Ludovika Szabadegyetem: Dr. Forgács Balázs százados előadása

Dr. Forgács Balázs százados: Gerillaelméletek


A jelen hadügyének megértéséhez elengedhetetlenül fontos az irreguláris harc elméletének alapos ismerete. A mindenkori felkeléseket jellemző irreguláris hadviselés elleni küzdelemre napjaink fegyveres erőit, így a Magyar Honvédséget is fel kell készíteni: a felkelések elleni harc konkrét feladatként jelentkezik a hazánk fegyveres ereje számára is, hiszen a 2012-es Nemzeti Katonai Stratégia „A haderő várható alkalmazásának jellemzői” című alfejezetében a válságkezelő műveletek között sorolja fel azt. A sikeres feladatellátáshoz, vagyis a harc sikeres megvívásához szükséges, hogy az ellenséges erők hadviselésének elméleti hátterét is ismerjük. Az előadás a hadviselés egyik örök elemének, az irreguláris harc teóriájának néhány fontosabb képviselőjét, valamint azok gondolatait mutatja be. A felkelésnek, gerilla- vagy partizánháborúnak nevezett hadügyi jelenség elmélete az elmúlt két évszázadban fejlődött ki, legfőbb teoretikusainak munkáit az egymásra épültség, valamint a korábbi munkák továbbfejlesztése jellemezte.