Szűkítés


Minden Címke 680

Az NKE mint a közszolgálat tudásbázisa

    • ÁROP interjú
    • ÁROP interjú
  • Előző
  • Következő

Mintegy kilencvenezer résztvevője volt eddig azoknak a képzéseknek, amelyek az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében valósultak meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Mindehhez harmincötezer oldalnyi új, lektorált képzési és kutatási tartalom is készült. A többi mellett ezek a számok is jelzik annak a törekvésnek a létjogosultságát, amely az ÁROP projektek révén az egyetemet a közszolgálat tudásbázisává kívánja fejleszteni. A Bonum Publicum egyetemi magazin júniusi számában azt jártuk körül, hogyan szervezi a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a sokmilliárdos projektek lebonyolítását.  

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló Államreform Operatív Program célzottan az állam, ezáltal a közigazgatás fejlesztésére irányul. A közigazgatás hatékonyságának növelését, a gazdaságosság előmozdítását, a minőségi szakembergárda felállítását, valamint a kormányzás eredményességének javítását szolgálja. A Vezető- és Továbbképzési Intézetben (VTKI) működő Projektmenedzsment Központ (PMK) feladata az ÁROP-projektek menedzselése, a források szabályos felhasználásának adminisztrálása. Interjúnkban a tavalyi év sikereiről és az idei év előttünk álló feladatairól kérdeztük Juhász Lilla Máriát, a PMK vezetőjét.

Hogyan működnek az egyetemen futó ÁROP-projektek, és hányan vesznek részt a fejlesztésekben?

A 2007–2013-as EU-támogatási ciklus során az NKE tíz országos programban való közreműködésre kapott feladatot a kormánytól. Az egyetem a források felhasználását projektgazdaként (főkedvezményezett) vagy konzorciumi partnerként (kedvezményezett) valósítja meg, a projektek átfogó közigazgatás-fejlesztési szakmai tevékenységet támogatnak. Tekintettel a programok volumenére és a szakmai tartalom kiemelt, országos jelentőségére, közel 4500 kormánytisztviselő és közalkalmazott végzett-végez szakmai és funkcionális feladatot a projektjeink végrehajtása során. Az adminisztrációhoz kapcsolódó személyi állomány a tavalyi csúcsidőszakban elérte a hetven főt a PMK-ban.

Mit jelent a csúcsidőszak? Milyen célokat kellett teljesítenie az egyetemnek 2013 végéig?

A hatékony, szabályos és gyors forrásfelhasználás érdekében az Irányító Hatóság (akkor még a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) közreműködésével 2013 nyarán határoztuk meg azokat a tervszámokat, amelyek a hazai uniós forrásfelhasználás (abszorpció) célértékei lehettek 2013-ban. Az NKE év végére 3,8 milliárd forintos fejlesztést valósított meg, ez a szám felülmúlta a terveket. Sikerként könyvelhettük el az Irányító Hatóság és a szaktárca, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium elismerését, nem beszélve arról, hogy a szakmai fejlesztések országos jelentőségű eredményeket jelentettek, támogatva ezzel a közigazgatás-fejlesztéséhez kapcsolódó állami célokat.

Milyen szakmai tartalmú projektek fejeződtek be 2013-ban, és milyen projektek futnak 2014-ben?

2013-ban lezárultak a közigazgatás humánerőforrás-fejlesztési, a közigazgatási vezetőképzési és az ügyfélszolgálati eljárások fejlesztését célzó operatív programok, lehetőség nyílt továbbá a 2011 óta folytatott közigazgatási előmeneteli vizsgák költségelszámolására is. Idén eddig lezárultak a korrupció-megelőzési, az e-learning képzési és a tudásalapú közszolgálati előmenetelt biztosító operatív programok. Jelenleg a kormányablak-ügyintézők és az önkormányzatok képzését szolgáló operatív programok megvalósítása van folyamatban.

Milyen számszerű eredmények emelhetőek ki az eddigi fejlesztéseket tekintve?

Eddig közel nyolcszázezer óra jelenléti és távoktatás szolgálta a tisztviselők, a tisztek és az utánpótlás fejlesztését, a képzéseknek közel kilencvenezer résztvevője volt, ehhez közel harmincötezer oldalnyi új lektorált képzési és kutatási tartalom készült. Fontos elem, hogy közel százezer személy kiszolgálására alkalmas távtanulás-technológiai (e-learning) fejlesztés indult el, és megalakult az E-learning Tudásközpont is egyetemünkön, egyedülállóan meghonosítva az új típusú tanulási módszertant hazánkban.

Ekkora volumenű fejlesztések az ÁROP-adminisztrációtól, vagyis a PMK-tól is kiemelt munkabírást, hatékonyságot és a forrásfelhasználás érdekében gyorsaságot igényelnek…

Az adminisztráció hatékonyságának és gyorsításának érdekében számos felső vezetői döntés segítette a munkánkat. Az egyetem fenntartói és vezetéssel együtt kiemelt célként tekint az ÁROP-projektek megvalósítására, ennek köszönhető, hogy tartani tudtuk az iramot. Immáron az ellenőrzések is bizonyítják, hogy ennek az összefogásnak köszönhetően a lehető leghatékonyabban és szabályosan használjuk fel a forrásokat a magyar állam fejlesztésére. A fenti eredményekhez közel 7,5 ezer szerződéskötési eljárás és félszáz közbeszerzés lefolytatása kötődik. A programok tervezési, pénzügyi, jogi és elszámolási adminisztrációjában közel hétmilliárd forint támogatási kötelezettségvállalást kellett kezelni, ebből 3,8 milliárd forint 2013-as, további 3,2 milliárd forint 2014-es elszámolással teljesül. Az önkormányzati projektünk 2015. március végén záródik.

Milyen egyetemi szervezeti egységek segítették a PMK munkáját a megvalósításban és a szakszerű dokumentálásban?

Az egyetem és a VTKI jogi, HR-szervezeti egységei, a pénzügyi feladatok ellátásában a Gazdasági Hivatal munkatársai voltak segítségünkre. A PMK számára ezeknek a szerteágazó folyamatoknak a koordinálása és kézben tartása jelentette a legnagyobb kihívást, mindeközben a szaktárca, valamint a közreműködő szervezeti és irányító hatósági feladatokat, kéréseket is teljesítettük. Eddig tizenkét támogatási szerződés módosítása zajlott le a projektekben, további három módosítás a Nemzeti Közigazgatási Intézet által kezelt projektek zárásához volt szükséges, két kiemelt témában miniszteri jóváhagyásra készítettünk elő ügyeket. Tekintettel a forrás nagyságára és a folyamatok szerteágazó voltára, a szerződéskötési folyamatok és kifizetések lassúsága néhol még mindig gondot okozhat, de mindennek oka csupán az, hogy igyekszünk a felmerülő költségeket szabályosan és a lehető leghatékonyabban elszámolni.

Milyen további feladatok megoldása várat magára az ÁROP-projektekben ebben az évben?

Jelenleg még a 2013-ban befejeződő projektek zárása is zajlik, továbbá a futó projektek folyamatos előrehaladásának adminisztrálása is feladatunk. Célunk ez évben is, hogy a támogatási szerződésekbe betervezett kifizetéseket és a magyar állam abszorpcióját megvalósítsuk az elképzelések szerint. Ebben a célkitűzésben véleményem szerint a tavalyi tapasztalatok és eredmények fényében az idén még gyorsabbak, hatékonyabbak tudunk lenni.

Cimkék: augusztus, 2014