Cím
127/2016. (XII. 8.) SZ. határozat a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar oktatási dékánhelyettesi (vezetői) pályázatának rangsorolásáról
126/2016. (XII. 8.) SZ. határozat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gazdasági főigazgatói (magasabb vezetői) pályázatának véleményezéséről
125/2016. (XI. 2.) SZ. határozat az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács 2015-2016. tanévi tevékenységéről
124/2016. (XI. 2.) SZ. határozat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2016-2020-as időszakra szóló Minőségfejlesztési Programjának elfogadásáról
123/2016. (XI. 2.) SZ. határozat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori Szabályzatának elfogadásáról
122/2016. (XI. 2.) SZ. határozat a Gazdasági Hivatal Központi Projektiroda Pályázati Pénzügyi Osztály osztályvezetői pályázatának rangsorolásáról
121/2016. (XI. 2.) SZ. határozat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékáni (magasabb vezetői) pályázatainak
120/2016. (X. 26.) SZ. határozat a katonai logisztika alapképzési szak új katonai pénzügyi specializációjának indításáról és ajánlott tantervének elfogadásáról
119/2016. (X. 26.) SZ. határozat a szervezett bűnözés elleni küzdelem elmélete és gyakorlata szakirányú továbbképzési szak létesítéséről
118/2016. (X. 26.) SZ. határozat a Doktorandusz Szociális Ügyek Bizottság tagjainak megbízásáról
117/2016. (X. 26.) SZ. határozat az Államtudományi és Közigazgatási Kar Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet adjunktusi pályázatának rangsorolásáról
116/2016. (X. 26.) SZ. határozat a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Gazdasági és Közpolitikai Tanulmányok Tanszék adjunktusi pályázatainak rangsorolásáról
115/2016. (X. 26.) SZ. határozat a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Gazdasági és Közpolitikai Tanulmányok Tanszék egyetemi docensi pályázatának rangsorolásáról
114/2016. (X. 26.) SZ. határozat címek és kitüntetések adományozásáról
113/2016. (X. 26.) SZ. határozat címek és kitüntetések adományozásáról
112/2016. (X. 26.) SZ. határozat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főtitkári (magasabb vezetői) pályázatának véleményezéséről
111/2016. (X. 26.) SZ. határozat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettesi (magasabb vezetői) pályázatának véleményezéséről
110/2016. (X. 26.) SZ. határozat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettesi (magasabb vezetői) pályázatának véleményezéséről
109/2016. (X. 26.) SZ. határozat a bajai Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetének, valamint Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézetének jogutódlással történő beolvadásáról, a vízügyi képzések Nemzeti Közszolgálati Egyetem általi átvételéről
108/2016. (X. 7.) SZ. határozat az EHÖK Alapszabályának jóváhagyásáról
107/2016. (X. 7.) SZ. határozat a szakirányú továbbképzési szakok új szakfelelőseinek megbízásáról
106/2016. (X. 7.) SZ. határozat új szakfelelősök és szakirányfelelősök megbízásáról
105/2016. (X. 7.) SZ. határozat a HTVSZÜB ÁKK kari bizottság hallgatói tagjának megbízásáról
104/2016. (X. 7.) SZ. határozat a Katasztrófavédelmi Intézet tanszékvezetői pályázatainak rangsorolásáról
103/2016. (X. 7.) SZ. határozat az Államkutatási és Fejlesztési Intézet szervezési igazgatói pályázatának rangsorolásáról
102/2016. (X. 7.) SZ. határozat Professor Emeritus cím adományozásáról
101/2016. (X. 7.) SZ. határozat a Gazdasági Hivatal gazdasági főigazgató-helyettesi pályázatának rangsorolásáról
100/2016. (X. 7.) SZ. határozat a NETK Nemzetközi Gazdasági és Közpolitikai Tanulmányok Tanszék egyetemi tanári pályázatának rangsorolásáról
99/2016. (X. 7.) SZ. határozat a Katasztrófavédelmi Intézet Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék egyetemi tanári pályázatának rangsorolásáról
86/2016. (VII. 13.) SZ. határozat az emberi jogok és identitáspolitika mesterképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményeinek elfogadásáról
85/2016. (VII. 13.) SZ. határozat a nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak ajánlott tantervének módosításáról
84/2016. (VII. 13.) SZ. határozat az Egyetemi Minőségügyi Bizottság új tagjainak megbízásáról
83/2016. (VII. 13.) SZ. határozat a HTVSZÜB és az EKÁVB NETK kari bizottságok hallgatói tagjainak megbízásáról
82/2016. (VII. 13.) SZ. határozat a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Tanulmányi Osztály osztályvezetői pályázatának rangsorolásáról
81/2016. (VII. 13.) SZ. határozat a Vezető- és Továbbképzési Intézet Igazgatói Iroda irodavezető-helyettesi pályázatának rangsorolásáról
80/2016. (VII. 13.) SZ. határozat a Nemzetbiztonsági Intézet Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék adjunktusi pályázatának rangsorolásáról
79/2016. (VII. 13.) SZ. határozat az Államtudományi és Közigazgatási Kar Közszervezési és Közigazgatástani Intézet tudományos főmunkatársi pályázatának rangsorolásáról
78/2016. (VII. 13.) SZ. határozata Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar egyetemi docensi pályázatainak rangsorolásáról
77/2016. (VII. 13.) SZ. határozat a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar oktatási dékánhelyettesi pályázatának rangsorolásáról
76/2016. (VII. 13.) SZ. határozat az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár főigazgatói pályázatának rangsorolásáról
75/2016. (VII. 13.) SZ. határozat Professor Emeritus címek adományozásáról
74/2016. (VII. 13.) SZ. határozat a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Békéscsabai Gazdasági Campusának átvételéről
73/2016. (VII. 13.) SZ. határozat a KÖFOP 2.1.1-VEKOP-15 kódszámú „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” és a KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15 kódszámú „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projektek támogatási szerződésének jóváhagyására
72/2016. (VII. 13.) SZ. határozat a programakkreditációs önértékelésekről
71/2016. (VII. 13.) SZ. határozat az intézményakkreditációs önértékelésekről
30/2016. (III. 9.) SZ. határozat az EHÖK elnökének 2015. évi beszámolójáról
29/2016. (III. 9.) SZ. határozat a DÖK elnökének 2015. évi beszámolójáról
28/2016. (III. 9.) SZ. határozat a főtitkár 2015. évi beszámolójáról
27/2016. (III. 9.) SZ. határozat a gazdasági főigazgató 2015. évi beszámolójáról
26/2016. (III. 9.) SZ. határozat a Rendészettudományi Kar dékánjának 2015. évi beszámolójáról
25/2016. (III. 9.) SZ. határozat a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánjának 2015. évi beszámolójáról
24/2016. (III. 9.) SZ. határozat a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánjának 2015. évi beszámolójáról
23/2016. (III. 9.) SZ. határozat az Államtudományi és Közigazgatási Kar dékánjának 2015. évi beszámolójáról
22/2016. (III. 9.) SZ. határozat az oktatási rektorhelyettes 2015. évi beszámolójáról
21/2016. (III. 9.) SZ. határozat a tudományos rektorhelyettes 2015. évi beszámolójáról
20/2016. (III. 9.) SZ. határozat a továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes 2015. évi beszámolójáról
19/2016. (III. 9.) SZ. határozat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Alapító Okiratának módosításáról
18/2016. (III. 9.) SZ. határozat a nemzetbiztonsági mesterképzési szak terrorelhárítási spec.
17/2016. (III. 9.) SZ. határozat a kriminalisztika mesterképzési szak szakindításáról
16/2016. (III. 9.) SZ. határozat a HTVSZÜB közös intézeti testületébe az EHÖK által javasolt hallgató tagok megbízásáról
15/2016. (III. 9.) SZ. határozat a rendészeti-gazdasági szakirányú továbbképzési szak szakfelelősének megbízásáról
14/2016. (III. 9.) SZ. határozat a címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról
13/2016. (III. 9.) SZ. határozat az Egyetemért Emlékérem adományozásáról
12/2016. (III. 9.) SZ. határozat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme kitüntetés adományozásáról
11/2016. (II. 17.) SZ. határozat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2016. évi elemi költségvetésének elfogadásáról
10/2016. (II. 17.) SZ. határozat a Gazdasági Hivatal Vagyonkezelési Osztály osztályvezetői pályázatának rangsorolásáról
9/2016. (II. 17.) SZ. határozat a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tanulmányi Osztály osztályvezetői pályázatának rangsorolásáról
8/2016. (II. 17.) SZ. határozat a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Jogi Tanszék egyetemi docensi pályázatának rangsorolásáról
7/2016. (II. 17.) SZ. határozat a Rendészettudományi Kar oktatási dékánhelyettesi pályázatának rangsorolásáról
6/2016. (II. 17.) SZ. határozat az Egyetemi Doktori Tanács tagjának megválasztásáról
1/2016. (I. 21.) SZ. határozat a Rendészettudományi Doktori Iskola képzésének indításáról és a képzési terv elfogadásáról