Szűkítés


Minden Címke 710

Nemzeti és Nemzetközi Együttműködés

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési terve kiemelt jelentőséget tulajdonít a helyi, regionális és országos együttműködések ösztönzésének. A versenyképes egyetem azonban nem képzelhető el nemzetközileg beágyazott oktatási és kutatási tevékenység nélkül, valamint magas színvonalú mobilitás nélkül.

A határokon belüli felsőoktatási intézményekkel, közigazgatási, honvédelmi, rendvédelmi, valamint az Egyetem oktatási és szakmai profiljába tartozó állami szervekkel kialakított együttműködések közös projektek, pályázatok, és képzési fejlesztések formájában jelennek meg elsősorban. Az egyetemi szintű megállapodások mellett a karok szintén számos, saját specifikumukba illő együttműködő partnerrel rendelkeznek. Az Egyetemben rejlő potenciált bizonyítja, hogy a kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatok száma folyamatosan növekszik.

Nemzetközi színtéren az Egyetem számos nemzetközi szervezettel áll kapcsolatban, mely az oktatókat és hallgatókat egyaránt hozzásegíti a nemzetközi tapasztalatszerzéshez, ezáltal hatékonyabbá téve az egyetemi kutatómunkát és a határokon átnyúló, széles látókör kialakítását. Az Egyetem az Európai Unió tagjai mellett további meghatározó országokkal áll kapcsolatban, mint például Kína, Oroszország vagy az Egyesült Államok.

A fenti törekvéseket alátámasztva 2013 nyarán is több konferencia, előadássorozat, workshop és nyári egyetem kerül megrendezésre az Egyetem és partnerei szervezésében, melyek aktuális közszolgálati-, jogi- és nemzetközi témákat vesznek napirendre, legtöbb esetben külföldi szaktekintélyek előadásában.         

Közigazgatási reform, politikai részvétel és kisebbségvédelem Közép- és Dél-Kelet-Európában workshop - 2013. augusztus 9.

Tiszai Euroatlanti Nyári Egyetem -2013. július 28. – augusztus 2.

Minority Rights Summer School – Norms and Practices in Central and Southeast Europe -2013. augusztus 4-10.

Energy Security and Diplomacy in 2013 nemzetközi konferencia - 2013. augusztus 26.