Előfizetett adatbázisok

 • EBSCOhost
 • Az EBSCOhost a világ egyik leggyakrabban használt információforrása. Egységes felületen kínál több, különféle témaköröket feldolgozó adatbázist. A felhasználók több ezer, főleg nemzetközi tudományos kiadók angol (és más idegen) nyelvű folyóirataihoz férhetnek hozzá.
  Az oldalon az EBSCOhost - Military & Government Collection, Legal Source, Academic Search Complete etc. linkre kattintva kiválaszthatók az adatbázisok, az EBSCO Discovery Service linkre kattintva pedig egy olyan keresőrendszerhez jutunk, aminek a segítségével a könyvtár által előfizetett legtöbb online adatbázis és folyóirat egy felületen válik kereshetővé.

 • Web of Science
 • A Web of Science a világon a legismertebb és legjobban használt hivatkozási, illetve bibliográfiai adatbázis.
  Három főbb területe: Arts&HumanitiesCitation Index (bölcsészet és művészet), Science Citation Index Expended (természet és műszaki tudomány), SocialSciencesCitation Index (társadalomtudomány).

 • Science Direct
 • Teljes szövegű tudományos adatbázis, amelyben megtalálhatók a természettudományi, az orvostudományi és a technológiai folyóiratok cikkei és könyvfejezetei, több mint 2.500 lektorált folyóiratból és 11.000 könyvből.

 • Springerlink
 • Az adatbázisában több mint 2500 folyóirat, valamint 7 milliónál is több dokumentumot tartalmaz, a legtöbbet teljes szövegű eléréssel.

 • Scopus
 • Bibliográfiai adatbázis, feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésére alkalmas.

 • Jstor
 • A teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis főleg archív tartalmakat szolgáltat, a folyóiratok legfrissebb 2–5 évfolyama nem érhető el benne.

 • Akadémiai Kiadó Folyóiratai
 • Az Akadémiai Kiadó 9 magyar és 38 angol nyelvű folyóirata teljes szöveggel elérhető a több tudományágra kiterjedő adatbázisban.

 • Akadémiai Kiadó Szótárai
 • Az Akadémiai Kiadó angol, német, francia, holland, olasz és spanyol szótárai mellett egy- és többnyelvű szakszótárak teljes szócikkanyaga hozzáférhető az adatbázisban.

 • Akadémiai Kiadó Orvosi Csomag
 • A csomagban elérhetők az Akadémiai Kiadó legfontosabb orvostudományi folyóiratai és a Napivizit Orvosi Tudástár Alkalmazás (NOTA), amely orvosi keresőfelületként segíti a szakterületen való tájékozódást.

 • Akadémiai Kiadó MeRSZ
 • Az Akadémiai Kiadó legfontosabb magyar nyelvű kézikönyvei teljes szöveggel olvashatók a több tudományágra kiterjedő adatbázisban.

 • Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)
 • Az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) az Arcanum prémium szolgáltatása, amely a teljesség igényével teszi hozzáférhetővé és kereshetővé múltunk legfontosabb nyomtatott forrásait (tudományos és szakfolyóiratok, heti- és napilapok, valamint lexikonok és tematikus könyvgyűjtemények legjavát).

 • ProQuest adatbázisok
 • A teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisában több ezer szakfolyóirat mellett napilapok, műhelytanulmányok, doktori értekezések és más dokumentumtípusok is elérhetők az 1970-es évektől napjainkig.
  Ízelítő az elérhető aladatbázisokból:
  Ebook Central - elektronikus könyvek
  Criminal Justice Database - (1981 - napjainkig) Kriminológia és büntető igazságszolgáltatás
  Military Database - Aeronautika és űrrepülés, védelem, nemzetvédelem, építőmérnöki tudományok, politikatudomány stb.
  Political Science Database - (1985 - napjainkig) Nemzetközi kapcsolatok és politikatudomány
  SciTech Premium Collection - Műszaki és természettudományi gyűjtemény

 • Britannica Academic Edition
 • A Britannica Academic Edition felsőoktatási intézmények számára készült. Megbízható kutatási alapot nyújt a hallgatóknak, több ezer témakört mutat be részletesen.

 • Britannica Image Quest
 • Az Image Quest a Britannica online képkönyvtára.

 • Taylor & Francis Online Social Sciences
 • Kiemelten a politikatudomány, a biztonságpolitika, a hadtudomány és egyéb társadalomtudományok kutatóinak nyújt szakirodalmat.