Pályázati felhívás

Erasmus+ tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pályázatot hirdet hallgatói tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra a 2017/2018-as tanév mindkét félévére az Egyetem hallgatói számára.

A pályázati időszak:

2017. február 13 – március 7.   12:00

Pályázhatnak:

 

  • az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben résztvevő hallgatói,

  • akik hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek,

  • tanulmányi mobilitásra való pályázás esetén kiutazásuk idejére legalább két lezárt félévvel rendelkeznek (a pályázás időpontjában elegendő egy lezárt félévvel rendelkezni, szakmai gyakorlat esetén ez nem kitétel),

  • magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy menekültstátuszú hallgatók.

Pályázás menete:

 

·         A hallgatói mobilitási programokra való pályázás kizárólag elektronikus formában történik, az online jelentkezési lap kitöltésével. A pályázathoz csatolandó dokumentumok feltöltése is elektronikusan történik.

·         Tanulmányi mobilitás esetén az egyetem partnerintézményeihez lehet pályázni.

·         Szakmai gyakorlat esetén a hallgatónak önállóan kell megkeresnie fogadóhelyét.

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 

  1. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a mobilitással kapcsolatos kötelezettségeket vállalja. A nyilatkozat tartalma és formanyomtatványa letölthető az Egyetem honlapjáról.
  2. Fényképes Europass Önéletrajz (célintézmény munkanyelvén ÉS magyar nyelven)
  3. Tanulmányi átlag igazolás az I. évfolyamon az első, a többi évfolyamon az utolsó két lezárt félévről (Neptun rendszerből kimentve vagy a Tanulmányi Osztálytól bekérve) 
  4. Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i)
  5. Szakképesítést igazoló okmányok másolata(i)
  6. Egyéb fontosnak ítélt mellékletek.

+1  Hallgatói jogviszony igazolás a HHK hallgatóinak

Elbírálás menete

 

A pályázat benyújtását követően a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat a kari/intézeti Bíráló Bizottságok értékelik megadott szempontrendszer alapján. A pályázatok értékelésének részét képezi a hallgatók szóbeli interjún történő meghallgatása, illetve szóbeli és írásbeli nyelvi készségeik felmérése.

Az interjút követően a pályázók elektronikus úton kapnak értesítést pályázatuk elbírálásáról.


Bővebb információ elérhető az egyetem központi honlapján:


Erasmusról általában

http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus


Tanulmányi mobilitás

http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/tanulmanyi-mobilitas


Szakmai gyakorlat

http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/szakmai-gyakorlat


2017. február