Szűkítés


Kiválasztott Címke

Mentorok kollégiuma

Minden Címke 588


Jelenleg 4 bejegyzés található Mentorok kollégiuma cimkével

Új mentor-oktatók az NKE-n

  • fokep
  • dsc1211 2
  • dsc1228 2
  • dsc1235 2
 • Előző
 • Következő

Újabb három taggal bővült az NKE Mentorok Kollégiuma - derült ki a testület legutóbbi ülésén, amelyen öten vezető-mentor oktatói oklevelet kaptak, és bemutatkozott a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar is.

A testület ülésén mentor-oktatói oklevelet vehetett át Kecsmár Krisztián, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára, Robák Ferenc nyugalmazott nagykövet és Somlyódy Balázs, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója. Mostantól az NKE vezető-mentor oktatója Dr. Gazsó L. Ferenc, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. főtanácsadója, Dr. Baranyai Gábor miniszteri biztos, az NKE Fenntartható Fejlődés Tanulmányok Kabinet vezetője, Dobson Tibor tű. dandártábornok, a Magyar Rendvédelmi Kar elnöke, Dr. Gáva Krisztián, a Nemzeti Választási Iroda általános elnökhelyettese, valamint Komáromi Róbert, a Bundesagentur für Arbeit Németország vezető tanácsadója. A Mentorok Kollégiuma ülésén elnöki megbízólevelet vehetett át Dr. Gazsó L. Ferenc, a testület vezetője.

Az ülésen a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar munkájával is megismerkedhettek a mentorok. Dr. Koller Boglárka, a kar dékánja elmondta, hogy jelenleg több mint 40 munkatárssal és mintegy 470 hallgatóval működik a NETK. A kar jelmondata, a nyitott szemmel a világra is arról árulkodik, hogy állandóan alkalmazkodniuk kell a folyamatosan változó nemzetközi kihívásokhoz. Fő feladatként jelölte meg a nemzetközi dimenziókat is figyelembe vevő oktatást, kutatást és tananyagfejlesztést. Koller Boglárka bemutatta a kar szervezetét és fontosabb tisztségviselőit, valamint szólt az egyre bővülő képzési rendszerről is. Elhangzott, hogy továbbra is szeretnék megtartani a NETK elitképző jellegét, ezért csak igen magas pontszámokkal lehet bejutni a karra a felvételi vizsgákon. Az idegen nyelvek szerepét szeretnék továbberősíteni az oktatásban, ezért új, angol nyelvű kurzusok indítását tervezik a jövőben. Mint ahogy szeretnék elérni azt is, hogy saját PhD-képzést folytassanak, de addig is aktív szerepet játszanak az egyetem doktori iskoláinak munkájában.

A Mentorok Kollégiuma ülésén felszólalt Dargay Eszter, a Belügyminisztérium főosztályvezetője is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a közszolgálat integritásának fejlesztése terén az egyetem munkájára is számít az állam. Így például jelenleg is folyik integritás tanácsadó képzés, továbbképzés az NKE-n, amely segíti a nemzeti korrupcióellenes program céljainak megvalósulását.

Gazsó L. Ferenc elmondta, hogy az NKE mentor-oktatói a nemrégiben létrehozott négy szakmacsoportban is folytathatnak munkát. A hadtudományi szakmacsoport első találkozójára már sor is került az előző napokban. A testület elnöke bejelentette, hogy július 4-én a Parlamentben tart majd kihelyezett ülést a Mentorok Kollégiuma.


Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Gazsó L. Ferenc marad a Mentorok Kollégiumának elnöke

  • dsc 4218
  • dsc 4210
  • dsc 4199
  • dsc 4209
  • dsc 4214
 • Előző
 • Következő

Kihelyezett ülést tartott a Mentorok Kollégiuma 2017. február 16-án Dr. Bánfi Ferenc ny. r. vezérőrnagy, a CEPOL igazgatója felajánlásának köszönhetően, amelyen többek között a testület egyhangúlag támogatta Gazsó L. Ferenc elnöki mandátumának meghosszabbítását 2019 végéig.

A CEPOL épületében tartott  ülésen tárgyaltak többek között a Mentorok Kollégiuma Ügyrendjének módosításáról. Tájékoztatás hangzott el a vezető mentor-oktatói cím adományozásáról.  Dr. Bíró Tibor beszámolót adott az NKE Víztudományi Karáról, Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok pedig a Ludovika Szabadegyetem 2016/2017. II. félévének előadásairól szólt a résztvevőknek.  Dr. Dargay Eszter, a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnökhelyettese tájékoztatta a mentor-oktatókat arról, hogy Dr. Jávor András, a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke 2017. február 23. napjával nyugdíjba vonul. Jávor András a kar elnökeként és korábban közigazgatási államtitkárként is sokat tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem támogatásáért.

A Mentorok Kollégiuma egyhangúlag támogatta, hogy Dr. Gazsó L. Ferenc a Mentorok Kollégiuma elnöki feladatait továbbra is elláthassa a mentor-oktatói cím viselésének napjáig, 2019. december 22-ig. Az MTI igazgatója az eltelt időszakban kiemelkedő mértékben támogatta munkájával, szakmai-gyakorlati tudásával a Mentorok Kollégiuma működését, ezzel hatékonyan hozzájárult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási, kutatási és kulturális feladatainak teljesüléséhez.

Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok tájékoztatta a mentor-oktatókat, hogy az egyetem címadományozási szabályzata lehetőséget biztosít arra, hogy a rektor 3 évre vezető mentor-oktatói címet adományozzon azon mentor-oktató részére, aki kiemelkedően aktív szakmai tevékenységével legalább két éve hozzájárul az Egyetem oktatási, kutatási és kulturális feladatainak, az intézmény szakmai tevékenységének előmozdításához. A vezető mentor-oktatói oklevelek átadását 2017 áprilisában a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon kihelyezett Mentorok Kollégiuma ülésen tervezik.

Megosztás a Facebook-on


Bővült a Mentorok Kollégiuma

  • dsc2495 2

Hét mentor-oktatóval bővült a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Mentorok Kollégiuma. Az új tagoknak Prof. Dr. Patyi András rektor a testület csütörtöki ülésén adta át az adományozó okleveleket.  „Köszönöm, hogy segítik munkánkat”- gratulált az új mentoroknak Patyi András. A rektor elmondta, hogy olyan, szakmájukban tudással és tekintéllyel rendelkező személyiségeket hívnak az intézmény mentorai közé, akiktől arra számítanak, hogy tapasztalataikkal segítik az egyetem munkáját. Patyi András segítő, kritikai észrevételeket is vár a régi és az új mentorokról is, hiszen az intézménynek rendkívül gyorsan változó kihívásokra kell reagálnia, ehhez pedig szükség van a mentorok testületének munkájára is. „A mentorok a mi önkéntes segítőink” - fogalmazott a rektor, aki szerint mindez a tagok személyes lehetőségeinek függvényében történik. „A Mentorok Kollégiuma pedig a mentorok szakmai tudásának szervezett formában való megnyilvánulása az egyetem felé” - tette hozzá Patyi András.

A testületnek eddig 46 tagja volt, ez a szám az új tagokkal 53-ra nőtt.

A Mentorok Kollégiumának új tagjai:

Bellavics István, az Országgyűlés Hivatala, Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság közgyűjteményi és közművelődési igazgatója (törvényelőkészítési és törvényalkotási szakterület)

Dr. Besenyő János ezredes, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság, Tudományszervező Osztály osztályvezetője (tudományos együttműködés szakterület)

Dr. Bitskey Botond, az Alkotmánybíróság főtitkára (alkotmányjog szakterület)

Halászné Dr. Tóth Alexandra ezredes, a Honvédelmi Minisztérium, Állami Légügyi Főosztály főosztályvezetője (állami légiközlekedési képzés és kutatás szakterület)

Dr. Horváth József ny. r. vezérőrnagy, az ORFK volt titkárságvezetője (vezetés és szervezéselmélet szakterület)

Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság mb. főigazgató-helyettese (polgári védelmi szakterület)

Dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ korábbi főtitkára (közigazgatás-tudomány szakterület)


Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Mentorok is segítették az NKE-t

  • mentorkollegium_2015_december
  • mentorkollegium_2015_december
  • mentorkollegium_2015_december
  • mentorkollegium_2015_december
  • mentorkollegium_2015_december
  • mentorkollegium_2015_december
 • Előző
 • Következő

Ma már az NKE portfóliójába illeszkedő valamennyi szakterület képviselteti magát az intézmény mentori kollégiumában- hangzott el a testület utolsó, év végi ülésén. A Mentorok Kollégiumát még év elején azért hozta létre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, hogy a tagok szakértő javaslataikkal segítsék az NKE fejlődését.
 

A testület egykori tagjára, a novemberben elhunyt Simonné Dr. Berta Krisztinára, a Belügyminisztérium európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárára egyperces néma felállással emlékeztek a kollégiumi tagok az ülés kezdetén. Ezt követően a testület elnöke, Gazsó L. Ferenc tekintett vissza a Mentori Kollégium első évére. Beszámolt arról, hogy megtörtént a képzési portfólió szakterületenkénti helyzetértékelése, valamint ajánlást fogadott el a testület posztgraduális képzések fejlesztéséről és elindításáról. Emellett az idei évben tájékoztató hangzott el a Mentorok Kollégiuma ülésein az Intézményfejlesztési Terv fontosabb irányairól, a Közigazgatás-és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) tervezés helyzetéről, a privatizáció történetével kapcsolatos kutatási projektjavaslatról, valamint a Magyar Tudomány Ünnepe idei rendezvényeiről. Gazsó L. Ferenc eredményesnek ítélte a testület ez évi munkáját, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy vannak még „tartalékok”, elsősorban az öntevékenység területén.

Tovább gyarapodott az egyetem idén is - értékelt beszédében Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora kiemelte a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (NETK) mint az intézmény negyedik karának elindítását. Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a NETK minél hamarabb létrehozza a kar karakteréhez illő szervezeti, működési, oktatási és tudományos kultúrát. Patyi András jelentős eredménynek tartja azt is, hogy az Oktatási Hivatal a napokban nyilvántartásba vette a NKE Rendészettudományi  Doktori Iskoláját, amellyel immáron négyre nőtt az intézmény doktori iskoláinak száma. A 2016-os évet illetően megjegyezte: számára továbbra is az lesz a legfontosabb, hogy mi történik a tantermekben. Azaz miből és hogy tanít az oktató, milyen tudást ad át és milyet kér vissza a hallgatóktól. „ Annak a tudásnak van igazán súlya, amit a szakma is hitelesít. Ebben lehet nagy szerepe a Mentorok Kollégiumának” – hangsúlyozta Patyi András. A rektor szerint ezért is fontos, hogy a testület tagjaitól folyamatos visszajelzéseket kapjon az egyetem. Szólt arról a két nagy KÖFOP- projektről is, amelyek a következő években az egyetem berkein belül valósulhat majd meg. Ezek hozzájárulnak majd ahhoz, hogy a közszolgálati továbbképzések színvonala magasabb szintre emelkedjen és az egyetemi oktatási-kutatási fejlesztések is hatékonyabbak legyenek. A következő év kiemelt feladatának nevezte Patyi András a tervezett államtudományi mesterszak teljes képzési dokumentációjának kidolgozását. Reményei szerint az öt éves, doktori címmel záruló mesterszak 2017-ben indulhat el az NKE-n. A rektor szerint a képzésekben jelenleg egyfajta hiány mutatkozik a közpénz és államháztartás, valamint a vezetés tudás területén. A képzésfejlesztés jövő évi felülvizsgálatakor ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni – tette hozzá Patyi András.

A Mentorok Kollégiuma idén öt alkalommal ülésezett, összesen 47 szakember tagja a testületnek.


Szöveg: Szöőr Ádám

Megosztás a Facebook-on