Az esemény címe:            Katasztrófavédelem 2014. Tudományos Konferencia NKE Katasztrófavédelmi Intézet

Az esemény műfaja:         Konferencia

Tudományterület:              Katonai-műszaki tudomány

Kezdés:                               2014. november 26. 09.00 óra

Befejezés:                           2014. november 26. 16.00 óra
 

Program:

9:00 – 9:10     Megnyitó

Prof. Dr. Bleszity János ny. tű. altábornagy, intézetigazgató

NKE Katasztrófavédelmi Intézet


9:10 – 9:30     Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok, polgári védelmi főfelügyelő, BM OKF Polgári Védelmi Főfelügyelőség

Téma: A polgári védelem helye és szerepe az új katasztrófavédelmi rendszerben


9:30 – 9:50     Fülep Zoltán tű. ezredes, főosztályvezető, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség, Tűzoltósági Főosztály

Téma: A tűzvédelem szempontjából fehér foltok fejlesztésének lehetőségei


9:50 – 10:10   Kossa György tű. dandártábornok, országos iparbiztonsági főfelügyelő, BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

Téma: Az iparbiztonság aktuális kérdései


10:10 – 10:30   Szünet


10:30 – 10:50   Dr. Kanyó Ferenc tű. ezredes, BM OKF Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Tűzoltósági

Felügyelőség

Téma: A beavatkozás tapasztalatai az Andrássy úti palota tüzénél


10:50 – 11:10   Dr. Pátzay György tanszékvezető egyetemi docens

NKE KVI Iparbiztonsági Tanszék

Téma: A nukleáris iparbiztonság aktuális kérdései Magyarországon


11:10 – 11:30   Schweickhart Gotthilf tű. alezredes egyetemi adjunktus

NKE KVI Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék

Téma: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem önkéntes polgári védelmi szervezet a katasztrófavédelmi oktatásban


11:30 – 13:00   Ebéd


13:00 – 13:20   Dr. Kátai-Urbán Lajos tű. alezredes egyetemi docens

NKE KVI Iparbiztonsági Tanszék

Téma: Iparbiztonsági jog-, intézemény és eszközrendszer fejlesztése Magyarországon – történeti áttekintés


13:20 – 13:40   Dr. Monosi Miklós egyetemi docens

Szlovákia, Zsolnai Egyetem

Téma: Jellegzetes tűzesetek Szlovákiában


13:40 – 14:00   Ambrusz József tű. ezredes egyetemi oktató

NKE KVI Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék

Téma: A katasztrófák következményeinek lehetséges felszámolása a magántulajdonú lakóingatlanok vonatkozásában


14:00 – 14:30   Szünet


14:30 – 14:50   Teknős László doktorandusz hallgató

NKE KVI Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék

Téma: Kockázatelemzés a polgári védelem területén


14:50 – 15:10   Dr. Dobor József tű. őrnagy, egyetemi adjunktus

NKE KVI Iparbiztonsági Tanszék

Téma: A természettudománnyal kapcsolatos tárgyak oktatásának fontossága a felsőoktatásban a katasztrófavédelmi szakokon


15:10 – 15:30   Horváth Lajos tű. alezredes egyetemi oktató

NKE KVI Tűzvédelmi és Mentésszervezési Tanszék

Téma: Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat változása a mérnöki módszerek alkalmazásának szemszögéből


15:30 – 15:35   Zárás

Prof. Dr. Bleszity János ny. tű. altábornagy,Iintézetigazgató

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katasztrófavédelmi Intézet


Szervező intézmények:     Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Helyszínek:                          NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (1101 Budapest, Hungária krt. 9 -11.)

Régió:                                  Közép-Magyarország

Kapcsolattartó:                   Dr. Kátai-Urbán Lajos tű. alezredes (Tel.: 06 1 432 9000 /29- 653; E-mail: )

Szinopszis:                     A 2012. évben hatályba lépett második Katasztrófavédelmi törvény rendszerváltás léptékű változásokat hozott a magyar katasztrófavédelem, így a tűzoltóságok, a polgári védelem és az iparbiztonság életében is. A katasztrófavédelem korábbi jogszabályi környezetének átalakításával, irányítása egységes rendjének létrehozásával, az állam szerepvállalásának növelésével emelkedett Magyarország területén a lakosság életének, egészségének, vagyonának biztonsága, egyben megoldhatóbbá az ország működőképességének fenntartása. A konferencia fő célja a jog-, intézmény és eszközrendszer, valamint az elért eredmények és tapasztalatok szakmai és tudományos elemzése és értékelése. A konferencia plenáris ülésből és az azt követő három szekcióülésből áll, így a katasztrófavédelem mindhárom szakterületének fejlődése áttekinthető.