Szűkítés


Minden Címke 682

Pályázati felhívás – „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016”

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet a
„Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016”
cím elnyerésére.
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016” címmel azon tanulókat és hallgatókat kívánja kitüntetni, akik a2015/2016. tanévben eredményes tanulmányi munkájuk mellett kimagasló sportteljesítményt nyújtottak.
 
A pályázat kiírásában közreműködő szervezetek:
Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar Paralimpiai Bizottság, Nemzeti Versenysport Szövetség, Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (Magyar Diáksport Szövetség, Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség), valamint a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete.
 
A pályázat célja:
− az ifjúság ösztönzése
o az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra,
o a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére,
o fizikai aktivitásra, rendszeres és egészségfejlesztő testmozgásra;
 a tehetségfelismerés, -gondozás és -kiválasztás, valamint az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése;
 az egészséges életmód népszerűsítése;
 a becsületes játék, a fair-play szellemének ápolása;
 a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.
 
A pályázat díjazása:
A díjazottak a „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016” címet elismerő miniszteri oklevelet kapnak a 2015/2016 tanévben elért eredményes tanulmányi munkájukért és kimagasló sportteljesítményükért.
A cím elnyerésére három kategóriában nyújtható be pályázat:
I. kategória: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulója
II. kategória: köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 9−13. évfolyamos tanulója
III. kategória: felsőoktatási intézmény teljes idejű képzésben részt vevő (nappali tagozatos) hallgatója
 
A cím elnyerésére az a tanuló vagy hallgató pályázhat, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:
1. A 2015/2016. tanévben valamely magyarországi köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 5−13. évfolyamos tanulója vagy felsőoktatási intézmény teljes idejű képzésben részt vevő (nappali tagozatos) hallgatója.
2. A 2015/2016. tanévben (2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között) a Pályázati útmutató 4.2 pontban hivatkozott sportágak valamelyikének a 4.3. pontban felsorolt hazai országos bajnokságán vagy/és nemzetközi versenyén 1−6. helyezést ért el.
3. A kettő tizedesjegy értékre történő kerekítéssel – I. és II. kategóriában a magatartás és szorgalom jegyek kivételével − számított tanulmányi átlaga elérte az alábbi eredményt:
I. kategória: a 2015/2016. tanév végén legalább 4,80
II. kategória: a 2015/2016. tanév végén legalább 4,70
III. kategória: a 2015/2016. tanév I. és II. félév átlaga* legalább 4,00
 
*A keresztféléves képzésben részt vevő első/utolsó évfolyamos hallgató esetében egy félév átlaga számítandó.
 
A Pályázati felhívás és a Pályázati útmutató az alábbi weboldalakon érhető el:
− a kormányzati portálon, az Oktatásért Felelős Államtitkárság hírei között: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag,
− a pályázat kiírásában közreműködő sportszakmai szervezetek honlapjain,
− a pályázati portálon (regisztrációt követően): http://kerdoiv.emmi.gov.hu/jotanulo/.
A pályázati dokumentáció részei:
− a pályázati portálon online kitöltött Pályázati adatlap,
− a pályázati portálon feltöltött kötelező és további mellékletek.
 
A pályázat benyújtása:
A pályázat előzetes regisztrációt követően kizárólag elektronikus úton nyújtható be a pályázat hivatalos weboldalán, a http://kerdoiv.emmi.gov.hu/jotanulo/ portálon.
 
Benyújtási határidő: 2017. április 28. 8 óra
 
A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat az Értékelő Bizottság egységes szempontsor alapján értékeli. Csak a Magyar Olimpiai Bizottság által regisztrált olimpiai, a Nemzeti Versenysport Szövetség által regisztrált nem olimpiai sportági szakszövetségek, valamint a Magyar Paralimpiai Bizottság és a köztestületébe tartozó fogyatékosok országos sportszövetségei által képviselt sportágak, továbbá a Pályázati útmutatóban felsorolt versenyek eredményei vehetők figyelembe.
A pályázat díjazottjairól − az Értékelő Bizottság által felterjesztett javaslat alapján − az oktatásért felelős miniszter hoz döntést.
 
Értesítés a pályázat eredményéről:
A Pályázók a pályázat eredményéről a pályázati felületen értesülhetnek a döntést követő hét munkanapon belül. A díjazottak listája − oktatási intézményeik megjelölésével − közzétételre kerül a kormányzati portálon, az Oktatásért
 
Felelős Államtitkárság vezető hírei között:
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag
 
Díjátadás:
A „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2016” cím díjátadó ünnepsége a 2016/2017. tanév végén kerül megrendezésre, amelyre a legmagasabb pontszámot elért díjazottak kapnak meghívást. A többi díjazott postai úton veheti át az elismerő oklevelet.
A pályázat részleteit a Pályázati útmutató tartalmazza.
 
További információ:
A pályázattal kapcsolatosan további információt Géczi Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelés-stratégiai referense nyújt a +36 (1) 795 4135 telefonszámon