Az Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjai

62/2017. (V. 31.) szenátusi határozat az EHB új tagjai megválasztásáról

1/2014. (I. 15.) szenátusi határozat az EHB elnökének jóváhagyásáról

116/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat a Habilitációs Bizottság megválasztásáról

 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

      Siposné Prof. Dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc

      Prof. Dr. Munk Sándor egyetemi tanár, DSc ~ a bizottság elnöke

Államtudományi és Közigazgatási Kar

      Prof. Dr. Jakab Éva egyetemi tanár, DSc

      Prof. Dr. Papp Tekla egyetemi tanár, PhD

Rendészettudományi Kar

      Prof. Dr. Finszter Géza egyetemi tanár, DSc

      Prof. Dr. Blaskó Béla egyetemi tanár, CSc

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

      Prof. Dr. Halmai Péter egyetemi tanár, DSc, az MTA l. tagja

      Prof. Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CsC

Nemzetbiztonsági Intézet

      Dr. habil. Boda József egyetemi docens, PhD

Katasztrófavédelmi Intézet

      Prof. Dr. habil. Bleszity János egyetemi tanár, CSc

Külső tagok

      Prof. Dr. Bihari Mihály professor emeritus, DSc

      Prof. Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc

      Dr. habil. Kovács Gábor egyetemi docens, PhD

      Prof. Dr. Kiss László egyetemi tanár, DSc

      Prof. Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár, CSc