ERASMUS+ hallgatói pótpályázati felhívás

ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pótpályázatot hirdet
Erasmus+ és Campus Mundi hallgatói mobilitásra

2017. szeptember 26.  – október 15. 23:00  Programországokkal folytatott Erasmus+ mobilitás (Európán belül)


Tanulmányi mobilitásra pályázhatnak  

-          az ÁKK, HHK, NETK, RTK, VTK, KVI hallgatói

  • valamint a doktori iskolák hallgatói: KDI, HDI, KMDI, RDI
  • A mobilitások megvalósítási időszaka: 2017/2018 II. félév

Szakmai gyakorlatra pályázhatnak

-          az ÁKK, NETK, RTK,VTK, KVI hallgatói

  • valamint a doktori iskolák hallgatói: KDI, HDI, KMDI, RDI
  • A mobilitások megvalósítási időszaka*: 2018. szeptember 30-ig

*A 4 hónapnál több szakmai gyakorlat megvalósítása kérvényezhető.


A pályázatok benyújtására az adott időszak utolsó napján 23:00-ig van lehetőség!


Európán kívüli Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás


Pályázható mobilitási típus: Tanulmányi célú mobilitás

Az Európán kívüli programok megvalósítási időszaka: 2017/2018 II. félév

Pályázható országok: Izrael, Oroszország, KínaCampus Mundi pályázat beadása estén


Tanulmányi célú mobilitás estén:

Pályázható országok: Kazahsztán, USA


Szakmai gyakorlati célú mobilitás estén:

Pályázható ország:USA

Megvalósítási időszaka: 2018. szeptember 30-ig


A pályázati kiírás személyi hatálya


Pályázhatnak azon hallgatók:

-          akik az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben vesznek részt, és hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek,

-          akik a kiutazáskor legalább két lezárt félévvel rendelkeznek (a pályázás időpontjában elegendő egy lezárt félévvel rendelkezni)

-          akik magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel vagy menekültstátusszal rendelkeznek.


Pályázás kiegészítő támogatásra


A tanulmányi és szakmai gyakorlatos mobilitásra pályázó hallgatók a pályázatukkal egy időben nyújthatnak be pályázatot szociális alapú kiegészítő támogatásra. A felhívás az Európán belüli Erasmus+ programra pályázókra vonatkozik.


Minden pályázó hallgató benyújthat pályázatot kiegészítő támogatásra a tartós betegségből és/vagy fogyatékosságból eredő többletköltsége fedezésére. A pályázatokat legkésőbb 2017. október 25-ig lehet benyújtani a kari Erasmus koordinátoroknak valamint a Nemzetközi Kapcsolatok Irodának.


További feltételekA részletes pályázati feltételek, megpályázható intézmények, támogatási összegek és bővebb információ megtalálható az Egyetem honlapján: http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmusAz Erasmus+ és a Campus Mundi programról általában:

http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/az-erasmus-program


http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hallgatoi-mobilitas/tanulmanyi-mobilitas/altalanos-informaciok#campus%20mundi


Személyes tájékoztatás kérhető a kari Erasmus koordinátoroktól és a Nemzetközi Kapcsolatok Irodától. Elérhetőségek: http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/elerhetosegekPályázat benyújtása


A pályázatokat az Erasmus+ Pályázati Portálon keresztül lehet benyújtani Erasmus+ és Campus Mundi estén is. A Pályázati Portál elérhető az egyetem weboldaláról a fejlécben található „Erasmus+” linken keresztül.

Közvetlen link: https://app.uni-nke.hu/erasmus/


A Portál használata regisztrációhoz kötött. A portállal kapcsolatos hibákért reklamációt nem fogadunk el az alábbi esetekben:

-          ha a pályázó nem kezdte meg regisztrációját a rendszerben legkésőbb 24 órával a pályázati határidő lejárta előtt, illetve nem jelezte regisztrációval kapcsolatos problémáját legkésőbb 4 órával a pályázati határidő lejárta előtt az címen vagy a +36 1 432 9000 / 20498 telefonszámon,

-          ha a pályázó nem kezdte meg kitölteni a pályázati űrlapot legkésőbb 4 órával a pályázati határidő lejárta előtt, illetve nem jelezte az űrlap véglegesítésével kapcsolatos problémáját legkésőbb 2 órával a pályázati határidő lejárta előtt az címen vagy a +36 1 432 9000 / 20498 telefonszámon.