Országos Fenntarthatósági Szakmai Nap 2017

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartható Fejlődés Tanulmányok Kabinete (NKE FFTK) nemzetközi tudományos konferenciát szervez az éghajlatváltozás következményeivel kapcsolatos rezíliencia és alkalmazkodás, természet- és társadalomtudományi kérdései témájában, különös tekintettel a települések, városi ökoszisztémák vonatkozásában.

Ezúton kérjük fel mindazon kutatókat, tudósokat az együttműködésre, akik rendelkeznek az éghajlat antropogén változása által kiváltott társadalmi, környezeti, gazdasági kérdésekre (legyen az ipari a közlekedési, élelmiszer-biztonsági vagy áramtermeléssel kapcsolatos vagy oktatási/nevelési, kommunikációs) újszerű eredményekkel, javaslatokkal vagy megoldásokkal, és készek ezt kutatótársaikkal megosztani, és nyilvánosan megvitatni.

A konferencia témája

Egyre több ember él városias környezetben, ahol a fenntartható fejlődés érdekében egyre komolyabb kihívásoknak kell megfelelni. A növekvő népesség, és a fokozódó fogyasztás próbára teszi a városi ellátórendszereket, és a városok természetes környezetét is. Változó éghajlati feltételek között kell egyre sűrűbben lakó emberek számára megfelelő élettani, hőmérsékleti viszonyokat fenntartani, mobilitásukat segíteni, energiafelhasználásukat a környezeti további terhelése nélkül megoldani, hulladékukat kezelni. Mivel az emberiség egyre nagyobb hányada fordul a városok felé, azok infrastruktúrája is nyomás alatt áll, és mivel a városiasult életforma többlet fogyasztással és többlet környezeti teherrel jár, így a fenntartható városok megálmodása korunk talán legnagyobb kihívása. Nemcsak környezeti és technikai problémákkal állunk szemben (klímaváltozás, fenntartható energia- és hulladékgazdálkodás stb.), hanem társadalmi jellegűekkel is (nyomornegyedek, bűnözés, társadalmi fenntarthatóság). A jövő megoldásainak jelentős része a városokban fog megformálódni.

A konferencia szekciói azokra a kérdéskörökre koncentrálnak, amelyeknél a tudományterületek közötti együttműködés és párbeszéd leginkább elősegítheti a klímaváltozás megértését és a rá adott válaszok megtalálását.

További részletek: http://fenntarthato.uni-nke.hu/esemenyek_-rendezvenyek/2017/05/25/orszagos-fenntarthatosagi-szakmai-nap-2017