• hsz logo 141008
2017 borito v1 0327

TARTALOM

HADMŰVÉSZET

Asqui Jorge Kristóf: Pszichológiai műveletek és államon belüli fegyveres konfliktus Kolumbiában

Forgács Balázs: Reglamento de Partidas y Cuadrillas - Az első gerillaszabályzat

Forray László: Túlélés alapjai mérsékelt égövi viszonyok között IV.

Jobbágy Zoltán - Krystina Binková: Militaries in a Constant Change: A Short Comparison of the Hungarian Defence Forces and the Czech Armed Forces

Kovács Petra: Lengyel Repülőkötelékek a Királyi Légierő Állományában (1940-1945)

Molnár Mihály: A NATO és az Orosz Információs Műveletek aktuális helyzete

Nagy Miklós Mihály: Interpretáció Clausewitz fő művének nyolcadik könyvéhez

Szternák György: A fegyveres küzdelem megvívása

Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő - Bán Attila: A nagyhatalmak tengeri hadviselése az elöltöltő fegyverek korában (1648-1865) IV. rész


BIZTONSÁGPOLITIKA

Bartók András: Japán felderítőműhold programja és a Kabinet Műholdas Hírszerző Központ története

Oláh Nóra Katalin: Sportbiztonság a terrorizmus szemszögéből

Tongori Zsófia: A Török Áramlat gázvezeték és Törökország vezetékes gázszállításban rejlő potenciális lehetőségei

Vas Gizella Zsuzsanna: Bosznia-Hercegovina és a nemzetközi közösség szerepe Dayton után


TÁRSADALOMTUDOMÁNY

Babos Tibor: Hazafiság a Hon védelmében

Balla József - Kui László: A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár és határőrizetre gyakorolt hatásai

Bazala Csaba - Siposné Kecskeméthy Klára: Hétköznapi hősök: Rákóczi-Tombor lászló térképész életútja

Harka Ödön: A gépesített hadviselés nézetrendszerének kialakulása Magyarországon az 1930-as években

Író Sándor: A szlovák rendőrség katolikus lelkipásztori modelljének bemutatása és vizsgálata

Komjáthy Lajos: A vallási alapelvek és a vallási közösségek ismeretének jelentősége a békefenntartó és béketeremtő műveletek során

Kondás Kornél: A Rendőrség helyi szerveinek feladatköre egészségügyi válsághelyzet esetén

Pellek Sándor: Katonaorvosi feladatok a migrációs válságban

Sáfrán József: Terrorist activity in online games


ÁLTALÁNOS

Balla József: A Magyar Honvédség helye és szerepe a határőrizeti rendszerben

Csukai Magdolna: A börtönnevelés, börtönoktatás fejlődése Magyarországon

Deák József: A Belügyi Szemle a közpolitika szolgálatában (1953-1990)

Dobák Imre: A telefonlehallgatás kialakulásának nyomai a 19-20. század fordulóján Magyaroszágon

Hajdu Veronika: A pszichológiai műveleteket támogató célcsoport elemzés marketing szemléletű megközelítése

Hollósy-Vadász Gábor: A Balanced Scorecard paradigma az egészségügyben

Hullám István - Gergely Tamás: Kognitív neuropszichológiai alapú közelítésmód extrém stresszhelyzetekben folyó szakmai tevékenységek modellezésére

Kondás Kornél: A víz, mint nemzetbiztonsági tényező Magyarországon

Stummer Judit: A Katonai alapismeretek tantárgy szerepe a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlásában


VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS

Szegedi Péter - Tircsi Hajnal: Nanotechnológia a katonai vezetés új kihívása?

Varga János: A határrendészeti kirendeltség szervezeti rendszerének sajátosságai és vezetésének aktuális kérdései


FÓRUM

Harai Dénes: Eredetiség vagy kulturális klónozás?

Harai Dénes: Minőség és szakmai felkészítés

Hij Gergely Antal: Egy vidéki kórház pszichiátriai dolgozóinak motivációja

Paczári Attila: Motivációs elméletek a gyakorlatban

Reinhardt Csaba: Munkamotiváció

Terjék Miklós: Ösztönzés

Zsivkó Zsolt: Kiégés és a motiváció kapcsolata