ÍRÁSBELI VIZSGA FELADATAI

Teszt : 20 perc

2., 3., 4., feladat: 120 perc)


ELÉRHETŐ MAXIMUM


Feladatonként

szükséges

40%
ÖSSZESEN:

65 pont
MEGFELEL

(60%):


39 pont


1. NYELVTANI TESZT

20 kérdés, A, B, C, D feleletválasztós teszt


15 pont-2. FORDÍTÁS

5-7 mondatos katonai szöveg fordítása idegen nyelvről magyarra15 pont6 pont


3. SZÖVEGÉRTÉS

6-8 mondatos katonai szöveg alapján 3-5 magyar nyelvű kérdés megválaszolása magyar nyelven15 pont6 pont


4. FOGALMAZÁS

Katonai témáról (8-10 mondat)


20 pont


8 pont