Határon Túli Tehetséggondozás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nagy hangsúlyt fektet a határon túli magyar felsőoktatási intézményekkel, karokkal, tanszékekkel való kapcsolattartásra, a határon túli hallgatók közös tehetséggondozó programokba történő bevonására.

    • Határon Túli Tehetséggondozás

NTP-14-TDK-0025

Tehetséghíd – Az NKE hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló tapasztalatcsere látogatása

2015. május 18-21.

A projekt középpontjában az NKE és a Sapientia EMTE hallgatóinak tehetséggondozása, közös szakmai munkájának megalapozása, valamint közös interperszonális élmények megtapasztalása állt. A projekt által Egyetemünk azon eredményesen működő tehetségsegítő programját kívántuk folytatni, amely határon átnyúló együttműködésen keresztül valósítja meg egyetemünk és a külhoni intézmény TDK műhelyeiben tevékenyen résztvevő hallgatók tehetséggondozását.

A pályázat – céljával összhangban – biztosította a résztvevő hallgatók és oktatók motivációjának megerősítését az intézményekben folyó TDK tevékenységbe való szorosabb bekapcsolódásra, illetve az általános oktató-hallgató együttműködés színvonalának emelését.

A projekt két fő modulra épült:

1.     Modul: Jó gyakorlatok intézmények közötti átadása

Kiemelt célunk volt a két intézmény közötti tehetséggondozással és tudományos diákköri (TDK) tevékenységgel kapcsolatos ismeretátadás és tapasztalatcsere, ennek érdekében kerekasztal beszélgetést tartottunk a két intézmény vezetői között a meglévő kapcsolatok továbbfejlesztéséről. A megbeszélés alatt a partnerintézmények számára megosztásra kerültek egymás TDK rendszerével kapcsolatos információk (tapasztalatok, működési rend, tehetségsegítő hagyományok, mentor rendszer), lefektettük a jövőbeni tudományos együttműködések alapjait és szó esett a közös célokról és azok majdani konkrét megvalósításáról, mint pl. a kihelyezett közigazgatás-tudományi doktori képzés elindításáról Kolozsváron.

2. Modul: Hallgatók kutatásainak bemutatása és tapasztalatcsere

A tapasztalatok átadása hallgatói szinten is megtörtént, hiszen műhelymunka keretében a hallgatók bemutatták egymásnak dolgozataikat, kutatásaikat, ismertették egyéni tanulmányaikat és beszámoltak TDK dolgozatuk elkészítésének tapasztalatairól.

A szekciókban mentortanárok segítették a hallgatókat: moderálták az előadásokat és tanácsokat adtak a hallgatóknak. A hallgatók előadásuk után véleményezték egymás dolgozatait és további javaslatokat fogalmaztak meg a fejlődési irányokkal kapcsolatban.

Résztvevők köre: 12 hazai és 12 határon-túli magyar BA (BSc) és MA (MSc) hallgató.

Program:

1. nap

8.30 Indulás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem parkolójából Kolozsvárra

15.00   Büféebéd

15.30 Projektmegnyitó: Plenáris előadás

Dr. Tonk Márton, dékán, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Hauer Melinda, főtitkár, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Dr. Czene Gréta, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Dr. Németh András: NKE, ETDT elnök

17.00 – 18.30 Kapcsolatépítő és együttműködést fejlesztő program

18.30 - 19.00 Vacsora

19.00 Kötetlen program a városban


2. nap

8.00 – 9.00 Reggeli

10.00 – 11.30 Műhelymunka I: a hallgatók tudományos előadásainak és tapasztalataiknak a bemutatása

11.45- 12.30 Műhelymunka II.: a hallgatók tudományos előadásainak és tapasztalataiknak a bemutatása

10.00 -12.00 Megbeszélés a két egyetem képviselői között, tapasztalatcsere a tehetséggondozásról, jövőbeni szakmai együttműködés kidolgozása.

12.30 Ebéd

13.30 – 15.00 Műhelymunka III: a hallgatók tudományos előadásainak és tapasztalataiknak a bemutatása

15.15-16.45 Helytörténeti előadás Kolozsvárról, Erdélyről és a Székelyföldről

16.45 Rövid városnézés Kolozsváron: Mátyás Király szülőháza, Bocskai ház, Szent-Mihály templom

19.00 Vacsora


3. nap

8.00 – 9.00 Reggeli

10.00 – 11.30 Készségfejlesztő és kohézióerősítő tréning

12.00 Ebéd

13.30 – 18.00 Helytörténeti kirándulás Kolozsváron: látogatás a házsongárdi temetőben, Sapientia Egyetemi Könyvtár, Fellegvár megtekintése

18.00 Vacsora

19.00 Szabadfoglalkozás


4. nap

8.00 – 9.00 Reggeli

9.00-10.00 Projekt lezárása, a tapasztalatok megbeszélése

10.00 Visszaindulás BudapestreA program hozzájárult mindkét felsőoktatási intézmény tudományos műhelyének fejlesztéséhez, jó gyakorlatainak átadásához, információcsere biztosításához. A résztvevők tanultak egymás tudományos tevékenységéből, megismerték egymást egy olyan közös élménysorozaton keresztül, amelyre a jövőben is hosszú távon építhetnek. A program ösztönözte a hallgatókat további szakmai programokon való részvételre, hozzájárulva tudományos fejlődésükhöz és az egyetem utánpótlás-nevelés személyi feltételeinek megteremtéséhez.

http://uni-nke.hu/hirek/2015/06/04/tehetseghid
A tudomány által határtalanul

Folytatódott a külhoni tehetséggondozó program

2014. október 27-30.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a tavaly elindított hagyományoknak megfelelően idén is lehetőséget biztosított az egyetem hallgatóinak a külhoni tehetséggondozó szaktáboron való részvételre, amely a tavaly megrendezett nyitrai és nagyváradi tanulmányút folytatásának tekinthető. A 2014. október 27-30. között megrendezett négynapos tehetséggondozó programnak a szabadkai Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara adott otthont.

A tehetséggondozó programon egyetemünket a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Biztonságpolitikai Szakkollégiuma, a Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium, a Rendészettudományi Kar Szent György Szakkollégiuma és a Közigazgatás-tudományi Kar Magyary Zoltán Szakkollégiuma képviselte.

A programot a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dékánja nyitotta meg, majd intézményünk oktatói mutatták be a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet a külhoni diákoknak. Ezt követően kapcsolatépítő és együttműködést fejlesztő tréningen vettek részt az NKE hallgatói és a Tanítóképző Kar diákjai.

A program kedden a vajdasági helytörténeti és helyismereti képzéssel folytatódott, ezt követően Dr. Novák Anikó tartott előadást a vajdasági tehetséggondozásról, délután pedig Dr. Raffai Judit tartott körsétával egybekötött előadást a Városi Múzeumban és a Szabadkai Városházán.

Szerdán délelőtt a csoport Zentára látogatott a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumba, ahol Kormányos Róbert igazgató úr mutatta be a gimnázium példaértékű tehetséggondozó tevékenységét. A délutáni program már Magyarkanizsán folytatódott, ahol a Regionális Szakmai Pedagógus-Továbbképző Központ, a Kanizsai Kör Művészeti Műhely és a Dobó Tihamér Képtár vendégei voltak és kaptak betekintést ezen intézmények munkájába.

A tehetséggondozó program lehetőséget teremtett a széleskörű magyar-magyar együttműködések kialakítására, az intézményi és hallgatók közötti tudományos információcsere biztosítására, valamint szakmai és emberi kapcsolatok kialakítására és megalapozására.
NTP-TSZT-MPA-12

Határtalan interakció

2013. október 28-31.

Négynapos tehetséggondozó programon vett részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 15 hallgatója 2013. október 28. és 31. között Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egyetemen. A program középpontjában a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatóinak, valamint doktoranduszainak tehetséggondozása, tudományos kapcsolatépítése, együttműködési készségeinek fejlesztése, valamint közös szakmai élmények megtapasztalása állt.

A program az NKE vezetői által jóváhagyott azon elképzelést hivatott támogatni, amely az Egyetem határon túli tudományos kapcsolatrendszerének erősítését célozza nemcsak intézményi, hanem hallgatói szinten is. Vagyis olyan határon túli együttműködést alakít ki, amely széles értelemben jelenti a tudományos és hallgatói élet összekapcsolását a jövőre vonatkozóan az NKE és a határon túli magyar közösségek és felsőoktatási szervezetek között.

http://uni-nke.hu/hirek/2013/11/08/hatartalan-interakcio
Háromnapos tréning a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen

2013. június 19-21.

Egy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóiból és munkatársaiból álló csoport 2013. június 19-21-e között részt vett a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen megrendezett háromnapos tréningen. A képzésen az Egyetemen működő szakkollégiumok mellett a Doktorandusz Önkormányzat is képviseltette magát.

A háromnapos programsorozat célja elsősorban az egyetemek, szakkollégiumok, és a diákszervezetek közötti kapcsolat- és csoportépítés, kapcsolatfejlesztés, a határon túli együttműködés kialakítása, illetve előmozdítása volt. Az elhangzott előadások széles skálát öleltek fel: bemutatkozott a két egyetem, a résztvevők beszámolót hallhattak a Nyitrán működő Juhász Gyula Ifjúsági Klub működéséről, Dr. Czene Gréta a π-NET és a Magyar Doktorandusz Közösség tevékenységéről, míg Szabó András elnök az NKE Doktorandusz Önkormányzat működéséről és annak tapasztalatairól tartottak előadást.

http://uni-nke.hu/hirek/2013/09/02/haromnapos-trening-a-nyitrai-konstantin-filozofus-egyetemen