Folyamatban lévő habilitációs eljárások

Dr. Haller József
rendészettudomány (a rendészet jogi kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi aspektusai)

NKE Rendészettudományi Kar, Rendészeti Magatartástudományi Intézet, Kriminálpszihológia Tanszék, egyetemi docens
PhD (biológia), ELTE, 1995.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2017.06.01.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2017.09.05. (4/2017. sz. határozat)
    Elnök: Dr. Blaskó Béla egyetemi tanár, CSc (Pótelnök: Dr. Sárkány István professor emeritus, CSc)
    Bírálók: Dr. Kerezsi Klára egyetemi tanár, DSc és Dr. Bagdy György egyetemi tanár, DSc
    Tagok: Dr. habil. Balla Zoltán egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Csepeli György professor emeritus, DSc
    Póttagok: Dr. Kozáry Andrea egyetemi tanár, CSc és Dr. habil. Bíró Judit egyetemi docens, PhD

Dr. Dobák Imre
hadtudományok (nemzetbiztonság)

NKE Nemzetbiztonsági Intézet, Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék, egyetemi docens
PhD (földtudományok), PTE, 2011.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2017.06.30.