Küldetésnyilatkozat


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtára nyilvános szak- és felsőoktatási könyvtárként a hadtudomány és a katonai műszaki tudományok területén nyújt széles körű szakirodalmi információs szolgáltatásokat az egyetemen folyó képzésben és kutatásban résztvevők, valamint a védelmi szféra intézményei és szakemberei számára. A NATO PfP tagországok könyvtári konzorciumának tagjaként hozzájárul a nem­zetközi katonai elektronikus szakirodalmi tájékoztatáshoz.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kari Könyvtára a közigazgatási szakemberek képzésével és továbbképzésével foglalkozó Közigazgatás-tudományi Kar színvonalas szakirodalmi ellátását hivatott szolgálni és ennek szellemében alakítja állományát. Kari könyvtárként speciális helye és szerepe van az országos könyvtári hálózatban, mivel egyedüliként teljességre törekvően gyűjti a hazai közigazgatás-tudományi szakirodalmat. 

A Rendészettudományi Kari Könyvtár – mint nyilvános könyvtár – célja, a karon folyó képzések és kutatások szakirodalmi és információs igényeinek színvonalas kielégítése és a felhasználók minőségi kiszolgálása. Ennek érdekében törekszünk a karon oktatott és kutatott tudományok hazai és nemzetközi irodalmát egyedülálló gyűjteménnyé rendezni, feltárni és rendelkezésre bocsátani a kar hallgatói, oktatói, munkatársai és az érdeklődők számára. A Könyvtár oktató, nevelő, tudományos valamint tanulmányi munkát segítő szervezeti egység, amely szakirodalmi információs központként működik.