ARMA katonai szaknyelvi nyelvvizsga - Általános leírás

Az ARMA  akkreditált kétnyelvű katonai szaknyelvi nyelvvizsgarendszer (választott idegen nyelv – magyar).
 
Kilenc nyelvből van lehetőség vizsgát tenni: angol, francia, német, olasz, horvát, szerb, szlovák, orosz, ukrán.
 
Alap-, közép- és felsőfokon szervezünk vizsgákat évente három alkalommal - januárban, júniusban és októberben.
 
Lehetőség van csak szóbeli, csak írásbeli, illetve komplex (szóbeli + írásbeli) vizsgát tenni.
 
A szintek megfelelnek az Európa Tanács Közös Európai Referenciakerete (Common European Framework of Reference) hatfokú skálájának (alapfok - B1, középfok - B2, felsőfok - C1).
 
Az írásbeli vizsga feladataihoz a teszt kivételével szótár használható.
 
A vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a vizsgázó az írásbeli vizsgát (a teszt kivételével) készségenként legalább 40%-os eredménnyel, összességében, pedig legalább 60%-os eredménnyel teljesíti.
A szóbeli vizsgán a beszédértést mérő (labor) vizsgarészen, illetve a beszédkészséget mérő vizsgarészen külön-külön legalább 40%-os eredményt kell elérni, összességében (a vizsga egészén) pedig legalább 60%-os eredményt kell teljesíteni ahhoz, hogy a vizsga sikeres legyen. (lásd az ARMA vizsgafeladatok alábbi pontozási táblázatait ).