Kedves Olvasóink!


Az EKKL telephelyeinek nyitvatartása 2017. január 16-án

ÁKK 13.00-ig
RTK 12.00-ig
HHK 13.30-ig
Ludovika 13.00-ig
Szolnok zárva

Megértésüket köszönjük.Képzők képzése az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltárban
Képes beszámoló a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” 4. alprojekt „A Közszolgálati szellemi vagyon fejlesztése, a tudáshoz jutás elősegítése” alprojekt keretében „A tudáshoz jutás elősegítése a modern info-technológiai eszközök, valamint a train to trainer alkalmazásával a közszolgálati szakemberek részére” című (100 fő indikátor) képzések megtartásáról, amiről 195 tanúsítvány került kiadásra.

A szöveges összefoglaló és az oktatási anyagok (prezentációk) itt tekinthetők meg.

  • farkasvolgyi 1
  • farkasvolgyi 2
  • hungaria 2
  • hungaria 3
  • menesi 1
  • menesi 2
  • menesi 3    Országos könyvtárszakmai konferencia

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár 2016. november 29-én országos könyvtárszakmai konferenciát szervezett „Oknyomozó Tudomány – Tudományfeltáró Könyvtár” címmel a Magyar Tudományos Akadémia – Magyar Tudomány Ünnepe 2016. évi programsorozatának keretében.

A konferenciánk célja volt, hogy körbe járja a korszerű, 21. századi info-technológia hátteret, a kutatói elvárásokat, a jogi környezet adta lehetőségeket, a könyvtárak tevékenységét a tudomány feltárásában, a tudománymenedzsmentben és a tudományos eredmények disszeminációjában, valamint bemutassa a résztvevők számára a könyvtárosok megváltozott szerepkörét ebben a folyamatosan változó és megújuló társadalmi közegben.

    A konferencián elhangzott előadások prezentációi

Prof. Dr. Kroó Norbert akadémikus, Magyar Tudományos Akadémia: Tudomány és könyvtár a 21. században

Dr. Kenyéri Katalin közigazgatási tanácsadó, Emberi Erőforrások Minisztériuma: Oknyomozás a könyvtári szolgáltatások szerzői jogi akadályai ügyében

Dr. Legeza Dénes szakmai tanácsadó, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala: A szerzői jog az Európai Unióban

Horváth Zoltánné szakértékesítési menedzser, könyvtári tanácsadó, T-Systems: Könyvtári discovery: a digitális adat- és információmenedzsment a könyvtárak és a tudományok együtthatásában

Dr. Keveházi Katalin főigazgató, Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár: A Szegedi Tudományegyetem open access politikája: tudománymenedzsment a Klebelsberg Könyvtárban

Áts József könyvtárigazgató, NKE Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár Rendészettudományi Kar Kari Könyvtár: A tudós könyvtárostól az innovatív könyvtárig: a 21. századi könyvtár a tudományos kutatás szolgálatában

Dr. Auer Ádám, egyetemi adjunktus, szervezési igazgató, NKE Államkutatási és Fejlesztési Intézet: „Gondolatok a könyvtárban” – iránytű nélkül?

  • padanyi k
  • soreny k
  • kroo k
  • kenyeri k
  • legeza k
  • marcsi k
  • ats k
  • auer k
  • kozonseg k
  • kozonseg2 k
  • kozonseg3 k

(A szolgáltatás a képre kattintva érhető el!)

Restaurált könyvek az Egyetemi Központi Könyvtárban


Az Egyetemi Központi Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2014-ben két jelentős értékű muzeális művet, egy hadtudományi illetve egy jogtudományi könyvet restauráltatott. A művek megtekinthetőek, illetve helyben használhatóak az Egyetemi Könyvtárban. A fotók a restaurálás előtti és utáni állapotot ábrázolják.

Carl von Plotho: Der Krieg in Deutschland und Frankreich in den Jahren 1813 und 1814 című műve az EKK Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtárában hozzáférhető.

   
   
   


Huszty István: Jurisprudentia practica seu commentarius novus in jus Hungaricum című műve pedig az EKK Közigazgatás-tudomány Kar Kari Könyvtárában hozzáférhető.