A könyvtár raktári jelzetei


Minden dokumentum esetében a raktári jelzet alapján lehet eldönteni, hogy raktárból kell-e azt felkérni vagy megtalálható a szabadpolcon. A raktári jelzetből az is kiderülhet, hogy a könyvtár melyik olvasószolgálatánál található az adott dokumentum. 

Raktárban:

  • általában az 1990 előtt kiadott könyvek (raktári jelzet: A 7100-ig, B 37000-ig, C 14000-ig, D 4100-ig), szakdolgozatok (KSZ), fordítások (AF) és az Üllői úti állományba tartozó könyvek (Cutter szám a raktári jelzet mezőben vagy Ü);
  • a Katonai Szabvány Könyvtár és Tankönyvtárban a raktárban található jegyzetek és tankönyvek (J,T), a nemzeti minősített és NATO dokumentumok, valamint a katonai térképek.


Szabadpolcon:

  • általában az 1990 után kiadott könyvek (raktári jelzet: A 7101-től, B 37001-tőlC 14001-tőlD 4101-től), ezeket a Cutter számuk alapján lehet megtalálni a szabadpolcon;
  • a Katonai Szabvány Könyvtár és Tankönyvtárban a jegyzetek és tankönyvek (J,T).Folyóiratok lelőhelye 

Az általános szakfolyóiratokesetében:

  • mindig csak az adott év számai találhatóak az Olvasóterem folyóirattárlóin,
  • a régebbi évfolyamokat fel kell kérni a raktárból.hadtudományi, ill. biztonságpolitikai témájú szakfolyóiratokesetében:

  • az adott év számai az Olvasótermi folyóirattárlókon találhatóak,
  • minden magyar nyelvű fenti témájú szakfolyóirat összes évfolyama az Olvasótermi polcokon szabadon hozzáférhető,
  • az idegen nyelvűek csak 2000-től vannak szabadpolcon,
  • az idegen nyelvűek 2000 előtt megjelent számait a könyvtárosoktól kell raktárból felkérni.