ETT tagjai

Az Egyetemi Tudományos Tanács összetételét és megválasztását az NKE SZMSZ 33.§-a határozza meg.

A Szenátus az Egyetemi Tudományos Tanács tagjaként 2015.március.12-i hatállyal az alábbi személyeket választotta meg:


A Tanács hivatalból tagjai


Prof. dr. Padányi József mk. vezérőrnagy egyetemi tanár, DSc

Tudományos rektorhelyettes, az ETT elnöke


Prof. dr. Kovács László mk. ezredes egyetemi tanár, PhD

Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes (Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar)


Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens, PhD

Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes (Államtudományi és Közigazgatási Kar)


Dr. Koller Boglárka, PhD

Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes (Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar)


Dr. Nagy Judit r. őrnagy egyetemi docens, PhD

Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes (Rendészet-tudományi Kar)


Dr. Németh András őrnagy egyetemi docens, PhD

Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnöke


A Tanács választott tagjai – az egyetemi tanárok kari képviselői


Prof. dr. Haig Zsolt mk. ezredes egyetemi tanár, PhD

(Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar)


Prof. dr. Vastag Gyula egyetemi tanár, DSc

(Államtudományi és Közigazgatási Kar)


Prof. dr. Papp Tekla egyetemi tanár, PhD

(Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar)


Prof. dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok egyetemi tanár, PhD

(Rendészettudományi Kar)


A Tanács választott tagjai – a tudományos fokozattal rendelkező kutatók képviselői


Dr. habil. Krajnc Zoltán mk. alezredes egyetemi docens, PhD

(Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar)


Prof. dr. Halász Iván egyetemi tanár, PhD

(Államtudományi és Közigazgatási Kar)


Dr. Szabó László tudományos főmunkatárs

(Nemzetközi és Európai tanulmányok Kar)


Dr. Major Róbert r. ezredes, egyetemi docens, PhD

(Rendészet-tudományi Kar)


A Tanács ülésének állandó meghívottai az Egyetem Professor Emeritusai (tanácskozási joggal)


A Tanács külsős tagjai (tanácskozási joggal)


Prof. dr. Kádár Béla

Akadémikus, egyetemi tanár


Prof. dr. Sótonyi Péter

Akadémikus, egyetemi tanár


Prof. dr. Romsics Ignác

Akadémikus, egyetemi tanár


Dr. O’sváth György

Nagykövet, az EU Bizottság h. c. igazgatója


Az Egyetemi Tudományos Tanács összetételét a következő szenátusi határozatok szabályozzák: