EISZ adatbázisok - Elektronikus Információszolgáltatás


A szolgáltató a http://eisz.mtak.hu/ címen található. Az adatbázist minden egyetemi IP-címmel rendelkező számítógépről igénybe lehet venni.

Az adatbázisok közül az alábbiak érhetők el.

EBSCOhost

Az EBSCOhost a világ egyik leggyakrabban használt referensz forrása. Az EBSCOhost egységes felületen kínál több, különféle témaköröket feldolgozó adatbázist, melyek az általános közművelődésben is igen jól használhatók. Az EBSCO Publishing-en keresztül (amely a világ egyik legnagyobb folyóiratcikk-adatbázis előállítója és forgalmazója) a felhasználók több ezer, főleg nemzetközi tudományos kiadók angol (és más idegen) nyelvű folyóirataihoz férhetnek hozzá. Az EBSCO felületen 2014-ben elérhető adatbázisok: Academic Search Complete, Business Source Premier: Government Edition , EBSCO AP News, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, MEDLINE, Newspaper Source Plus, Regional Business News, Library, Information Science & Technology Abstracts, ERIC (Educational Resource Information Center), GreenFILE, EBSCO News Harvester, AHFS Consumer Medication Information.

Web of Sciene

A Web of Science (WoS) a világon a legismertebb és legjobban használt hivatkozási, illetve bibliográfiai adatbázis. Interdiszciplináris, heti frissítéssel közreadott anyagai a tudomány egész területére kiterjednek. Tudományos szempontok szerint rendszerez, lehetővé teszi a tudománymetriai méréseket és a szerzői hivatkozások feltárását.

A Web of Science három főbb területe: Arts & Humanities Citation Index (bölcsészet és művészet), Science Citation Index Expended (természet és műszaki tudomány), Social Sciences Citation Index (társadalomtudomány).

Science Direct

A Science Direct a SciVerse vezető teljes szövegű tudományos adatbázisa, amelyben megtalálhatók a természettudományi, az orvostudományi és a technológiai folyóiratok cikkei és könyvfejezetei, több mint 2.500 lektorált folyóiratból és 11.000 könyvből. Az adatbázis közel 10 millió cikket / fejezetet tartalmaz, amely évente 0,5 millió tétellel bővül, illetve archív tartalmakat is szolgáltat.

A Science Direct a kutatók kiszolgálásához a következőket kínálja:

  • A világ természettudományi, orvostudományi, technológiai szakirodalmának közel negyedét teljes szöveggel.
  • Több mint 10 millió teljes szövegű cikket több mint 2.500 lektorált folyóiratból.
  • Több mint 11.000 online könyvet, közte e-könyveket, alapvető segédkönyveket, könyvsorozatokat és kézikönyveket.
  • Célirányos keresést képi megjelenítésekhez (gráfok, táblázatok, videók, fotók stb.).
  • Előzetes online hozzáférést kiadásra elfogadott, lektorált cikkekhez
  • Folyóirat cikkek történelmi archívuma 1823-ig visszamenően, könyvek 1995 előtti tartalmakkal.
  • Közvetlen hozzáférés kereshető, teljes szövegű cikkekhez HTML vagy PDF formátumban.
  • Dinamikus hivatkozás linkek, amelyek a bibliográfiától az idézett cikk absztraktjához vagy teljes szövegű változatához vezetnek vagy a Science Direct-ben vagy más kiadó web oldalán.
  • Személyre szabható keresési kritériumok mentéshez, szerkesztéshez, újrafuttatáshoz és a keresések kombinálásához.
  • A „Hivatkozva” (Cited by) eszközzel az összes Science Direct cikk felderítése, amelyben az adott cikket idézték

Springerlink

A Springerlink Journals adatbázisában több mint 2500 folyóirat, valamint 22 600 protokoll (laboratóriumi kísérleteknél használatos reprodukálható „receptek”) érhető el – összességében 7 milliónál is több dokumentum, a legtöbb teljes szövegű eléréssel.
A kiadványok túlnyomó többsége angol nyelvű, kisebb részt német, a többi holland, francia és olasz.

Akadémiai Kiadó Folyóiratai

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő kiadványok több mint 40 tudományágban biztosítanak lehetőséget tudósaink számára legfrissebb eredményeik publikálására, a nukleáris kémiától a mikrobiológián át a nyelvtudományig. Az felhasználók számára több mint 60 folyóirat érhető el, 1998-ig visszamenőleg. A 38 hazai impakt faktoros folyóiratból 22 itt jelenik meg. A cikkek kutathatók szerző, cím és absztrakt szerint, és a teljes nyomdaival megegyező tartalom (fulltext) letölthető PDF formátumban.

Akadémiai Kiadó Szótárai

A szolgáltatás az Akadémiai Kiadó nagyszótárait tartalmazza, kiegészítve szaknyelvi és magyar nyelvi szótárakkal.

Az adatbázis tartalmazza: az angol-magyar és magyar-angol nagyszótárt, a német-magyar és magyar-német nagyszótárt, a francia-magyar és a magyar-francia nagyszótárt, az Idegen szavak és kifejezések szótárát, a Környezetvédelmi lexikont, a magyar-angol környezetvédelmi értelmező szótárt, az angol-magyar pénzügyi és műszaki szótárakat, valamint az Európai Uniós terminológiai szótárakat. 2010-től központi tartalomként további szótárakkal bővült, ezek az alábbiak: spanyol-magyar szótár, magyar-spanyol szótár, német-magyar műszaki nagyszótár, olasz-magyar kéziszótár, magyar-olasz kéziszótár, magyar-holland kéziszótár, magyar értelmező kéziszótár, Új magyar irodalmi lexikon, Magyar szinonima szótár, A magyar helyesírás szabályai.

Tesztre-készen angol tesztsorozat: -TESZTRE-KÉSZEN ANGOL-
Tesztre-készen francia tesztsorozat: -TESZTRE-KÉSZEN FRANCIA-
Tesztre-készen német tesztsorozat: -TESZTRE-KÉSZEN NÉMET-