Szűkítés


Kiválasztott Címke

ösztöndíj

Minden Címke 668


Jelenleg 3 bejegyzés található ösztöndíj cimkével

Fulbright ösztöndíj az NKE-n

  • fokep
  • dsc 7657 2
  • dsc 7675 2
 • Előző
 • Következő

Fulbright-National University of Public Service Grant ösztöndíj alapításáról kötött megállapodást az Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar-Amerika Oktatási Csereprogram Bizottság (Fulbright Bizottság). A Fulbright-program a világ legrangosabb posztgraduális oktatási, kutatói ösztöndíj-, illetve csereprogramja, amelyet 1946-ban alapított J. William Fulbright amerikai szenátor.

„Ez a megállapodás kiemelkedően fontos”- hangsúlyozta Prof. Dr. Patyi András az aláírási ceremónián. Mint az NKE rektora kifejtette, az intézményben a köz szolgálatára készítik fel a hallgatókat olyan oktatók, akik maguk is a központi kormányzati, rendészeti és honvédelmi szerveknél szolgálnak jelenleg is. „ Mindennapi tevékenységünk során komoly kihívásokkal szembesülünk, és nagyon komolyan vesszük a döntéseinkkel járó felelősséget. Ezért pontosan tudjuk azt is, hogy milyen fontos a közszolgálati dolgozók újabb generációjának mindazokat a készségeket és képességeket átadni, amelyek birtokában sikeresek tudnak lenni pályájukon”- mondta Patyi András. Az NKE rektora kiemelte, hogy a nemzetközi kutatási és oktatási együttműködések segítenek ezeknek a céloknak a megvalósításában. „Az együttműködés egyetemévé kívánunk válni, ezért is fontos számunkra a Fulbright- National University of Public Service Grant megalapítása, amellyel szeretnénk minél több amerikai ösztöndíjast hazánkba vonzani, akik majd az NKE-t választják és tudásukkal hozzá tudnak járulni a magyar közszolgálat fejlesztéséhez”- tette hozzá a rektor. Mint mondta az egykori Fulbright ösztöndíjasok sikertörténete hosszú távon járul hozzá Magyarország sikereihez. Példaként Szemerkényi Réka nagykövet asszonyt említette Patyi András, aki komoly szerepet vállalt abban is, hogy az NKE a Marymount Unversity-vel együttműködési megállapodást kössön.

„Igazi megtiszteltetés számunkra, hogy aláírhatjuk ma ezt a megállapodást- mondta Prof. Dr. Vértessy Beáta. „Nemcsak megtiszteltetés, hanem egy jelentős előrelépés is”-tette hozzá a magyar Fulbright Bizottság leköszönő elnöke. Az együttműködés jelentősége abban rejlik, ami a Fulbright - programot világszerte egységesen jellemzi: népszerűsíti a nemzetek közötti békés megértést. Vértessy Beáta kifejtette, hogy az együttműködés fontossága megjelenik egyrészt személyes szinten, hiszen semmi sem hasonlítható össze a személyes tapasztalatszerzés jelentőségével. Mint mondta, ezek a perszonális kapcsolatok határoznak meg egy nemzetet, illetve a nemzetek közti kölcsönös megértést. „Ugyanakkor kiemelten fontos az is, hogy legyenek közös céljaink, amiért dolgozhatunk”-tette hozzá.

„Három okunk is van ma az ünneplésre”- mondta dr Jókay Károly a Fulbright Bizottság igazgatója. Az egyik a már meglévő jó együttműködés az NKE-vel. A másik, hogy az egyetemről kerül ki az első olyan ösztöndíjas, Bakos Csaba ezredes, aki hazánkból egyedüliként lehetőséget kap arra, hogy a West Point katonai akadémián tanítson, amely csak erősíti az NKE reputációját. A harmadik pedig az, hogy ezzel a megállapodással az NKE bekerül abba a nemzetközi hálózatba, ahonnan választhatnak az amerikaiak a jövőben. Jókay Károly reményét fejezte ki, hogy az oktatók és kutatók az Egyesült Államokban növekvő számban fognak majd Magyarország iránt érdeklődni, azon belül is az NKE-t választani, továbbá köszönetet mondott az NKE munkatársainak a megállapodást előkészítő többéves munkájukért.

A Fulbright Bizottsággal kötött együttműködés szerint évente maximum két fő, angol anyanyelvi, amerikai ösztöndíjas oktató érkezik majd egy szemeszterre a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre. Az NKE a politikatudomány, a gazdaságtudomány, az államtudomány, a közigazgatás-tudomány, a közpolitika, a rendészettudomány, a hadtudomány, a katonai műszaki tudományok, a nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok tudományterületen fogad majd amerikai oktatókat, akár már a következő tanévtől. A pályázatot a Fulbright Bizottság hirdeti meg, a jelölt elfogadásáról pedig az NKE rektora dönt. A sikeres pályázó „vendégoktató” státuszban dolgozik majd a magyar intézményben, ahol két kurzust tart és bekapcsolódik az egyetem kutatási tevékenységébe is. Az amerikai oktató emellett részt vesz a Fulbright Bizottság által, az ösztöndíjasok számára szervezett programokban és esetei felkérés esetén más magyarországi egyetemeken is tart majd előadást. Az ösztöndíj költségeit az együttműködő felek megosztják egymás között. A megállapodás szerint a négy hónapra vonatkozó ösztöndíjas szerződés sikeres munkavégzés esetén további egy szemeszterre meghosszabbítható.

A Fulbright-ösztöndíjak jelenleg már több mint 150 országban érhetők el. Magyarország 1978-ban kapcsolódott a programhoz, azóta több mint közel 900 magyar állampolgár kapott Fulbright-ösztöndíjat.

Megosztás a Facebook-on


Az NKE támogatja doktoranduszait

  • doktori esku

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a doktoranduszok munkájának támogatására pályázati felhívást tesz közzé.

A pályázat tárgya az Egyetem külsős – azaz az Egyetemmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 13. §-a szerinti, továbbá munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem álló – önköltséges képzésben részt vevő doktoranduszai számára 50%-os, csökkentett önköltségű doktorandusz helyre, a 2015-16-os tanév két szemeszterére, legfeljebb 20 fő részére.

A pályázat benyújtásának feltételei:

-          a pályázó az Egyetemmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 13. §-a szerinti, továbbá munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem áll, valamint

-          a pályázó az Egyetem valamely doktori iskolájának (Hadtudományi Doktori Iskola, Katonai Műszaki Doktori Iskola, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola) önköltséges képzésben részt vevő hallgatója.

A pályázathoz mellékelni kell:

-          rövid szakmai önéletrajzot,

-          közvetlen vezető ajánló levele,

-          amennyiben a pályázó már megkezdte doktori tanulmányait, publikációs jegyzéket, konferencia-előadások adatait,

-      motivációs levelet, amelyben a pályázó bemutatja a választott kutatási témáját, és kifejti elképzeléseit tudományos terveiről, a pályázat időtartamára vállalt tudományos tevékenységéről, létrehozandó tudományos eredményeiről (elvárás legalább egy, minimum „B” kategóriás lapban megjelent cikk).

A pályázat beérkezésének határideje: 2015. szeptember 23. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati határidő meghosszabbítására.

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek a közigazgatási, rendészeti, illetve katonai hivatásrendben szolgálatot teljesítő pályázók.

A pályázatokat a rektor a Rektori Tanács véleményének birtokában bírálja el. A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 30. A sikeres pályázókkal az Egyetem a pályázat időtartamára a felek jogait és kötelezettségeit rögzítő megállapodást köt.

A pályázatot zárt borítékban, „Csökkentett önköltségű doktorandusz helyek” megjelöléssel, két nyomtatott példányban kell benyújtani az Egyetemi Tudományszervező Központnál (1083 Budapest, Ludovika tér 2.).

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, mb. központvezető (zan.krisztina@uni-nke.hu, (1) 432 9108) nyújt.


Az NKE kutatói a Bolyai-ösztöndíjasok között

  • MTA

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem három kutatója is kiérdemelte pályázatával az idei Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat. Farkas Tibor (HHK) a hadtudomány, Hautzinger Zoltán (RTK) az állam- és jogtudomány, míg Türke András (NETK) a politikatudomány területén végez kiemelkedő tevékenységet. Idén rekordszámú jelentkező volt az ösztöndíj közel két évtizedes történetében.


2015-ben több mint nyolcszáz pályázó közül a legkiválóbb kétszáz, már PhD-fokozattal rendelkező kutató munkáját támogatta a Magyar Tudományos Akadémia. „A Bolyai-nap azért örvendetes esemény, mert megerősíti azt, hogy a magyarországi tudományos életben van utánpótlás, létezik olyan fiatal generáció, amely kiváló teljesítményével kiérdemli az Akadémia támogatását, továbbfejlődésének lehetőségét, ideális esetben pedig az akadémiai doktori címhez való eljutását‟ – mondta a „Bolyai-napon” Lovász László, az MTA elnöke. A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának tagjai idén tizennyolcadik alkalommal ítélték oda az ösztöndíjat. A legtöbb pályázatot (57%) az egyetemekről nyújtották be, de sokan (36%) pályáztak az MTA kutatóhálózatából, kutatóhelyeiről is. Legtöbben a matematikai és természettudományok területén végeznek kutatásokat, de jelentős a humán- és társadalomtudományok (33,5%), valamint az élettudományok (32%) területéről pályázok köre is.  A kuratórium tagjai 2001-ben döntöttek arról, hogy a testület emléklapot adományoz azoknak az ösztöndíjasoknak, akik záró kutatói jelentésükre kiemelkedő minősítést kaptak. Közülük a legjobbak MTA Bolyai-plakett kitüntetésben részesülnek. Az idén a kuratórium 162 ösztöndíjas záró kutatói jelentését értékelte. A testület 74 fiatal kutatónak emléklapot, 15-nek pedig plakettet is adományozott.

A Magyar Tudományos Akadémia 1996-ban hozta létre azt a kiszámítható ösztöndíjrendszert, amely a PhD-fokozat megszerzése utáni kutatói pályaszakaszban támogatja a tudományos pálya iránt valóban elkötelezetteket. A legkiválóbbak bármely tudományterületről pályázhatnak a határozott idejű, egy, két vagy három évre szóló, havi bruttó 124 500 forintos ösztöndíjra. A támogatás a teljesítmény-központúság jegyében a fiatal kutatót egy adott kutatási téma feldolgozására és eredményei összefoglalására, közlésére serkenti. Ösztönzi a már jelentősebb eredményeket elérteket a magyarországi kutatások folytatására, valamint az akadémiai doktori értekezés megírására és az MTA doktora tudományos cím megszerzésére.

Forrás: MTA