Szűkítés


Kiválasztott Címke

ünnepi szenátus

Minden Címke 524


Jelenleg 2 bejegyzés található ünnepi szenátus cimkével

Elismerések és doktoravatás a tudomány ünnepén

  • fokep
  • dsc8692 2
  • dsc8719 2
  • dsc8743 2
  • dsc8804 2
  • dsc8894 2
  • dsc8946 2
  • dsc8949 2
  • dsc8965 2
  • dsc8968 2
  • dsc8986 2
  • dsc9041 2
  • dsc9056 2
  • dsc9069 2
  • dsc9161 2
  • dsc9170 2
  • dsc9177 2
  • dsc9184 2
 • Előző
 • Következő

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott ünnepi szenátusi ülést az NKE. A Széchenyi Díszteremben rendezett eseményen összesen 34-en kaptak egyetemi kitüntetést, valamint 4 habilitált- és 7 PhD-doktort is avattak.

Az ünnepi szenátusi ülést a testület elnöke, Prof. Dr. Patyi András nyitotta meg, aki beszédében megemlékezett gróf Széchenyi Istvánról, aki birtokai egyévi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. Az NKE rektora szólt „a legnagyobb magyar” édesapjáról, Széchényi Ferencről is, aki a Nemzeti Múzeum és a Nemzeti Könyvtár megalapítása mellett a Ludovika Akadémia létrehozásában is szerepet játszott. Az utóbbi kapcsán Patyi András megjegyezte: több mint 200 évvel ezelőtt is úgy látták a törvényhozók, hogy a rendszerezett tudás, a tudomány az erőnél is hathatósabb fegyver. „Ha a tudományt ünnepeljük, akkor tudományos eredményeinket is ünnepelnünk kell” – utalt a rektor arra, hogy az ünnepi szenátusi ülésen habilitált és PhD-doktorokat avat az intézmény és emellett elismeri mindazon szaktekintélyek munkáját is, akik sokat tesznek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemért. Patyi András elmondta azt is, hogy a tudományos eredmény sokféle lehet, de a lényege az, hogy adjon többet annál, mint amit eddig tudtunk az adott témáról, és a használt módszerek legyenek tudományosak. A rektor Arany János Toldi estéje című művére utalva az ész erejére hívta fel a jelenlévők figyelmét. 

A köszöntőt követően került sor az elismerések és címek átadására. Az NKE Szenátusának döntése alapján az Egyetem Díszpolgára címet Finta József Kossuth-díjas építész kapta, akinek tervei alapján épült fel az egyetem Orczy úti kollégiuma és nevéhez fűződik a most épülő új oktatási épület tervezése is. Az ismert szakember a Ludovika Campus beruházás kezdetétől személyesen vett részt az új beépítések városképi illeszthetőségének vizsgálatában és az Orczy-park új központi bejáratának megfogalmazásában.

Az NKE rektorának döntése alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gyűrűjét Prof. Dr. Masát András és Prof. Dr. Varga Zs. András egyetemi tanárok vehették át. Masát András az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem rektoraként kezdeményezője volt intézménye és az NKE közötti partnerségi megállapodásnak. Ennek révén várhatóan erősödnek majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi kapcsolatai, valamint a két intézmény együttműködése az állam- és közigazgatás-tudomány oktatása, kutatása területén.

Varga Zs. András az alkotmányjog és a közigazgatási jog területén szerzett tudásával és kutatásaival nagyban hozzájárult a közigazgatási jog egyetemi tananyagának megújításához. Az alkotmánybírónak elévülhetetlen érdemei vannak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen akkreditált államtudományi képzés felsőoktatási elfogadásában. Varga Zs. András kezdetektől támogatta az NKE államtudományi egyetemmé válásának szakmai koncepcióját és mindenkor az egyetemek közötti, a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés megteremtésén fáradozott.

A rendezvényen az NKE Aranyérme kitüntetést Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar hamarosan leköszönő dékánja vehette át, aki egyetemépítő feladatai részeként jelentős szerepet játszott az NKE és a Magyar Honvédség közötti együttműködés kialakításában. Az NKE Szenátusa Egyetemért Emlékérem kitüntetésben részesítette Lamos Imre dandártábornokot, aki folyamatosan segítette a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a jogelőd intézmény szolnoki telephelyén dolgozó, oktató, kutató munkatársak, valamint a hallgatók munkáját. Tiszteletbeli doktori címet ketten vehettek át az ünnepségen: Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, az Állami Számvevőszék volt vezetője és Dr. Jávor András, a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke, volt közigazgatási államtitkár. 

Az NKE Szenátusa Professor Emeritus címet adományozott Prof. Dr. Báthy Sándor ny. ezredesnek, a hazai katonai logisztikai szakemberképzés egyik megteremtőjének és Prof. Dr. Török Gábornak, az NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola törzstagjának. Az eseményen magántanári címet vehetett át Dr. Orosz Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnök-helyettese, míg címzetes egyetemi tanári címben nyolcan részesültek. Közöttük van Dr. Szájer József európai parlamenti képviselő, Dr. Szemerkényi Réka washingtoni nagykövet és Prof. Dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő is. Címzetes egyetemi docensi címet 11-en kaptak, köztük Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár, Kun Szabó István vezérőrnagy és Molnár Zsolt ezredes. Rektori kitüntető oklevélben négyen részesültek: Prof. Dr. Kende György ny. ezredes, Szabó Andrea r. százados, Vaszkóné Fehér Katalin és Visi Tibor ezredes. A Visiting Scholar of the National University of Public Service címet Dr. Brian Cawleynek, a vezetőképzés és szervezetfejlesztés nemzetközileg elismert oktatójának és kutatójának ítélte oda az NKE rektora. 

Az ünnepi szenátusi ülésen Prof. Dr. Munk Sándor nyugállományú ezredes, a habilitációt odaítélő Egyetemi Habilitációs Bizottság elnöke mutatta be az egyetem új habilitált doktorait, akik az ünnepélyes fogadalomtétel után a Szenátus elnökétől vették át oklevelüket. Az ünnepségen az Egyetemi Doktori Tanács döntése értelmében összesen hét PhD doktor avatására került sor. Őket Prof. Dr. Padányi József dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese, a tudományos fokozatokat odaítélő Egyetemi Doktori Tanács elnöke mutatta be. Ezt követően került sor ünnepélyes fogadalomtételükre, majd doktorrá avatásukra. Az avatottak nevében Dr. Koller Boglárka habilitált doktor mondott válaszbeszédet. A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánja elmondta, hogy öröm és büszkeség is van a frissen avatottakban, hiszen teljesítették a maguk által kijelölt célt. „Ez azonban csak egy állomás, azon az egész életre szóló úton, amit hivatásnak nevezünk”- fogalmazott Koller Boglárka. Hozzátette, hogy a megszerzett tudásukkal a következő nemzedékek boldogulását is szeretnék segíteni. Elmondta azt is, hogy a kutató munkájának természetes velejárója az érdeklődésből fakadó izgatottság mellett a kételkedés is. „Nem kell megijedni tőle, sőt érdemes ebből merítkezni”- fogalmazott.

Az ünnepi szenátusi ülést követő fogadáson az NKE új díszpolgára, Finta József mondott pohárköszöntőt. Elmondta, hogy közösségi létezés nélkül nincs ember, szolgálat nélkül pedig nincs erkölcs. „Az építészi szakmának is a közösség szolgálata a feladata” – hangsúlyozta a Kossuth-díjas építész. Beszédében nagyon izgalmas egyetemnek nevezte az NKE-t, amelynek épülő campusa szerinte a legszebb lesz Európában.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes 

A rendezvényen kitüntetettek és a doktorrá avatottak teljes névsorát itt olvashatja.

Megosztás a Facebook-on


A szürkeállomány korunk legfontosabb nyersanyaga

  • Ünnepi Szenátus
  • Ünnepi Szenátus
  • Magyar Tudomány Ünnepe
  • Magyar Tudomány Ünnepe
  • Magyar Tudomány Ünnepe
  • Magyar Tudomány Ünnepe
  • Magyar Tudomány Ünnepe
 • Előző
 • Következő

A szürkeállomány - más szóval a tudástőke - korunk legfontosabb nyersanyaga - mondta Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusának a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott nyilvános ülésén, november 7-én. A Hungária körúti kampusz dísztermében tartott rendezvényen az akadémikus hozzátette: a szürkeállomány az egyetlen nyersanyag, ami folyamatosan újratermelhető, sőt, növelhető. Éppen ez az újratermelés az, ami egy egyetem feladata - tette hozzá.

Vizi E. Szilveszter beszédében felidézte Eötvös Loránd egykori szavait: „Az egyetem tudományos tanításának színvonalát egyedül tanárainak egyénisége állapítja meg”. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem működésének célja az kell, hogy legyen - folytatta a professzor -, hogy az értelem, ne pedig az érzelem uralja a párbeszédet. Ugyanakkor a globalizálódó világban egyre fontosabb a nemzeti értékek megőrzése is: az egyetem nevében a „nemzeti” azt jelenti, hogy az intézménynek a közjót kell becsülettel szolgálnia - zárta beszédét az akadémikus.

A tudomány ma már globális iparág - mondta ünnepi beszédében Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. Az intézménynek azon kell munkálkodnia - tette hozzá - hogy az egyetemeket értékelő nemzetközi rangsorokon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is megjelenjen. A versenyben önálló, új tudományos eredmények előállításával és továbbadásával lehet helyt állni - folytatta a rektor. Prof. Dr. Patyi András az egyetem küldetésével kapcsolatban elmondta: tudomány nélkül a hazát sem tudnánk szolgálni.

Mióta Dr. Boross Péter belügyminiszter volt, minden utóda az ő teljesítményéhez méri a sajátját - mondta laudációjában az ünnepi szenátusi ülésen Prof. Dr. Finszter Géza nyugállományú rendőr ezredes, egyetemi tanár azzal kapcsolatban, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem díszdoktorává avatta Magyarország egykori miniszterelnökét.

„Azt mondják, a gyereket nem szabad állandóan szidni, elmarasztalni, időnként dicsérni is kell ahhoz, hogy önbizalom támadjon benne… Öregkorban sem rossz az ilyen megoldás!” - köszönte meg a méltató szavakat a 85 éves Boross Péter.

Szintén díszdoktori címet adományozott az egyetem Prof. Dr. Szabó Dénesnek, a Montreali Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárának az összehasonlító kriminalisztika tudományban kifejtett nemzetközi munkásságának elismeréseképpen. Az 1929-ben született Szabó Dénes a II. világháború után elhagyni kényszerült az országot, tudományos karrierjét Belgiumban majd Kanadában építette fel, a 60-as évektől kezdve azonban rendszeresen visszajárt Magyarországra.

Annyi viszontagságos évtized után vissza kell szerezniük Magyarországon a közhatóságoknak a becsületet - mondta Prof. Dr. Szabó Dénes az ünnepi szenátusi ülésen levetített videoüzenetében. Ezt pedig úgy lehet elérni - folytatta a professzor -, ha a tisztviselő kizárólag a törvénytől függ, és a becsületének felel.

A díjazottak listája:

Doctor honoris causa

Dr. Boross Péter

Prof. Dr. Szabó Dénes

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme

Prof Dr. Sárkány István ny. vezérőrnagy

Címzetes egyetemi tanári cím

Dr. habil. Kis-Benedek József

Címzetes egyetemi docensi cím

Dr. Zbysek Korecki ezredes

Dr. Balogh Zsolt

„Katasztrófavédelmi Díj”

·        iparbiztonság szekcióban Szabó Ágnes a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa;

·        polgári védelem szekcióban Teknős László a NKE Katasztrófavédelmi Intézetének munkatársa, az NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola hallgatója nyerte;

·        a tűzvédelem szekcióban Murai László a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa.

·        az intézményi kategóriában a díjat a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Juhász Jenő Szakkollégiumának építőmérnöki tagozata nyerte, a díjat „kijelölés alatt” veszi át.

Habilitált doktor

Dr. Molnár Anna


PhD. doktor


1.

Cseffó Károly

2.

Domboróczky Zoltán

3.

Faragó László

4.

Hankó Márta okl. mk. százados

5.

Laufer Balázs őrnagy

6.

Lipics László ny. r. alezredes

7.

Papp Csaba Lajos

8.

dr. univ. Szabó Gyula

9.

Taksás Balázs főhadnagy

10.

Dr. Ujházi Lóránd István

11.

Varga Béla okl. mk. alezredes

12.

Vég Róbert László okl. mk. alezredes


Fotó: Szilágyi Dénes