Az esemény címe:             Ostromlott erőd? – Konfliktusok Európa szomszédságában NKE Nemzetközi Intézet,

                                              Stratégiai Védelmi Kutatóközpont

Az esemény műfaja:         Konferencia

Tudományterület:              Hadtudomány, Politikatudomány

Kezdés:                               2014. november 18. 09.00 óra

Befejezés:                           2014. november 18. 15.35 óra

Program:                             09.00 Köszöntő, megnyitó

09.15 Kiadvány bemutató: Nemzet és Biztonság folyóirat; Magyar Biztonságpolitika 1989-2014 tanulmánykötet

09.30 Első panel: Válságok Európa határainál. Levezető: Dr. Tálas Péter SVKK igazgató

09.30 Dr. Tálas Péter: Az ukrán válság

09.50 Dr. Gazdik Gyula: A gázai konfliktus

10.10 Csiki Tamás: Az iszlám állam

10.30 Dr. Marsai Viktor: Líbia

10.50 Kérdések

11.20 Kávészünet

11.40 Második panel: Európai válaszok. Levezető elnök: Dr. Molnár Anna egyetemi docens

11.40 Vajkai Edina: Franciaország

12.00 Dr. Hettyey András: Németország

12.20 Dr. Tálas Péter: Kelet-Közép-Európa

12.40 Kérdések

13.00 Ebédszünet

14.00 Kiadvány bemutató: Magyar Külpolitika (1990-2014); Regionális Biztonság

14.15 Harmadik Panel: Globális aktorok, európai vonatkozások. Levezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes, egyetemi tanár

14.15 Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes, egyetemi tanár: NATO

14.35 Csizmazia Gábor: USA

14.55 Háda Béla: Kína és India

15.15 Kérdések

15.35 A konferencia zárása


Szervező intézmények:     Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzetközi Intézet

Helyszínek:                         Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Régió:                                  Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl,

Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Külföld

Kapcsolattartó:                   Dr. Benedek György, nemzetközi fejlesztési koordinátor,

+36 (1) 4329000 / 20785

benedek.gyorgy@uni-nke.hu

Szinopszis:                A konferencia előadásainak célja, hogy az elmúlt évek külpolitikai és biztonságpolitikai folyamataira, a régi és új konfliktuszónákra figyelemmel feltárják és elemezzék, hogy napjainkban melyek az Európa közvetlen szomszédságában kialakult válsággócok és bemutassák azok hatását a kontinens biztonságára. Az első panel során négy konfliktus bemutatására kerül sor, ezek az ukrán válság, a gázai konfliktus, az Iszlám Állam létrejötte és a líbiai helyzet. A második panel három előadása az ezekre vonatkozó európai percepciókkal foglalkozik, Franciaország, Németország és Kelet-Közép-Európa válaszainak bemutatásával és elemzésével.  A harmadik panel előadásai földrajzilag túlnyúlnak a kontinens keretein, és a globális rend vezető hatalmainak (USA, Kína, India), illetve a NATO-nak az ismertetett válságokhoz való hozzáállását vizsgálják, ami a transzatlanti viszony és az interdependencia miatt szintén nagyban befolyásolja az európai biztonság alakulását. A rendezvény keretében sor kerül a Nemzetközi Intézet gondozásában megjelent következő kiadványok bemutatására: Magyar Külpolitika (1990-2014); Regionális Biztonság; Nemzet és Biztonság folyóirat; Magyar Biztonságpolitika 1989-2014 tanulmánykötet.