• Pro Publico Bono - Magyar Közigazgatás

Impresszum

Kiadó:      Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadó
A kiadásért felelnek:      Bázing Zsuzsanna és Petró Ildikó ügyvezetők
Székhely:      1094 Budapest, Márton utca 19.
Kapcsolat:      info@dialogcampus.hu, +36 1 608 1488
Web:      www.dialogcampus.hu, www.uni-nke.hu
Nyomdai munkák:      Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadó


 

Megjelenik évente négy alkalommal.
ISSN 2063-9058 (nyomtatott)
ISSN 2063-9066 (online)

Szerkesztőség

A szerkesztőbizottság elnöke: Prof Dr. Kiss György dékán (NKE ÁKK)
Főszerkesztő: Dr. Fejes Zsuzsanna tudományos és nemzetközi dékánhelyettes (NKE ÁKK)
A Szerkesztőbizottság tiszteletbeli elnöke: Prof. Emer. Dr. Tamás András
Szerkesztőségi titkár: Paksi-Petró Csilla egyetemi tanársegéd
A szerkesztőség címe: NKE ÁKK, 1118 Budapest, Ménesi út 5.
Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 275
E-mail:
Web: http://ppb.mk.uni-nke.hu