Magyar Tudomány Ünnepe 2013

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudomány Napi rendezvényei

Az NKE, mint számos kutatási projektet tervező és megvalósító, a Magyar Tudományos Akadémiával és annak bizottságaival, intézeteivel szoros kapcsolatban álló felsőoktatási intézmény fontosnak tartja, hogy minél több programmal vegyen részt a Magyar Tudomány Ünnepe egy hónapon át tartó országos rendezvénysorozatán. Ennek érdekében ünnepi szenátusi ülést, egyetemi konferenciát és kiállítást kíván szervezni, de az egyes karok által tervezett – többek között az egyetem Tudományos Tanácsának tagjai által tartott – előadásokkal és ülésszakokkal is hozzá szeretne járulni a Magyar Tudomány Napjáról való minél sikeresebb megemlékezéshez.

A Magyar Tudomány Ünnepe 2013. évi rendezvénysorozata november 3-30. között, az egész országban kerül megrendezésre. Az Akadémia Elnökségének döntése értelmében a 2013. évi Magyar Tudomány Ünnepe vezértémájának főcíme: Velünk Élő Tudomány.

Az eseményekről bővebb tájékoztatást találnak az MTA honlapján.

http://mta.hu/magyar_tudomany_unnepe_2013/?node_id=26416

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem az alábbi rendezvényekkel vesz részt az eseményen:

2013. november 7.

Az NKE ünnepi szenátusi ülése, kiállítása és konferenciája

10.00–12.00:

Ünnepi szenátusi ülés 

10.00-10.05

Rektori köszöntő

10.05–10.30: 

Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter, az MTA rendes tagja, az MTA 2002 és 2008 közötti elnöke előadása:

A tudomány a 21. századi magyar társadalomban és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

10.30–11.00

Tiszteletbeli doktori címek ünnepélyes átadása:
Dr. Boross Péter, 1993-1994 között Magyarország miniszterelnöke
Prof. Dr. Szabó Dénes, a Montreali Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára

11.00–11.30

Egyetemi elismerések ünnepélyes átadása


11.30–12.30

Egyetemi habilitációs és doktori címek ünnepélyes átadása 
 
 

13.00–16.30

Eleink nyomában. A Ludovikától a Nemzeti Közszolgálati Egyetemig

Tudományos ülésszak és kiállítás-megnyitó

Az ülésszak elnöke:

Dr. habil. Ujváry Gábor, CSc, NKE, a Tudományszervező Központ mb. vezetője

Előadások:

13.00–13.25

Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, az NKE rektorhelyettese

A Ludovika-törvénytől a felsőfokú tisztképzésig (1808–1922)

13.25–13.50

Siposné Prof. Dr. Kecskeméthy Klára, egyetemi tanár, NKE HHK

Honvédtisztképzés a Ludovika Akadémián

13.50–14.15

Dr. Oroszi Antal, ny. ezredes

A Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémia

14.15–14.40

Kávészünet

14.40–15.05

Prof. em. Dr. Máthé Gábor, NKE KTK

Közigazgatási szakemberképzés története Magyarországon

15.05–15.30

Dr. Kis Norbert PhD, NKE, továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes

A Tanácsakadémiától a Nemzeti Közszolgálati Egyetemig

15.30–15.45

Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, NKE, RTK

A Rendőr Akadémiától Nemzeti Közszolgálati Egyetemig 
 

15.45–16.10

Hozzászólások, vita 
 

16.30

Kiállítás-megnyitó

Az NKE Központi Könyvtára Eleink nyomában. A Ludovikától a Nemzeti Közszolgálati Egyetemig című kiállításának megnyitója

A kiállítást megnyitja:

Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora