esemény

„GO DIGITAL – A közgyűjteményi digitalizáció aktuális kérdései”III. ICENS nemzetközi konferencia

A törökországi Yıldız Technical University, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös szervezésében 2017. május 3-7. között kerül megrendezésre a III. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2017) nemzetközi tudományos konferencia, amely a téma iránt érdeklődő kutatók számára fórumot kíván teremteni a legújabb kutatási eredményeik bemutatására.

A konferencia programja és további információk megtalálhatók a rendezvény honlapján: www.icens.eu


Measuring Governance 2017 Conference

Measuring Governance 2017 Conference

May 3rd, 2017
National University of Public Service, Ludovika Campus, Main Building
2 Ludovika sqr., 1083 Budapest


Programme

    • measuring governance program 1
    • measuring governance program 2
    • measuring governance program 3

Der Fremde Im Recht – Rechtliche Aspekte Der Mobilität, Migration, Asyl Und Integration In Der Antike

Cimkék: 2017

A közszolgálat karbon lábnyoma nemzetközi tudományos konferencia


Olaszország bel- és külpolitikai kihívásai

Cimkék: workshop, ÁKK, 2017

Frankofón fenntarthatósági workshopFranciaország elnökválasztás után 2017 c. konferenciaEurópaizáció a Nyugat-Balkánon c. konferencia
Új nemzedék, új szemlélet, szakkollégiumi kutatások az állam szolgálatában c. konferencia

    • szakkollegiumi konferencia plakat2017 a3

Conference Of Central European Middle East Experts On Current Issues

  • Conference Of Central European Middle East Experts On Current Issues - Invitation
  • Fájl letöltése

RENEUAL konferencia: eljárási jog az Európai Unióban

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi- és Közigazgatási Kara 2017. május 25-26-án nemzetközi konferenciát szervez Eljárási jog az Európai Unióban? – a ReNEUAL Modell Szabályok értékelése avagy az Európai Unió közigazgatási eljárási kódexe a magyar kutatók szemszögéből címmel.


Országos Fenntarthatósági Szakmai Nap 2017

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartható Fejlődés Tanulmányok Kabinete (NKE FFTK) nemzetközi tudományos konferenciát szervez az éghajlatváltozás következményeivel kapcsolatos rezíliencia és alkalmazkodás, természet- és társadalomtudományi kérdései témájában, különös tekintettel a települések, városi ökoszisztémák vonatkozásában.

Ezúton kérjük fel mindazon kutatókat, tudósokat az együttműködésre, akik rendelkeznek az éghajlat antropogén változása által kiváltott társadalmi, környezeti, gazdasági kérdésekre (legyen az ipari a közlekedési, élelmiszer-biztonsági vagy áramtermeléssel kapcsolatos vagy oktatási/nevelési, kommunikációs) újszerű eredményekkel, javaslatokkal vagy megoldásokkal, és készek ezt kutatótársaikkal megosztani, és nyilvánosan megvitatni.

A konferencia témája

Egyre több ember él városias környezetben, ahol a fenntartható fejlődés érdekében egyre komolyabb kihívásoknak kell megfelelni. A növekvő népesség, és a fokozódó fogyasztás próbára teszi a városi ellátórendszereket, és a városok természetes környezetét is. Változó éghajlati feltételek között kell egyre sűrűbben lakó emberek számára megfelelő élettani, hőmérsékleti viszonyokat fenntartani, mobilitásukat segíteni, energiafelhasználásukat a környezeti további terhelése nélkül megoldani, hulladékukat kezelni. Mivel az emberiség egyre nagyobb hányada fordul a városok felé, azok infrastruktúrája is nyomás alatt áll, és mivel a városiasult életforma többlet fogyasztással és többlet környezeti teherrel jár, így a fenntartható városok megálmodása korunk talán legnagyobb kihívása. Nemcsak környezeti és technikai problémákkal állunk szemben (klímaváltozás, fenntartható energia- és hulladékgazdálkodás stb.), hanem társadalmi jellegűekkel is (nyomornegyedek, bűnözés, társadalmi fenntarthatóság). A jövő megoldásainak jelentős része a városokban fog megformálódni.

A konferencia szekciói azokra a kérdéskörökre koncentrálnak, amelyeknél a tudományterületek közötti együttműködés és párbeszéd leginkább elősegítheti a klímaváltozás megértését és a rá adott válaszok megtalálását.

További részletek: http://fenntarthato.uni-nke.hu/esemenyek_-rendezvenyek/2017/05/25/orszagos-fenntarthatosagi-szakmai-nap-2017