Szűkítés


Minden Címke 710

Együttműködés az Óbudai Egyetemmel

    • egyuttmukodes

Az Óbudai Egyetem (a továbbiakban ÓE) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik jogelődje, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban ZMNE) együttműködése két évtizedes múltra tekintett vissza. Az ÓE két jogelődje (Bánki Donát Műszaki Főiskola, Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola), valamint a volt ZMNE egyik jogelődje, a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola más intézmények bevonásával 1991-ben Budapesti Politechnikum néven főiskolai szövetséget hozott létre, és 1992-ben közösen alapították meg a biztonságtechnikai mérnök főiskolai szakot.

A volt ZMNE és az ÓE közvetlen jogelődje, a Budapesti Műszaki Főiskola a felsőoktatás többciklusú képzési rendszerre való áttérésének folyamatában 2004-ben megalapította a „had- és biztonságtechnikai mérnöki” alapszakot, és 2005-ben megkapta az alapszak indításának engedélyét.

Ezt követően a két intézmény közösen dolgozta ki a biztonságtechnikai mérnöki mesterszak képzési dokumentumait, és közös indítási engedélyt kapott 2006-ban.

Az intézmények az alap- és mesterképzésben, valamint a területhez kapcsolódó kutatásokban szorosan együttműködnek, az átoktatás, a tananyagok, és az infrastruktúra kölcsönös használata mindennapos. Az Óbudai Egyetem oktatói közreműködnek a volt ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskolájában oktatóként, témavezetőként, opponensként, bizottsági tagként.

A két intézmény szenátusa 2011 elején a további együttműködés irányait rögzítő megállapodást hagyott jóvá. Ezen együttműködés első lépései között a közös pályázat beadását is elhatározta a két intézmény vezetése.

A pályázat jellege:

Műszaki kutatás-fejlesztés

A pályázat várható időtartama

a)         A projekt indulása: 2012. január 01.

b)         A projekt tervezett befejezése: 2013. december 31.

A pályázat neve:

-           Teljes neve: Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások

-           Azonosítója: TÁMOP-4.2.1. B -11/2/KMR-2011-0001

A pályázat célja:

A projekt célkitűzése a kritikus infrastruktúra védelem területén nemzetközi színvonalon és együttműködésben végzett kutató-fejlesztő tevékenységhez szükséges kritikus tömegű humánkapacitás konszolidációja, szükség szerinti fejlesztése, valamint az e területeken végzett innováció támogatása.

A pályázat részcéljai:

A projekt négy kiemelt kutatási területre fókuszál: a nagy megbízhatóságú, hibatűrő, ún. „öngyógyító” infrastrukturális alrendszerek; az egyes alrendszerekből származó adatok integrált kezelése; az alrendszerekben történő elosztott számítások és az alrendszerek közötti biztonságos kommunikáció; illetve a biztonsági szint állami intézményrendszer, üzemeltetők és tulajdonosok, állampolgárok együttműködése révén történő fenntartható növelése.

A pályázat várható végeredménye:

A projekt megvalósításában összesen 112 oktató-kutató, 30 szakértő, 28 leendő oktató kutató, 33 külföldi szakértő vesz részt, akik a projekt időtartalma alatt 132 hazai és nemzetközi cikk megírását, 11 könyv elkészítését, 4 szabadalom benyújtását, 140 konferencia előadás tartását, további 43 tanulmány és stratégia kidolgozását, valamint 70 egyéb tudományos témájú dolgozat megírását tervezik.

A projekt összköltsége:

989.531.511 Ft