Az esemény címe:             A rendszerváltozás 25 éve NKE Közigazgatás- tudományi Kar

Az esemény műfaja:         Konferencia

Tudományterület:              Jogtudomány, Politikatudomány, Történettudomány

Kezdés:                                2014. november 05. 09.00 óra

Befejezés:                            2014. november 05. 13.15 óra

Program:                              08.30 – 09.00 RegisztrációPLENÁRIS ÜLÉS

Levezető elnök: Dr. Fejes Zsuzsanna egyetemi docens, a Közigazgatás- tudományi Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese

09.00 –  09.10 Köszöntő

Prof. Dr. Patyi András egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora

09.10 –  09.20 Megnyitó

Prof. Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter

09.20–  09.40 „Az Alkotmánybíróság 25 éve”

Prof. Dr. Paczolay Péter kutató professzor, az Alkotmánybíróság elnöke

09.40 – 10.00 „25 év – Civil társadalom, mozgalmak, tiltakozás ”

Prof. Dr. Szabó Máté kutató professzor

10.00 – 10.20 „Az igazságtétel kérdése”

Dr. Horváth Attila intézetvezető egyetemi docens

10.20 – 10.40 Kávészünet

10.40 – 11.00 „A Grand Strategy – a 25 éves évfordulóra”

Prof. Dr. Máthé Gábor professor emeritus

11.00 –  11.20 „Hatályos, hatálytalan jogszabály”

Prof. Dr. Tamás András professor emeritus

11.20 –  11.40 „Kormányzati viszonyok 2010-2014, a második Orbán- kormány”

Dr. Müller György egyetemi magántanár

11.40 – 12.00 Kávészünet


SZEKCIÓÜLÉSEK

1. SZEKCIÓ

Levezető elnök: Dr. Fejes Zsuzsanna egyetemi docens, a Közigazgatás- tudományi Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese

12.00 – 12.15 „A Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság állambiztonsági szolgálatainak és belügyi szerveinek együttműködése a 70'-es évektől a rendszerváltásig”

Dr. Barna Attila egyetemi docens

12.15 – 12.30 „Rendszerváltás a rockzenében. Politika és populáris zenei színterek kapcsolódási pontjai a demokratikus átmenet időszakában”

Dr. Pál Gábor egyetemi adjunktus

12.30 – 12.45 „Az állampolgárság és nemzetkoncepció változásai a rendszerváltozástól napjainkig”

Dr. Kisteleki Károly egyetemi docens

12.45 – 13.00 „Özvegyek jogai, egykor és most”

Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens

13.00 – 13.15 „Ideiglenesség az alkotmányozásban - a bonni alaptörvény és a 89-es magyar alkotmány”

Dr. Illés Géza egyetemi tanársegéd

2. SZEKCIÓ

Levezető elnök: Szabó Máté Csaba egyetemi tanársegéd

12.00 – 12.15 „A prezidencializáció jelei a magyar kormányzati struktúrában a rendszerváltás után”

Mandák Fanni egyetemi tanársegéd

12.15 – 12.30 „A hatalommegosztás és a kormányforma változásai 1989-90-től napjainkig”

Dr. Szentpéteri Nagy Richárd egyetemi tanársegéd

12.30 – 12.45 „Az alkotmányjogi panasz szabályozása az 1989-es és a 2011-es alkotmánybírósági törvényben”

Dr. Tóth J. Zoltán egyetemi docens

12.45 – 13.00 „Rendszer-változások a magyar filozófiában”

Dr. Hoppál Bulcsú egyetemi adjunktus

13.00 – 13.15 „A bizalmi szint változása Magyarországon a rendszerváltás óta”

Lőrincz András mb. előadó PhD hallgató

13.30 –  Ebéd


Szervező intézmények:     NKE Közigazgatás- tudományi Kar

Helyszínek:                          NKE Közigazgatás-tudományi Kar (1118 Budapest, Ménesi út 5.)

Régió:                                   Közép-Magyarország

Kapcsolattartó:                   szerletics.antal@uni-nke.hu

Szinopszis:                     A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Állam- és Társadalomelméleti Intézete 2014.11.05-én tudományos konferenciát szervez a rendszerváltozás huszonöt éves évfordulójának alkalmából. A konferencia helyszíne az NKE Közigazgatás-tudományi Karának Ménesi úti campusa. A rendezvény célja, hogy a politikai átmenet időszakát az elmúlt huszonöt év távlatából, interdiszciplináris módon – a jogtudomány, történettudomány, szociológia és politikatudomány eszköztárát segítségül hívva – vizsgálja és értékelje. Reményeink szerint a fórum megfelelő alkalmat biztosít a téma szakembereinek közös gondolkodására, rávilágítva ennek keretében a rendszerváltozás történetének máig aktuális kérdéseire és lehetőséget teremtve a felmerülő kérdések tudományterületek közötti párbeszéden alapuló megvitatására. A szervezők célja a szakmai párbeszéd elősegítése mellett az egyetemi hallgatók ismereteinek bővítése illetve figyelemfelhívás a jelenkori magyar történelem egyik legfontosabb eseménysorozatának jelentőségére és mai napig tartó aktualitására.