Doktoranduszok külföldi konferencián, tudományos rendezvényen való aktív részvételének támogatására kiírt pályázati felhívás


A pályázat célja:

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora az Egyetemen kutatott tudományágak magasabb szintű művelése, minőségi tudományos kutatások végzése, valamint a doktoranduszok tudományos közéletben való részvételének előmozdítása céljából pályázatot hirdet doktoranduszok konferencián, tudományos rendezvényen való aktív részvételének támogatására (előadás, prezentáció, poszter). 

A pályázaton elnyerhető támogatás:

A vissza nem térítendő támogatás a napidíjat, valamint a konferencián, tudományos rendezvényen való részvétel költségeinek (utazási költség, szállásköltség, részvételi díj) számla ellenében történő, utólagos megtérítését foglalja magában.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Az Egyetem doktori iskoláiban tanuló doktoranduszok, valamint azon egyetemi polgárok, akik más egyetemek doktori iskoláiban, de az egyetemen művelt tudományágakban tanulnak.

A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg:

A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben bruttó 4 000 000 Ft, azaz négymillió forint.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:

A pályázatokat a kötelező mellékletekkel együtt egy nyomtatott és egy elektronikus példányban szükséges benyújtani, illetve megküldeni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Tudományszervező Központjának (Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. Postacím: 1441 Budapest, Pf.: 60., e-mail cím:

A pályázatok beérkezésének határideje folyamatos, de a teljesítésnek 2015-ben meg kell történnie.


A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok:

 • a pályázó rövid szakmai-tudományos önéletrajza;
 • a doktori iskola vezetőjének nyilatkozata arról, hogy a pályázó az adott doktori iskola doktorandusza;
 • a konferencia vagy egyéb tudományos rendezvény rövid ismertetése, a részvétel szakmai indokoltságának, az esemény témája relevanciájának és aktualitásának bemutatása;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy milyen szerepben vesz részt a rendezvényen (előadó, poszter bemutató, stb.)
 • konferencia felhívás (ha elérhető);
 • a részvétel várható költségeinek részletes bemutatása.

A pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat formai szempontból az Egyetemi Tudományszervező Központ ellenőrzi. Csak a formai szempontból megfelelően benyújtott pályázatok tekinthetők érvényesnek.

Az érvényes pályázatokat az Egyetemi Tudományszervező Központ átadja az értékelő bizottság részére.

A támogatásról szóló végleges döntést az értékelő bizottság hozza meg.

A bizottság összetétele

 • elnök:
  •  tudományos rektorhelyettes
 • tagok:
  •  továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes
  •  doktori iskolák által delegált 1-1 oktató

A pályázatról bővebb információt és tájékoztatást az Egyetemi Tudományszervező Központban, Dobsi Zsuzsától kérhet a következő elérhetőségek valamelyikén. E-mail: telefon: 06 1 432 9000 (29 728).