HZSE logo

Egyesület bemutatása:

A Honvéd Zrínyi Sportegyesület (a továbbiakban: HZSE) 1957-ben alakult, az akkori Zrínyi Miklós

Katonai Akadémia szervezetében, majd a társadalmi, gazdasági változások következtében vált önálló és önkormányzó módon működő társadalmi szervezetté.

A HZSE a társadalmi szervezetekre és a sportegyesületekre vonatkozó jogszabályok és rendelkezések alapján, valamint alapszabálya és választott szerveinek, tisztségviselőinek határozata, utasítása szerint végzi tevékenységét.

A HZSE tagja a Sportegyesületek Országos- és Megyei Szövetségének, a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségének.

A HZSE működése és léte szorosan összefügg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem életével, hiszen annak sport-infrastruktúráját használja, bérli együttműködési megállapodás alapján.

A HZSE alapvető céljai:

• A versenysportban részt vevő szakosztályok működtetése, utánpótlás nevelés hazai és nemzetközi színvonalat elérő sportolók nevelése, felkészítése, versenyeztetése.

• Az egyetemes magyar sport és az olimpiai mozgalom fejlődésének elősegítése, a hazai és a nemzetközi sportkapcsolatok ápolása.

• A fiatalokban az egészséges életszemlélet, a sportszer életmód és magatartás fejlesztése, erősítése.

• A HZSE működési területén élő lakosság rendszeres testedzésének, verseny és szabadidős sportolásának elősegítése.

• A HZSE tagjainak közösségi életre való nevelése, öntevékenységük kibontakoztatása, a hagyományok ápolása.

• Együttműködés kialakítása a HZSE pártoló tagjaival, szurkolóival és szimpatizánsaival (ellenérték fejében végzett reklámozási tevékenységet is beleértve).

A HZSE tagja lehet minden magyar állampolgár, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki az Egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból eredő kötelezettségeket vállalja, illetve az Egyesületet erkölcsileg és anyagilag támogatja. A HZSE valamennyi szakosztályában várja a sportolni vágyó fiatalokat és a már „több tavaszt megért” érdeklődőket a verseny- és szabadidősport kategóriákban egyaránt.A HZSE szakosztályai:

Aikidó

Asztalitenisz

Atlétika

Katonai Lovas

Katonasport

Kettlebell

Kézilabda

Kosárlabda

Kispályás foci

Kyonkushinkai

Liga rögbi

Röplabda

Szambó

Tömegsport


Az egyesület alapvető célja az egyetemi sportélet erősítése, a hallgatók és a tagok számára biztosítani a szabadidő egészséges és kulturált eltöltését, megteremteni az igazolt versenyzők bel és külföldi versenyeztetésének feltételeit és biztosítani színvonalas felkészülésüket.

A HZSE több mint fél évszázados működése során kinevelt Európa- és Világbajnokokat, illetve egy alkalommal sikerült Olimpián is öregbíteni hírnevünket, de hasonló sikernek könyveljük el az országos tömegsportrendezvények dobogós helyezéseit is.

H Z S E

1101 BUDAPEST, HUNGÁRIA KRT. 9-11.

ELÉRHETŐSÉG: 1581 BP. PF.: 15

TEL.: 432-9000

HM.: 29-674

E-MAIL: hzse@uni-nke.hu

Elnök: Bakó László (06-30-279-2123)

Elnökhelyettes: Dr. Petruska Ferenc örgy.


Bakó László 1989-től nyugállományba vonulásáig az egyetem oktatója, a testnevelés és sporttanszék/központ vezetője volt. 2003 óta a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöke, 2007 óta a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségének elnökségi tagja.
 


SPORTOLJ VELÜNK

EGYÜTT NYERÜNK !