Az esemény címe:            Könyvbemutató a KTK Közjogi Intézete oktatóinak legfrissebb munkáiból

Az esemény műfaja:         Könyvbemutató

A rendezvény helyszíne:  NKE Közigazgatás-tudományi Kar (1118 Budapest, Ménesi út 5.) Dékáni tárgyaló (oktatási épület 402.)

Tudományterület:             Jogtudomány

Kezdés:                            2014. november 19. 14.15 óra

Befejezés:                        2014. november 19. 16.30 óra


Program:                 

14.15 - 14.40

Dr. Koi Gyula: A közigazgatás-tudományi nézetek fejlődése – Külföldi hatások a magyar közigazgatási jog és közigazgatástan művelésében a kameralisztika időszakától a Magyary iskola koráig

A könyvet méltatja: Prof. em. Dr. Tamás András DSc., az MTA IX. Osztály Közigazgatás-

tudományi Albizottságának elnöke


14.40 - 15.00

Prof. Dr. Halász Iván CSc.: Az állam összeomlása és újjáépítése

A könyvet méltatja: Prof. Dr. habil. Egedy Gergely CSc., kandidátus, egyetemi tanár


15.00 - 15.20

Dr. Cserny Ákos (szerk.): Határtalan választások. Tanulmányok a külhoni állampolgárok választása témakörében

A könyvet méltatja: Dr. habil. Fábián Adrián tszv. egyetemi docens, dékánhelyettes, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar


15.20 - 15.40

Dr. Gárdos-Orosz Fruzsina – Prof. Dr. Szente Zoltán DSc. (szerk.): Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon

A könyvet méltatja: Dr. Bitskey Botond, az Alkotmánybíróság főtitkára


15.40 - 16.00

Dr. Bende Zsófia – Prof. Dr. Halász Iván CSc. (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog

A könyvet méltatja: Dr. Kisteleki Károly, egyetemi docens


16.00 - 16.30

Dr. Téglási András: A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme

A Pólay Elemér Alapítvány sorozatát ismerteti: Prof. Dr. Balogh Elemér CSc., egyetemi tanár, alkotmánybíró

A könyvet méltatja: Prof. Dr. habil Vörös Imre DSc., az MTA levelező tagja, egyetemi tanárSzervező intézmények:     NKE Közigazgatás- tudományi Kar

Helyszínek:                       NKE Közigazgatás- tudományi Kar

(1118 Budapest, Ménesi út 5.)

Régió:                              Közép-Magyarország

Kapcsolattartó:                 Erdey Edit

Erdey.Edit@uni-nke.hu

+36 (70) 933-99-04

Szinopszis:                      Az NKE Közigazgatás- tudományi Kar Közjogi Intézet aktuális könyveinek bemutatója.