Az esemény címe:             Robothadviselés 2014 Tudományos konferencia NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Az esemény műfaja:         Konferencia

Tudományterület:              Hadtudomány, Katonai-műszaki tudomány, Műszaki tudományok

Kezdés:                               2014. november 27. 09.00 óra

Befejezés:                           2014. november 27. 17.00 óra

8:00 – 8:30                          Regisztráció


Program:

PLENÁRIS ÜLÉS

Levezető elnök: Dr. habil. Ványa László ezredes, NKE HHK KÜI igazgatója

8:30 – 8:50       Elnöki köszöntő, megnyitó, MHTT elnöki üdvözlet

8:50 – 9:15       Dr. Seebauer Imre: Bolyai János modellezési módszere és alkalmazásának lehetősége a robotkutatásban

9:15 – 9:40   Dobre Gábor: Pilóta nélküli felderítés a Magyar Honvédségben az alkalmazók szemszögéből – gyakorlati tapasztalatok a Skylark I-LE mini UAV rendszerrel

9:40 – 10:05     Prof. Dr. Bukovics István, Dr. Fáy Gyula, Dr. Kun István: A Jó Állam és a védelmi szféra

10:05 – 10:30   Dr. habil. Molnár András: 3D nyomtatott robotjárművek

10:30 – 10:50   Kávészünet

10:50 – 11:15   Prof. Dr. Makkay Imre: Milyen lesz a repülés 20 év múlva?

Gondolatok egy rajzpályázat ürügyén

11:15 – 11:40   Vizi Pál Gábor, Baksa Attila, Horváth István:

Mikro anyaszonda flotta nano érzékelő rajjal és onboard autonómiával

11:40 – 12:05   Dr. Wührl Tibor: Digitális jelfeldolgozó algoritmusok a robotikában

12:05 – 12:30   Kovács Bence, Tajti Ferenc, Szayer Géza: Mobil robotok pályatervezése ismeretlen környezetben

12:30 – 13:30   Ebédszünet


ROBOTIKAI SZEKCIÓ

Levezető elnök: Prof. Dr. Haig Zsolt ezredes, NKE HHK egyetemi tanára

(NKE HHK Díszterem)

13:30 – 13:50   Tajti Ferenc, Kovács Bence, Szayer Géza: Változó geometriájú mobilrobotok irányítása terepviszonyok között

13:50 – 14:10   Szayer Géza, Tajti Ferenc, Kovács Bence: Holonomikus hajtások hatékony alkalmazása beltéri vagyonvédelmi robotoknál

14:10 – 14:30   Kurilla Boldizsár: A robotika fejlődése az űrkutatásban

14:30 – 14:50   Schmidt Rita: Robot operátorok képzése

14:50 – 15:10   Kávészünet

15:10 – 15:30   Pál Károly, Soós Miklós: Élet, kritikus infrastruktúrák és vagyontárgyak elleni támadáshoz használható kereskedelemben kapható alkatrészekből felépített autonóm és fél autonóm négy vagy több rotoros légi járművek elemzése, felderíthetőségének és megsemmisítésének vizsgálata városi környezetben

15:30 – 15:50   Dr. jur. Székely Zoltán: Robotok rendészeti alkalmazása

15:50 – 16:10   Pethő Albert – Árvai László: Szimulációs lehetőségek a szárazföldi robotjárművek fejlesztésében


INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI SZEKCIÓ

Levezető elnök: Prof. Dr. Kovács László ezredes, egyetemi tanár, NKE HHK tudományos és nemzetközi dékánhelyettese

(NKE HHK Zrínyi terem)

13:30 – 13:50   Vadász Pál: Egy metakereső robot alkalmazási lehetőségei a felderítésben és bűnüldözésben

13:50 – 14:10   Dr. Illési Zsolt: Detektívkontroll-barát ITC rendszertervezés

14:10 – 14:30   Hadarics Kálmán, Dr. Leitold Ferenc: Szoftver sérülékenységek vizsgálata Metasploit keretrendszer

felhasználásával

14:30 – 14:50   Berki Gábor: Kiberhadviselési képességek a világban

14:50 – 15:10   Kávészünet

15:10 – 15:30Dr. Németh András, Szabó András: Műholdas távközlési szolgáltatások védelmi célú alkalmazásának lehetőségei, különös tekintettel azok zavarállóságára

15:30 – 15:50   Dr. Varga Péter János: Kritikus információs infrastruktúrák vezeték nélküli hálózatai 2012-ben és 2014-ben

15:50 – 16:10   Dr. Magyar Sándor, Sági Norbert: Mobiltelefonok fenyegetettségei és védelmének lehetőségei.


Szervező intézmények:     Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszék

Magyar Hadtudományi Társaság

Helyszínek:                         NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Díszterem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.)

Régió:                                  Közép-Magyarország

Kapcsolattartó:                   Dr. Ványa László

(Tel.: 06 1 432 9048; E-mail: vanya.laszlo@uni-nke.hu)

Szinopszis:                       Az idei konferencia a hagyományoknak megfelelően nem csak a szűken vett katonai robottechnika kutatási eredményeit mutatja be, hanem olyan témákat is tárgyal, mint például a katonai infokommunikációs rendszerek támadásának és védelmének kérdései vagy a kiberhadviselés.