludovika főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/19/60-ev-kihivasok-es-valaszok-a-magyar-kozigazgatasi-eljarasjogban

Workshop: Kiberkarrierek az állami szférában

Időpont: 2017. október 24., 17:00

Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási Épület (1083 Budapest, Üllői út 82.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/24/workshop-kiberkarrierek-az-allami-szferaban

Ludovika Szabadegyetem: Prof. Dr. Tózsa István előadása

Időpont: 2017. október 24., 18:00

Helyszín: Ludovika főépület, Egyed István terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/24/ludovika-szabadegyetem-prof_-dr_-tozsa-istvan-eloadasa

A tudomány kapujában – poszterverseny és kiállítás megnyitó

Időpont: 2017. október 26., 14:00

Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási Épület (1083 Budapest, Üllői út 82.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/26/a-tudomany-kapujaban-poszterverseny-kiallitas-megnyito

A magyar közigazgatási bíráskodás 120 éve

Időpont: 2017. október 26., 9:00

Helyszín: Ludovika főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/26/a-magyar-kozigazgatasi-biraskodas-120-eve

Védelemgazdaság és hadiipar az értékláncok mentén c. előadás

Időpont: 2017. október 26., 16:00

Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Bolyai terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/26/vedelemgazdasag-es-hadiipar-az-erteklancok-menten-c_-eloadas

A pénzügyőrség története - a magyar királyi pénzügyőrség megalapításának 150 éves évfordulója

Időpont: 2017. október 27., 9:00

Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/27/a-penzugyorseg-tortenete-a-magyar-kiralyi-penzugyorseg-megalapitasanak-150-eves-evforduloja

A kiberbiztonság kihívásai a nemzetbiztonságban c. konferencia

Időpont: 2017. október 27.

Helyszín: MVM (1031 Budapest, Anikó utca 4.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/27/konferencia-a-kiberbiztonsagkihivasai-a-nemzetbiztonsagban

Ludovika Szabadegyetem: Gajdos Máté főhadnagy előadása

Időpont: 2017. október 31., 18:00

Helyszín: Ludovika főépület, Egyed István terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Bővebben: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/31/ludovika-szabadegyetem-gajdos-mate-fohadnagy-eloadasa

Egyéb szakmai programajánló

XI. Nemzetközi Konferencia: DAYS OF LAW 2017

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem felhívást hirdet 2 fő részére a Brnóban megrendezésre kerülő jogi konferencián. A résztvevőknek előadás tartása szükséges, a lentebb közölt témákban. Érdeklődésüket Kozma Klementinának küldhetik a e-mail címre.

A konferencia időpontja: 2017. november 9-10.

A jelentkezés és az előadás összefoglalójának beküldési határideje: 2017. október 22.

A konferencia helyszíne: Masaryk Egyetem Jogi Kara, Veveri 70, Brno, Csehország


Az elhangzó előadások összefoglalóját és kivonatát a konferenciát megelőzően a konferencia honlapján publikálják elektronikus formában.

Az előadások nyelve eltérő (angol, német, cseh, szlovák, lengyel).

Program és további részletek: http://www.dnyprava.cz/content/en/

Doktorandusz konferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem doktorandusz konferenciát szervez Történelem és interdiszciplinaritás címmel, amelyre olyan tudományos érdeklődésű doktorandusz hallgatókat várunk, akiknek témaköre, kutatási területe eleget tesz az interdiszciplinaritás kritériumainak.

A konferencia célja az interdiszciplinaritás előnyeinek és nehézségeinek bemutatása egy-egy történeti kutatás során. Milyen más tudomány(ok)at és milyen módon hív segítségül egy történész, hogyan sajátítja el ezen tudományok módszereit, s mennyire tudja sikeresen alkalmazni azt vizsgálata során?

A jelentkezések alapján a konferencia szervezői tesznek javaslatokat a téma elfogadására, s a szekciókba való besorolásra. Jelentkezni maximum 1 oldalas absztrakttal lehet.

A részvételi díj: ingyenes.

Jelentkezési határidő és az absztraktok beküldési határideje: 2017. október 20. (péntek)

A jelentkezési igényt és a fentebb jelzett tudományos vázlatot a következő címre kérjük küldeni: kretdikonferencia2017@gmail.com

Érdeklődni az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet:

0630/410-0770 (Veres Violetta)

A szervezőbizottság az előadások elfogadásáról legkésőbb november 3-án értesíti a jelentkezőket.

A konferenciára Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem Dózsa György úti épületében (1146, Budapest Dózsa György út 25.) november 15-én kerül sor.

Kommunikáció 2017 – szakmai-tudományos konferencia

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar HÍRADÓ TANSZÉKE a Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökségével és a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesülettel együttműködésben szakmai-tudományos konferenciát szervez “KOMMUNIKÁCIÓ 2017”(Új trendek az infokommunikáció világában) címmel.

A konferencia - amely első alkalommal 2000-ben került megrendezésre - célja egy olyan tudományos-szakmai fórum biztosítása, amelynek keretében az info-kommunikációban és híradásban jártas civil és katonai szakemberek megoszthatják ismereteiket és kapcsolatokat építhetnek.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 
Előadóknak: 2017. október 20.
Résztvevőknek: 2017. november 07.
Előadás és/vagy publikáció megküldése 2017. október 27.
(Copyright átruházási nyilatkozat!)

További információk: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/15/kommunikacio-2017-c_-konferencia

Call for papers: Third International Scientific-Business Conference

Leadership & Management: Integrated politics of research and innovations - LIMEN 2017

Faculty of Engineering Management - Belgrade, Modern Business School - Belgrade, Faculty of Business and Management Sciences - Novo Mesto, Slovenia, Faculty of Business Management and Informatics - Novo Mesto, Slovenia, Business Academy Smilevski - BAS, Skopje, Macedonia, BAS Institute of Management, Bitola, Macedonia and Association of Economists and Managers of the Balkans headquartered in Belgrade - Serbia organize Third international scientific-business conference titled: Leadership and Management: Integrated politics of research and innovations - LIMEN 2017.


The conference will be held in Belgrade on December 14, 2017 at the  Hotel Moskva**** which is located in the city center near Terazijska česma (20 Terazije St).

Important dates:

November 17, 2017 - deadline for registration & paper/abstract submission
December  8, 2017 – final deadline for registration fee payment
December  11, 2017 – announcement of conference agenda
January 30, 2018 – publication of conference proceedings

More information about the conference: http://www.limen.org.rs/home.html

Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek

Erasmus+ munkatársi mobilitás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem pályázatot hirdet oktatói és képzési célú mobilitásra az Egyetem minden dolgozója számára.

Oktatási célú mobilitásra az Egyetem oktatói, képzési célú mobilitásra pedig az Egyetem minden munkatársa jelentkezhet.

A pályázatot az Erasmus+ pályázati portál kitöltésével, illetve a szükséges mellékletek feltöltésével lehet benyújtani, amely a https://app.uni-nke.hu/erasmus honlapon érhető el.

Pályázati határidő: 2017. október 20. 12.00.

A pályázati feltételek az egyetem honlapján elérhetők.

Erasmusról általában

http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus

Munkatársi mobilitás

http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/oktatoi-mobilitas

ERASMUS+ hallgatói pótpályázati felhívás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pótpályázatot hirdet Erasmus+ és Campus Mundi hallgatói mobilitásra

2017. szeptember 26.  – október 15. 23:00  

Programországokkal folytatott Erasmus+ mobilitás (Európán belül)

Tanulmányi mobilitásra pályázhatnak:  

§  az ÁKK, HHK, NETK, RTK, VTK, KVI hallgatói

  • valamint a doktori iskolák hallgatói: KDI, HDI, KMDI, RDI
  • A mobilitások megvalósítási időszaka: 2017/2018 II. félév

Szakmai gyakorlatra pályázhatnak

§  az ÁKK, NETK, RTK,VTK, KVI hallgatói

  • valamint a doktori iskolák hallgatói: KDI, HDI, KMDI, RDI
  • A mobilitások megvalósítási időszaka*: 2018. szeptember 30-ig

A pályázatok benyújtására az adott időszak utolsó napján 23:00-ig van lehetőség!

Bővebb információk: http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/15/erasmus-hallgatoi-potpalyazati-felhivas

A Belügyi Tudományos Tanács tudományos pályázati felhívása

A Belügyi Tudományos Tanács tudományos, szakmai pályázatot hirdetett meg Az új évezred kihívása – Digitális, infokommunikációs képességek címmel. A pályázat meghirdetésével a Belügyi Tudományos Tanács célja írásra serkenteni mindazokat, akik valamilyen módon érintettek a pályázatban dokumentált témakörökben. A feladat tanulmányok, innovációs javaslatok megírása „e-közigazgatás” és „kritikus információs infrastruktúra” témakörökben. Pályázni egyénileg és csoportosan is lehet.

A pályázat benyújtásának határideje 2017. október 15.

A pályázati kiírásról bővebb információ: http://www.bm-tt.hu/assets/letolt/palyazat/2017/btttudpalya.pdf

Pályázati felhívás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pályázatot hirdet megvédett doktori disszertációk átiratának monográfiaként történő megjelentetésére.

A pályázat benyújtására jogosult minden olyan természetes személy, aki doktori fokozatát 2014-ben vagy azt követően szerezte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem valamely doktori iskolájában, vagy más felsőoktatási intézményben, de a pályázat benyújtásakor oktatói, kutatói vagy adminisztratív munkakörben, foglalkoztatási jogviszonyban áll a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel.

A pályázat benyújtása folyamatos.

A pályázattal kapcsolatos részletes információk az alábbi linken találhatók:

http://uni-nke.hu/egyetem/egyeb-palyazatok/doktori-disszertaciok-megjelentetese

Publikációs lehetőségek oktatóknak

- STUDIA IURIDICA Cassoviensia, Kassa (http://sic.pravo.upjs.sk/)

- International and Comparative Law Review, Olomouc (http://iclr.upol.cz/)

- Journal of Jurisprudence and Legal Practice, Brno (https://journals.muni.cz/cpvp/)

- Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno (https://journals.muni.cz/mujlt/index)

- Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, Wroclaw (http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae)

- Eastern European Journal of Transnational Relations, Bialystok (http://eejtr.uwb.edu.pl/)"

Publikációs felhívás – Acta Humana- Emberi Jogi Közlemények

A periodika alapítása óta missziójának tekinti azon tudományos értékű publikációk megjelentetését, amelyek az emberi jogok témakörében születnek és elhivatott az Alkotmánybíróság, a Kúria, az Európai Unió Bírósága és az Európa Tanács strasbourgi székhelyű Emberi Jogi Bírósága esetjogának folyamatos bemutatására is. 

Annak érdekében, hogy az emberi jogokban és az emberi jogokról való gondolkodás minél szélesebb körű bemutatását és elemzését megvalósíthassuk, periodikánk az állam közigazgatási, közgazdasági, közpolitikai feladatainak ellátását emberi jogi megközelítésből feltáró, elemző és értékelő tudományos igényű tanulmányokat és publikációkat is megjelentet.  A folyóirat évi hat lapszámmal jelentkezik, angol és magyar nyelvű publikációkkal. 
Amennyiben megjelentetni kívánt kézirata van, kérjük, hogy a horvath.anett@uni-nke.hu e-mail címre juttassa azt el!

Publikációs felhívás – Társadalom és Honvédelem

Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar „Társadalom és Honvédelem” elnevezésű lektorált, nyomtatásban megjelenő, „B” kategóriás tudományos folyóirata folyamatosan várja a hadtudománnyal, valamint a közszolgálati tevékenységekkel, alapvetően alkalmazott társadalomtudományi jellegű elméleti és empirikus kutatási eredményeik nyílt, tudományos és szakmai kérdéseivel, a kutatási és képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témakörökben közölni kívánt elemző műveket, tanulmányokat, cikkeket.

További információ: http://www.tarseshonv.uni-nke.hu

Publikációs felhívás – NBI Nemzetbiztonsági Szemle

Az NKE NBI Nemzetbiztonsági Szemle tudományos online folyóirata 2017-ben is várja a nemzetbiztonság nyílt, tudományos és szakmai kérdéseivel, a nemzetbiztonság kutatási és képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témakörökben közölni kívánt elemző műveket, tanulmányokat, cikkeket.

A kiadvány elérhetősége: http://nbszemle.uni-nke.hu/

Felhívás

Publikációs felhívás – International Journal of Innovative Technologies in Economy (IJITE)

Angol nyelvű publikációs lehetőség, nemzetközileg indexált platformon, összetett marketing és gazdasági témákban.

Bővebben: http://ijite.org/

Kutatói ösztöndíjak Ausztriába

Az OMAA/AÖU Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködések támogatására és ausztriai ösztöndíjas tartózkodásra. 

Pályázati lehetőségek és határidők: http://omaa.hu/hu/sonstige-stipendien/

Pallas Athéné Alapítványok

Figyelmükbe ajánljuk a Pallas Athéné Alapítványok által kínált programokat és ösztöndíjakat az alábbi területeken:

- Társadalomtudományi gondolkodás, interdiszciplináris kutatások - www.padabudapest.hu

- Makroökonómia, pénzügy és ezekhez kapcsolódó módszertan - www.padsbudapest.hu

- Kárpát- medencei magyar nyelvű szakemberképzés - www.padocbudapest.hu

- Geopolitikai és geostratégiai tudásmegosztás - www.pageobudapest.hu

- Gazdasági szakemberképzés Bács- Kiskun megyében - www.padmakecskemet.hu

- Innováció és vállalkozói tudásteremtés - www.padibudapest.hu

Bővebben: http://www.mnb.hu/a-jegybank/pallas-athene-alapitvanyok/a-pallas-athene-alapitvanyok-palyazatai

A felsorolt képzések és pályázatok rövid ismertetése elérhető itt:

http://uni-nke.hu/uploads/media_items/pallas-athene-alapitvanyok.original.pdf
Hírlevelünk GroupWise levelező kliensre optimalizált. Észrevételeiket, javaslataikat a , megjelentetni kívánt szakmai-tudományos rendezvényükkel kapcsolatos információikat pedig a  elektronikus levélcímre várjuk!

Korábbi és aktuális hírleveleinket megtalálják a http://uni-nke.hu/x/hirlevelek/archivum címen.