CEEPUS

Central European Exchange Program for University Studies
Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram


csereprogram célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között lehetővé tegye oktatói és hallgatói mobilitások lebonyolítását, nyelvi- és szakmai kurzusok, nyári egyetemek, valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését.

Mivel egyetemünk jelenleg nem tagja CEEPUS hálózatnak, ezért az NKE hallgatói és oktatói freemoverként pályázhatnak CEEPUS mobilitási ösztöndíjra.


Pályázati határidő

Pályázók köre

Célországok

Pályázati feltételek

Hallgatói mobilitás

Oktatói mobilitás

Mobilitás időtartama

Támogatás mértéke

A pályázás menete

További információk

Elérhetőségek

 

Pályázati határidő freemovereknek*

 • az őszi szemeszterre: június 15.
 • a tavaszi szemeszterre: november 30.

*általános pályázati határidő, amelytől az aktuális pályzati kiírások eltérhetnek

 

Pályázhatnak

Államilag elismert felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatói, doktoranduszai és főállású oktatói freemoverként.

 

Részt vevő országok köre

Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia

 

Pályázati feltételek

 • A pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással.
 • A kiutazás tanéven belül egyszer meghosszabbítható, de összesen, képzési ciklusonként nem haladhatja meg a 10 hónapot.
 • Az utazás időpontjának módosítására a küldő- és fogadóintézménnyel, valamint a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodájával való egyeztetés alapján van lehetőség, de ez kizárólag az eredetileg megpályázott tanéven belül engedélyezhető.

 

Hallgatói mobilitás

 • 2 lezárt félév a kiutazásig
 • aktív hallgatói státusz a kiutazáskor
 • CEEPUS országbeli állampolgárság vagy azzal egyenértékű, úgynevezett Equal státuszt igazoló dokumentum (pl.: tartózkodási engedély) csatolása
 • az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/ partnerének támogatása.
 • A fentiekben felsorolt feltételeken túl a küldő intézmény további kritériumokat is megfogalmazhat, melyekről bővebb információ az intézmény pályázati kiírásában olvasható, illetve a koordinátortól kérhető.

 

Oktatói mobilitás

 • egyetemi vagy főiskolai oktatói, tanári főállású munkaviszony
 • CEEPUS országbeli állampolgárság - ez alól kivételt jelentenek a CEEPUS hálózatok működésében részt vevő vendégoktatók, akik állampolgárságuktól függetlenül részt vehetnek az oktatói mobilitásban Equal Status dokumentum csatolásával (olyan dokumentum – letelepedési engedély, tartózkodási engedély, munkavállalási engedély, hivatalos bejelentett lakcímigazoló lap, stb. - amely azt hivatott igazolni, hogy a pályázó jogszerűen és hosszú távon tartózkodik abban az országban, ahol pályázik)
 • az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/partnerének támogatása.

 

Az ösztöndíjak időtartama

 • alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók (féléváthallgatás): 3-10 hónap
 • diplomamunkán dolgozó alap- vagy mesterképzéses hallgatók; PhD hallgatók: 1-10 hónap (jellemzően azonban 1 hónap)
 • hallgatói szakmai kirándulások: 2-10 nap
 • oktatók: 5 nap – 10 hónap (min. 6 tanítási óra /hét)

 

A támogatás mértéke

A pályázó az ösztöndíjat a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az ösztöndíjakról bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján tájékozódhatnak: www.ceepus.info

 

A pályázás menete

Az ösztöndíjra elektronikus úton lehet pályázni a Központi CEEPUS Iroda honlapján, regisztrációt követően.

www.ceepus.info

A részletes pályázati felhívás megtalálható a Tempus Közalapítvány honlapján.

http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=905


További információ

A tagországok mindegyikében található egy országos hatáskörű, a program nemzeti koordinációjáért felelős CEEPUS iroda. Magyarországon ezt a feladatot a Tempus Közalapítványon belül működő CEEPUS Magyarországi Iroda látja el.

 

Elérhetőségek

Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Telefon: 06 (1) 237-1300
Fax: 06 (1) 239-1329
E-mail: ceepus@tpf.hu
Web: www.tpf.hu, www.ceepus.info
Programfelelős: Beke Márton, Kilin Emőke


NKE Nemzetközi Kapcsolatok Iroda
Cím: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Telefon: 06 (1) 432-9000, 29-745
E-mail: