Pályázati felhívás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet PhD doktori képzésre. Az egyetemünkön folyó doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, mely elsősorban a közigazgatás, a hon- és a rendvédelmet érintő területen kutató szakembereknek biztosít lehetőséget, valamint készíti fel a tudományos fokozat megszerzésére, tágabb értelemben pedig hozzájárul a tudományos elit utánpótlásához.
Az NKE a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság érvényben lévő minősítése alapján jogosult PhD doktori képzés szervezésére és az ahhoz kapcsolódó doktori fokozatszerzési eljárás lefolytatására. Az egyetem a
Hadtudományok tudományágban, a Katonai műᆳszaki tudományok tudományágban, valamint a Közigazgatás-tudományok tudományágban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. A Hadtudományi Doktori Iskola, Katonai Műszaki Doktori Iskola és a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai és oktatóinak legfontosabb adatai megtekinthetőek az Országos Doktori Tanács honlapján (www.doktori.hu).

Részletes tájékoztatás kérhető az Egyetemi Tudományszervező Központtól:


+36 1 4329000 / 29-739

Call for Application

The Rector of the University of Public Service invites applications for PhD program this year as well.

The PhD training at our university represents the highest level of the linear education system divided into several cycles, and focuses mainly on training specialists in the field of public administration, national defense and law enforcement, prepares for gaining a scientific degree, and in a wider sense, it contributes to the education of a new generation of the scientific elite.

According to the law CCIV of the year 2011 on the national higher education and the existing qualification of the Hungarian Accreditation Committee, the National University of Public Service is eligible to organize doctoral trainings and conduct the related doctoral degree award procedure.

The University possess independent accredited doctoral schools in the fields of military sciences, military engineering sciences, and public administration sciences.

The aims, documents and the main data of the tribesmen and professors of the Doctoral Schools of Military Sciences, Military Engineering Sciences and Administrative Sciences can be viewed on the website of the Hungarian Doctoral Council. (www.doktori.hu).

More details are available at the University Science Management Center:

+36 1 4329000 / 29-739

-Doctoral Regulation of National University of Public Service
-Application Form for Doctoral training (pdf ; word)