Campus Mundi

A korábbi Campus Hungary programot a Campus Mundi váltja fel a Tempus Közalapítvány koordinálásában.


A Campus Mundi program keretében három típusú ösztöndíjra lehet pályázni:

A programról bővebb információk a Tempus Közalapítvány (TKA) honlapján érhetők el.

TKA elérhetőségei

Tel.: (+36 1) 237-1300

Web: www.campusmundi.hu


Külföldi részképzés

A külföldi részképzés gyakorlatilag megegyezik az Erasmus+ programban teljesíthető tanulmányi mobilitással, sőt a program szabályai alapján olyan intézményekhez lehet pályázni, amellyel a hallgató küldő intézmények Erasmus+ vagy egyéb kétoldalú partnerkapcsolata van.

A külföldi részképzés minimális időtartama 3 hónap (90 nap) az utazási napokon kívül. Támogatás jellemzően 5 hónapra nyerhető el, kivételesen indokolt esetben igényelhető maximum 12 hónapra ösztöndíj.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

Az aktuális kiírás részletei a Tempus Közalapítvány honlapján találhatók.

Kritériumok:

 • alapképzés esetében legalább 2 lezárt félévvel rendelkezik (mester- és doktori szinten legalább 1 lezárt félév az előfeltétel);
 • alapképzés esetében legalább 3 lezárt félévvel fog rendelkezni a részképzés megkezdésekor (mester- és doktori szinten nem előfeltétel);
 • a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
 • az oktatás nyelvéből/nyelveiből megfelelő (legalább B2 szintű, komplex) nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó);
 • Erasmus+ programországba tervezett kiutazás esetén benyújtotta Erasmus+ részképzésre vonatkozó pályázatát;
 • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.
 •  

Az elnyerhető támogatás összege

A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó havi 200 000 – 220 000 Ft ösztöndíjban részesül. A támogatás összege időtartam-arányosan kerül meghatározásra (félhavi kerekítés elvével). Az ösztöndíjas időszak időtartamába európai országok esetén 1+1 napot, míg Európán kívüli országokba 2+2 napot számítunk be az utazási napokra. (Az ösztöndíj utalása két részletben történik, a támogatási szerződés aláírását követően az ösztöndíj 90%-át utaljuk, a fennmaradó 10%-ot pedig hazaérkezés és a mobilitás lezárását követően.) 

Pályázni lehet szociális alapú, illetve tartós betegség vagy fogyatékosság esetén igényelhető kiegészítő támogatásra.


Pályázat véglegesítésének határideje:

 • Következő határidő: 2017.10.30.
   
  A pályázatot folyamatosan lehet benyújtani legkésőbb 2017. október 30-ig.
   

Rövid külföldi tanulmányút

A pályázat célja, hogy a hallgató az itthoni tanulmányaihoz szorosan kötődő rövid tanulmányúton vegyen részt, mely biztosítja a nemzetközi hallgatói tudományos életbe történő bekapcsolódást, megjelenést, kutatási tevékenységet, szakmai és interkulturális tapasztalatszerzést, mely hazai képzésébe beépül, és a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosít. A hallgatók tudományos diákkonferenciákon, intenzív programokon, rövid távú képzéseken (szakmai nyári/téli egyetemeken) vagy közös tanulmányi vagy kutatási projektben vehetnek részt. Emellett lehetőség nyílik kifejezetten szakdolgozat, doktoranduszok esetén a disszertáció megírásához szükséges tanulmányút megvalósítására, illetve nemzetközi tudományos konferencián előadás megtartására. A külföldi rövid tanulmányút minimális időtartama 2 nap az utazási napokon kívül, legfeljebb pedig 90 nap lehet.


A fogadó egyetem/szervezet/rendezvény kiválasztása

Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.) vagy rendezvényre (pl. konferencia), szakmai versenyre lehetséges a kiutazás, melyet a hallgató küldő intézménye, intézete/tanszéke jóváhagyott.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek 


A pályázat benyújtására jogosultak köre

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

 • alapképzés esetében legalább 3 lezárt félévvel rendelkezik (mester- és doktori szinten legalább 1 lezárt félév az előfeltétel);
 • a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (doktorjelöltekre ez nem vonatkozik);
 • a munkanyelvből megfelelő (legalább B2 szintű, komplex) nyelvtudással rendelkezik;
 • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat. 


Az elnyerhető támogatás összege

A rövid tanulmányútra elnyerhető ösztöndíj összege a fogadó ország megélhetési rátáitól és az ösztöndíjas időszak napjainak számától függően sávosan kerül megállapításra 
 

A pályázat benyújtása

Pályázatot a www.scholarship.hu oldalon elérhető on-line pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával lehet beadni.


Pályázat véglegesítésének határideje:

 • Következő határidő: 2017.10.10.
   
  Az őszi pályázati forduló keretében várhatóan 2017. augusztustól lehet majd pályázatot benyújtani.
   

Szakmai gyakorlat

A pályázat célja

A pályázat célja, hogy a hallgató a külföldi cégnél, fogadó szervezetnél teljesített szakmai gyakorlata alatt tanulmányaihoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és készségeket szerezzen, melyek hazatérését követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosítanak. Mester- és doktori képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményekhez szorosan kapcsolódik. A hallgatók az Erasmus+ programországaiban, vagy egyéb országban teljesíthetik szakmai gyakorlatukat. Jelen felhívás keretében nem pályázható a Stipendium Hungaricum programban részt vevő országba és területre történő kiutazás, erre vonatkozóan külön felhívás fog megjelenni. A külföldi szakmai gyakorlat minimális időtartama 2 hónap (60 nap) az utazási napokon kívül, legfeljebb pedig 5 hónap lehet a tanéven belül, de legkésőbb 2017. szeptember 30-ig tarthat.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek 


A szakmai gyakorlat helyszíne

A szakmai gyakorlat fogadó helye bármely intézmény lehet, ahol a szakos tanulmányokhoz kötődő szakmai gyakorlatot vagy kutatási tevékenységet biztosítani tudják (cég, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.). Nem lehet fogadó hely az Erasmus+ szabályok szerint:

 • Az Európai Unió intézményei és ügynökségei (http://ec.europa.eu/institutions/index_en.htm);
 • EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (érdekütközés, kettős finanszírozás elkerülése végett);
 • A küldő ország diplomáciai és közintézményeinek képviseletei a fogadó országban (nagykövetségek, konzulátusok, kulturális képviseletek, iskolák stb.) a nemzetköziség követelménye miatt.

A szakmai gyakorlatnak legalább heti 30 órás tevékenységnek kell lennie.


A pályázat benyújtására jogosultak köre

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

 • alapképzés esetében legalább 2 lezárt félévvel rendelkezik (mester- és doktori szinten legalább 1 lezárt félév az előfeltétel)
 • a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
 • a fogadó intézmény/vállalkozás munkanyelvéből/munkanyelveiből megfelelő (legalább B2 szintű, komplex) nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó fél ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó);
 • Erasmus+ programországba tervezett kiutazás esetén benyújtotta Erasmus+ szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázatát;
 • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat.


Az elnyerhető támogatás összege

A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó havi  200 000– 220 000 Ft ösztöndíjban részesül. 
 
A támogatás összege időtartam-arányosan kerül meghatározásra, félhavi kerekítés elvével (a teljes hónapokon túl a tört hónapra a támogatás összegét az alábbi számítási mód alapján kerekítik: további 1–10 nap esetén lefelé kerekítenek, a támogatott nem kap további ösztöndíjat; 11–20 nap esetén további félhavi ösztöndíjösszeget kap a támogatott; 21 napnál hosszabb időtartamra további egyhavi ösztöndíjösszeget kap a támogatott). Az ösztöndíjas időszak időtartamához európai országok esetén további 1+1 napot, míg Európán kívüli országokba további 2+2 napot számítunk az utazási napokra. (Az ösztöndíj utalása két részletben történik, a támogatási szerződés aláírását követően az ösztöndíj 90%-át utaljuk, a fennmaradó 10%-ot pedig a hazaérkezést és a mobilitás lezárását követően.)
 
Pályázni lehet szociális alapú, illetve tartós betegség vagy fogyatékosság esetén igényelhető kiegészítő támogatásra.
 

A pályázat benyújtása

Pályázatot a www.scholarship.hu oldalon elérhető on-line pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával lehet beadni.


 Pályázat véglegesítésének határideje:

 • Következő határidő: 2018.02.28.
   
  A pályázatot folyamatosan lehet benyújtani a következő technikai határidőig