Részletfizetés a 2016/2017. tanév II. félévében


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a részletfizetés rendszere az előző évtől megváltozott. Minden önköltség automatikusan 2 részletben kerül kiírásra. Az első részlet befizetése – a regisztráció feltétele - meg kell, hogy előzze a regisztrációs időszak kezdőnapját.  A második részlet befizetésének a határideje március 17.  


A hallgató vagyoni viszonyaira, jövedelmi helyzetére, tanulmányi eredményére tekintettel fizetési

kötelezettségeinek teljesítéséhez mentesség, részletfizetési lehetőség, vagy halasztás (a továbbiakban: fizetési könnyítés) iránti kérvényt nyújthat be elektronikus úton.

A kérvényben felhozott indokokat megfelelően, az azokat alátámasztó dokumentumokkal igazolni kell. A vagyoni viszony, illetve a jövedelmi helyzet igazolására a vonatkozó szabályzatban a szociális helyzet vizsgálatához megadott igazolások az irányadók.

Önköltség fizetési kötelezettség esetén fizetési könnyítésként kizárólag részletfizetés, illetve fizetési halasztás engedélyezhető.

Nem adható mentesség, részletfizetési kedvezmény vagy halasztott fizetési lehetőség a mulasztási és késedelmes teljesítési díj megfizetése alól, továbbá a közösségi célú tevékenységben való részvétel alapján.


Részletfizetési kérelmet a Neptun Kérvénykezelési rendszerén keresztül elektronikus úton kell benyújtani a Tanulmányi Osztályra.


  • A részletfizetési kérelem beadási határideje: 2017. január 15.
  • A beérkezett kérelmeket a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága (HTVSZÜB) bírálja.
  • A határidő elmulasztása jogvesztő!
  • Az engedélyezett részletfizetés első részletének fizetési határideje 2017. 01. 20., mely a félévi regisztráció feltétele!
  • A befizetési határidők elmulasztása késedelmi díjat von maga után, melynek összege 3.000.- Ft.


Gazdasági Hivatal