A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) alapján pályázatot hirdetett

 
  • a Gazdasági Hivatal gazdasági főigazgató-helyettes (vezetői),
  • a Nemzetbiztonsági Intézet Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék tanszékvezetői,
  • a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék tanszékvezetői

             beosztások, továbbá


  •  Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék egyetemi docensi,
  • Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Európai Köz- és Magánjogi Tanszék adjunktusi és
  • Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Európai Köz- és Magánjogi Tanszék tanársegédi

             munkakörök betöltésére.A pályázati felhívások szövege a KSZF (Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság) honlapján, a www.bmkszf.hu oldalon tekinthető meg.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. május 31.