Szűkítés


Kiválasztott Címke

szakmai nap

Minden Címke 565


Jelenleg 2 bejegyzés található szakmai nap cimkével

Minőségi szakmai párbeszéd és tudástranszfer

  • img 7478
  • img 7450
  • img 7492
  • dscn8941
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. második alkalommal, közösen szervezte meg 2017. április 5-én a „Tűzvédelmi Szakmai Nap 2017” című tudományos konferenciát Szentendrén. A Katasztrófavédelmi Intézet rendezvényének keretében a szakmai meghívottakon kívül több hazai felsőoktatási intézmény is képviseltette magát.

A konferenciát a házigazda ÉMI részéről Nyíri Szabolcs műszaki igazgató, a BM OKF részéről Dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő, az NKE Katasztrófavédelmi Intézet részéről pedig Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, igazgató nyitotta meg. A megnyitó során kiemelésre került, hogy a hatékony, tűzmegelőzési, tűzoltási, műszaki mentési és tűzvizsgálati tevékenységben kiemelt szerepe van a szakmai felügyelet, a gyakorlati tapasztalatok, valamint az oktatás szinergiáin alapuló összhangjának. Az ÉMI Nonprofit Kft. eddigi tudományos tevékenységét mutatták be a házigazdák, majd a tűzvizsgálat megújításának jelenlegi helyzetéről Dr. Bérczi László tű. dandártábornok tartott előadást. Fülep Zoltán tű. ezredes a képzés megújításának irányairól, Dr. Kanyó Ferenc tű. ezredes a tűzoltás és műszaki mentés taktikai alapelveiről, Dicse Jenő, a Skilldict Kft. igazgatója pedig a gyakorlatorientált elektronikus oktató rendszer előnyeiről, a benne rejlő lehetőségekről beszélt a hallgatóságnak. A Paksi Atomerőmű operatív műveletirányítási rendszeréről és a feszültség alatti tűzoltás jellegzetességeiről Schreiner István, az Atomix Kft. tűzoltási és műszaki mentési vezető, a katasztrófavédelem műveletirányítási tapasztalatairól Dr. Hesz József tű. ezredes, főosztályvezető tartott előadást. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részéről a beton tűzállósági kérdéseiről Dr. habil. Lublóy Éva egyetemi docens tartott előadást, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tűz-, és Katasztrófavédelmi Intézetének részéről pedig Dr. Kerekes Zsuzsa egyetemi docens vezetésével doktoranduszhallgatók az elektromos kábelek tűzvédelmi minősítésével kapcsolatban mutatták be kutatási eredményeiket. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alkalmazásának tapasztalatairól Wagner Károly tű. alezredes, az ÉMI tűzvédelmi vizsgálati módszereiről az ÉMI képviselői tartottak előadásokat. A konferenciát gyakorlati bemutató követte, amely során a szóbeli előadásokat kiegészítve a mérési módszerek, elvek és eljárások kerültek bemutatásra. A konferenciát Dr. habil. Restás Ágoston, a KVI Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék tanszékvezetője zárta. A rendezvény keretében a hallgatóság megismerkedhetett a szerzők által posztereken bemutatott kutatási eredményeivel is.

A rendezvényen részt vettek az intézettel tűzvédelmi szakterületi kapcsolatrendszerben együttműködő egyetemek közül a Szent István Egyetemet, a Budapesti és Gazdaságtudományi Egyetemet, a Pécsi Tudományegyetemet és az Eszterházy Károly Egyetemet képviselő oktatók és doktoranduszhallgatók, az NKE részéről a katasztrófavédelmi alapszak II. és III. éves, tűzvédelmi és katasztrófavédelmi műveleti szakirányú, nappali és levelezős, valamint a katasztrófavédelmi mesterszak levelezős hallgatói. A konferencián az Erasmus program keretében a Dél Afrikai Katasztrófavédelmi Egyetemről (DiMTEC) és az angliai Lancanshire-i Egyetemről (UCLAN) is jelen voltak doktoranduszhallgatók.

Megosztás a Facebook-on


A változásnak önmagunkból kell kiindulnia

  • fenntarthatosagi nap 2016
  • fenntarthatosagi nap 2016
  • fenntarthatosagi nap 2016
  • fenntarthatosagi nap 2016
  • fenntarthatosagi nap 2016
  • fenntarthatosagi nap 2016
  • fenntarthatosagi nap 2016
  • fenntarthatosagi nap 2016
  • fenntarthatosagi nap 2016
  • fenntarthatosagi nap 2016
  • fenntarthatosagi nap 2016
  • fenntarthatosagi nap 2016
  • fenntarthatosagi nap 2016
 • Előző
 • Következő

A 2016-os Országos Fenntarthatósági Szakmai Nap előestéjén „Tükörben a világ” címmel nyílt kiállítás az Orczy úti Kollégiumban, amely Földünk és az emberiség kapcsolatát elemzi. Az esemény címét az a Gogoltól ismert idézet adta, amely azt mondja, „ne a tükröt átkozd, ha a képed ferde!” A megnyitón Vida Gábor, Széchenyi-díjas egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja tartott előadást.

Beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a fejlődés gondolatával kapcsolatban hajlamosak vagyunk hibába esni, mégpedig azáltal, hogy mindennek csak a jó oldalát vizsgáljuk. Az emberiség létszámnövekedéséről, az anyagi jólét emelkedéséről, a tudomány és a technológia robbanásszerű változásairól beszélünk, holott ezeknek megannyi káros következménye van. A Föld könnyen elérhető ásványkincseit már kitermeltük, az édesvíz készleteket túlfogyasztottuk, a termőtalajt erodáltuk és degradáltuk, miközben veszélyes, ugyanakkor elviselhetetlen klímaváltozás felé haladunk, egyre gyorsuló tempóban. Mindezt jól mutatja az a tény is, hogy a valaha mért tizenhat legmelegebb év közül tizenötöt 2000 után tapasztalhattunk meg. A legnagyobb baj azonban az, hogy az ökológiai rendszer véges, s a gazdasági és a társadalmi rendszer csak ennek rovására képes növekedni. A WWF 2014-es Élő Bolygó Jelentése már arról számol be, hogy csupán 1970 óta az ismert állatok fele elpusztult, amely nagymértékben köszönhető az intenzív szén-dioxid szint emelkedésnek.

A szén-dioxid mennyiségi csökkentésének jelenleg két útja ismert. Az egyik a megújuló energiaforrásokra való áttérés, ám ez sajnos nem valósítható meg olyan gyorsasággal, hogy a katasztrófa elkerülhető lenne. A másik az úgynevezett „technofix megoldás”, ami a szén-dioxid átalakítását és a geológiai rétegekbe történő visszavezetését jelenti (Carbon Capture and Storage). A párizsi klímacsúcs értelmében több mint 40 gigatonna szén-dioxid eltüntetésére lenne szükség ahhoz, hogy 2050 után beindulhasson a negatív emisszió. A tűzoltás mellett azonban valódi attitűdváltásra lenne szükség. Amíg az Egyesült Nemzetek Szervezete által közreadott 2030-ig érvényes fenntartható fejlődési programterv tartalmazza a gazdasági növekedés követelményét, addig a tényleges átalakulás csak vágyálom lehet, mivel az anyagi gyarapodás ellehetetleníti a többi terv megvalósítását. Ahelyett, hogy a környezetünkön akarnánk változtatni, mi magunknak kell megváltoznunk: meg kell tanulnunk harmóniában élni embertársainkkal, a természettel és Istennel – figyelmeztetett az előadó.

A „Tükörben a világ" című kiállítás az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. jóvoltából jött létre, és a  június 10-ig tekinthető meg az Orczy úti Kollégiumban.


Szöveg: Pétery Dorottya
Fotó: Szlágyi Dénes

 

Megosztás a Facebook-on